A IRM-mel kapcsolatos gyakori kérdések:

1. Mi is az az IRM?

Az IRM egy olyan ISKCON bhaktákból álló világméretű szervezet, amelynek tagjai azt szeretnék elérni, hogy az ISKCON visszatérjen az alapítója, Srila Prabhupada által lefektetett eredeti irányvonalakhoz.

2. Miért is létezik az IRM?

Az ISKCON alapítójának 1977. november 14-i eltávozása óta az ISKCON lelki tisztasága és általános megítélése mély hanyatláson megy át. 1966-ban Srila Prabhupada teljesen egyedül hozta létre az ISKCON-t, egy nagy ajándékként a világnak, eltávozásakor egy gyorsan növő dinamikus erőt képviselt, a sötétségből kivezető utat kínálva az emberiségnek. Sajnos ma már szétesésnek indult. Ez egy tény, amelyet a GBC akkori elnöke Ravindra Svarupa das egy 2000 májusában szétküldött jegyzetben vallott be:

„Tehát a kérdés még megválaszolatlan: Mit fogunk csinálni? Mit fogunk tenni a megosztott és szétesett közösségünkkel?”

A hanyatlás arra vezethető vissza, hogy nem követték Srila Prabhupada instrukcióit és sztenderdjeit. Legjelentősebben az avatási rendszerről szóló instrukcióktól tértek el, és ezzel megfosztották Srila Prabhupadat, az ISKCON egyetlen diksa guruját, eredeti helyzetétől. A Mozgalom az ISKCON Felélesztéséért (IRM), az ISKCON régi hírnevét, tisztaságát és filozófiai makulátlanságát szeretné visszaállítani, kezdve azzal, hogy visszahelyezi Srila Prabhupadat az ISKCON egyedüli diksa guruját, eredeti szerepébe, majd feleleveníti, és helyes alkalmazásba teszi az összes utasítást, amit adott. Az IRM álláspontja, A Végső Utasítás valamint a Semmi változás az ISKCON paradigmájában, című írásokban került megfogalmazásra. Mindkettő elérhető a honlapunkon is: www.iskconirm.com

3. Különálló-e az IRM az ISKCON-tól?

Ez egy mozgalom a mozgalmon belül, mely olyan ISKCON tagokból áll, akik fel szeretnék éleszteni, valamint meg szeretnék reformálni az ISKCON-t..

4. Célja-e az IRM-nek egy új mozgalom létrehozása?

Nem. A célja, a Srila Prabhupada által ránk hagyott eredeti ISKCON felélesztése. Amikor ez megtörtént, az IRM megszűnik.

5. Milyen különbségeket jelentene az, ha Srila Prabhupadat visszaállítanánk az ISKCON egyedüli diksa gurujának?

Először is a lelki élet alapaxiómája az, hogy csak akkor érhetünk el lelki fejlődést, ha rendesen követjük a lelki tanítómesterünk utasításait. Ha a guru tejet kér de, ahelyett mi vizet hozunk neki, akkor hogyan lesz elégedett? És ha a guru nem elégedett, akkor hogyan fogjuk valaha is megközelíteni Krisnát?

Közel három évtizeden keresztül az ISKCON nem követte Srila Prabhupada utasításait. Srila Prabhupada fizikai eltávozása utána a ritvik (képviselői) rendszerén keresztül egyetlen embernek sem engedtük, hogy avatást vegyen tőle. Ez az egyetlen avatási rendszer, amit ő jóváhagyott, hogy folytatódjon az eltávozása után. Ha az ISKCON megint elkezdené követni az utasításait, akkor örömet szereznének Krisnának, és ez természetesen maga után vonná a lelki fejlődést is. Emellett mindenkinek közvetlen kapcsolata lenne Srila Prabhupadaval tanítványként, ez pedig megakadályozná az ISKCON-on belüli szétdarabolódást. 30 év elteltével először lenne egyesített gondolkodás, melynek során mindenki együtt, ugyanazon célért, Srila Prabhupada és Sri Krisna dicsőítéséért dolgozik. Sokan az ISKCON guruk közül durva bűnös cselekedeteknek esnek áldozatul, és miután elhagyják a mozgalmat gyakran több százezer dollárt, és követők sokaságát viszik el magukkal. Az ingatlanok, a hit és az emberek elvesztésének folyamata azonnal megállna, amint a hitünket csak Prabhupadanak adnánk, nem pedig ezeknek az esendő, hamis utánzatoknak. A kb. 80 „guru”-nak a tanítványoktól beszedett daksina-ja (adománya) végre nem a guruk zsebébe, hanem a templomok pénztárába kerülne, hogy azok így újból egészségesek és erősek legyenek.

6. Hogyan lehet az IRM ennyire biztos abban, hogy az ő álláspontja jó, a GBC-é pedig rossz?

Az IRM álláspontját olyan aláírt, legális dokumentumokra alapozza, melyek az egész mozgalom elé lettek terjesztve ezért biztos abban, hogy ez csakis jó lehet. Másfelől a GBC-nek legalább három különböző teljesen ellentmondó álláspontja van (amelyek közül egyet sem támaszt alá semmilyen legális dokumentum) és ebből kifolyólag, igazából nincs is álláspontja, nem beszélve arról, hogy ezek közül egyik sem helyes. Azt is megállapíthatjuk, hogy ezek a különböző nézetek nemcsak egymással, hanem bizonyos esetekben, önmagukban is ellentmondásosak. Például, ha feltesszük a következő egyszerű kérdést, hogy Srila Prabhupada mikor kérte meg tanítványait arra, hogy ők legyenek az ISKCON diksa gurujai, helyettesítve ezzel őt, a GBC három hivatalos határozatából az alábbi válaszokat kapjuk:

a) On My Order Understood (Az utasításom megértéséről)(GBC, 1995): Srila Prabhupada mind a guruknak, mind a bhaktáknak azt az utasítást adta, hogy az ő képviselőjeként cselekedjenek, és ez 1977. július 7.-én történt.(28. oldal a Gurus and Initiation in ISKCON (GII) –Guruk és avatás az ISKCON-ban című határozatban, GBC 1995)

b) Disciple Of My Disciple (A Tanítványomnak a Tanítványa)(Ő szentsége Umapati Swami, 1997): Tizenegy diksa guru lett 1977. május 8.-án megválaszt-va és felkészítve, hiszen a „ritvik” azt jelenti, hogy „képviseleti acarya” ami pedig azt jelenti, hogy „diksa guru”.

c) Prabhupada’s Order (Prabhupada utasítása)(Badrinarayan das, 1998): 1977. július 9.-én már mind a tizenegy teljes, felhatalmazott guruként működött, Srila Prabhupada jelenléte miatt azonban, még betartották az etikettet.

A fentiekben láthatjuk, hogy a GBC három különböző dátumot adott meg arra vonatkozóan, hogy Srila Prabhupada mikor kérte meg tanítványait arra, hogy ők legyenek az ISKCON diksa gurujai, helyettesítve őt. a) egy kerti beszélgetésre utal, b) egy Srila Prabhupada és néhány idősebb tanítványa közötti tanácskozásra utal, míg a c) az e könyvnek is címet adó az avatással kapcsolatos, Srila Prabhupada által aláírt határozatra utal. Tehát a GBC-nek mindegyik felhozott álláspontja, egy teljesen különböző történetet mesél el nekünk. Ami még súlyosbítja a helyzetet az, hogy:

2004 márciusában, a Mayapurban megtartott évenkénti tanácskozásukon, a GBC hivatalosan visszavonta az On My Order Understood (Az utasításom megértéséről) című kiadványát, mivel titokban bevallották, hogy az sok „hazugságot” és „csúsztatást” tartalmaz az igazsággal kapcsolatban. Eredetileg A Végső Utasítás pont ezen kiadvány megtámadásának céljából íródott (lásd a bevezetést), és látva azt a tényt, hogy a GBC ilyen aljas módon visszavonta azt, csak tovább erősíti az IRM álláspontját.

Tisztán látható, hogy a GBC össze van zavarodva azzal kapcsolatban, hogy Srila Prabhupada mikor hagyta jóvá a „utód” diksa gurukat. Az IRM azt mondja, hogy ez bizonyára elkerülhetetlen, hiszen Srila Prabhupada soha nem mondta, hogy helyettesítsék őt új diksa guruk, csak ritvikek; és ez volt az a rendszer, amit ő hátrahagyott, és semmilyen utasítást nem adott arra vonatkozóan, hogy ezt megállítsák. Ezen alapokkal, azt mondjuk, hogy a GBC előbb döntsön az álláspontjáról, és csak ezután tudjuk majd értékelni a hathatóságát.

Az egészben az a legszomorúbb, hogy mind a mai napig, aki megmeri kérdőjelezni a GBC betegesen ellentmondásos bizonyítékait, azt azonnal és kegyetlenül elüldözik a szervezetből.