Proč se podvod stal


IRM

vydání č.23 - jaro 2009 - Zpět k Prabhupádovi - str.7

Od Kršnakant

Nyní když jsme publikovali hory evidence ustanovující, že guru podvod existuje, proč je tolik oddaných stále neschopno přijmout fakta? V tomto článku prozkoumáme některé důvody proč tomu tak je.

Nedostatek tréninku

V roce 1972 Šríla Prabhupád prorocky píše:

"Obávám se, že pokud se tímto způsobem příliš expandujeme, tak se staneme naředění a postupně bude celá věc ztracena."

(dopis Šríly Prabhupády, 22/6/1972, zvýraznění přidáno)

Toto je samozřejmě přesně to co se stalo, když bylo hnutí "ztraceno" jen o 5 let později prostřednictvím Guru podvodu.
Ve stejném dopise, který jsme citovali výše, Šríla Prabhupád také říká co bylo potřeba zajistit aby se toto nestalo:

"Takže zvláště ty musíš povzbuzovat tyto studenty aby četli naše knihy v průběhu celého dne tak hodně jak je to jen možné, a dát jim veškeré dobré pokyny jak knihám porozumět, a inspirovat je studovat věci ze všech úhlů pohledu.[...] Takže pojďme se koncentrovat na důkladné trénování našich oddaných v Kršny si vědomém poznání z našich knih, z kazet, prostřednictvím neustálého diskutování[...]."

(dopis Šríly Prabhupády, 22/6/1972)

Nicméně, poznání a porozumění ohledně nejzákladnějších bodů vědomí Kršny je tak slabé, že ti o kterých by se předpokládalo, že jsou nejvíce učení lídři naší Společnosti, mluví úplné nesmysly vždy když otevřou svá ústa, jak je zdokumentováno v našem seriálu "Chyba v každé větě"( viz. například BTP 22 a také toto vydání).

Strach z učení se 

Šríla Prabhupád zmiňuje že studijum by mělo být "ze všech úhlů pohledu", ale oddaní jsou mrzačeni strachem z toho, že člověk nesmí studovat nebo diskutovat nic z toho co je kontroverzní vzhledem k obavě, že to může vést k hledání chyb a způsobení Vaišnava aparádhy, neboli přestupků. Nicméně Šríla Prabhupád říká opak:

"Upřímný student by neměl zanedbat diskutováni o těchto závěrech, považujíce je za kontroverzní, tyto diskuse posilují intelekt. Takže se mysl člověka stane připoutaná ke Šrí Kršnovi."

(Šrí Čaitanija-čaritámrita, Adi-lila, 2.117)

"Apaisunam znamená, že člověk by neměl zbytečně vyhledávat chyby na ostatních nebo je opravovat. Samozřejmě nazvat zloděje zlodějem není vyhledávání chyb, ale nazvat poctivého člověka zlodějem je velice velký přestupek pro toho kdo dělá pokrok v duchovním životě."

(Bhagavad Gíta, 16:1-3)

Diskutování a říkání pravdy, bez ohledu na to jak kontroverzní, není nikdy příčinou přestupků.
A BTP odvážně studuje závěry učení Šríly Prabhupády ze všech úhlů pohledu, beze strachu z toho, že to může vygenerovat kontroverzi. Dokumentujeme závěry Šríly Prabhupády ze všech možných úhlů, a dokonce používáme slova těch kdo těmto závěrům oponují.

Gramotnost

Učení se nazpaměť a čtení je jedna věc. Ale porozumění vyžaduje některé velice základní nástroje gramotnosti. Dokumenty IRM vždy tradičně začínají "kontradikcemi" a argumenty v podobě "strašáků".
Je to z toho důvodu, že stále ne příliš mnoho oddaných pochopilo, že když řeknou nějaký bod tak nemohou říkat v zápětí opak toho co bylo právě řečeno. Nebo si jen vymýšlet námět o kterém tvrdí, že hovoří. /argument-strašák/
Toto je evidentní, ale přečti si všech více nežli 150 dokumentů na našich www stránkách, a prakticky v každém případě, který jsme zde zdokumentovali, tato jednoduchá pravidla gramotnosti nenásledují ti kdo oponují IRM. Navíc, člověk musí příjmout významy slov tak jak jim je dává anglický jazyk, jelikož to je jazyk, kterým Šríla Prabhupád hovořil. Člověk si nemůže dávat slovům význam jak ho zrovna napadne.
Například:

a) "Ano" znamená "Ne" - jako v případě, když Šríla Prabhupád říká "Ano, oni jsou žáci" v konverzaci z 28.května 1977 - dokument GBC Žák mého žáka proklamuje že: "Šríla Prabhupád mohl říci ano, ale myslel ne."!

b) "Když" znamená "Já to dělám nyní" - jako v případě,
když Šríla Prabhupád říká "Když ti to nařídím ty se staneš guruem", v konverzaci z 28.května - GBC proklamje, že to znamená, že on PRÁVĚ tady a teď nařizuje guruy.
A tak dále.

Žádný koncept evidence

Pokud člověk poznání má, ale neví jak ho aplikovat, bude také sveden na nesprávnou cestu. Mnoho oddaných dokonce ani nerozumí tomu, že aby mohl být udělán správný význam a závěr, musí být tento založen na odpovídající evidenci. Z tohoto důvodu dva velice běžné zdroje používané na ustanovení závěrů v ISKCONu jsou buď "vzpomínky" - to znamená to o čem někdo proklamuje že "Šríla Prabhupáda řekl" - nebo zdroje mimo učení Šríly Prabhupády. Pokud se budeme limitovat POUZE na dokumentovaná slova Šríly Prabhupády, tak to odstraní mnoho problémů, které jsme zakusili. 
Na příklad, některé osoby tvrdí, že jim Šríla Prabhupád
"důvěrně nařídil" nebo jim "pošeptal" aby byli zasvěcujícími guruy. A tolik lidí to jen slepě spolkne bez požadavku jakékoliv další evidence pro tuto věc!
Další příklad neporozumění konceptu evidence se odráží v běžném kriticismu na úrovni toho, že jsme v IRM příliš "zákoničtí" nebo "legalističtí". Tyto termíny znamenají "podle zákona", a evidentně v tomto případě, jelikož diskutujeme pouze slova Šríly Prabhupády, tak těmito "zákony" je myšleno učení Šríly Prabhupády nebo jeho "knihy-zákonů" a nikoliv vládní zákony.
Z tohoto důvodu je tento kriticismus ve skutečnosti největším komplimentem, jelikož jsme obžalováváni z toho, že jsme příliš připoutaní k následování slov Šríly Prabhupády neboli jeho zákonů!

Motivace

Nicméně klíč ke všemu říká Šríla Prabhupád zde:

“Hned jakmile se objeví osobní motivace, není možné pro člověka porozumět naší Kršny si vědomé filosofii.”

(dopis Šríly Prabhupády, 21/9/1970)

Jelikož i když vše výše řečené je v pořádku, jestliže má člověk nějakou osobní motivaci, nebude pro něj možné porozumět čemukoliv.
Jestliže je člověk přepoután k získání nebo udržení si nějaké pozice nebo služby, nebo k prosazování nějaké osobní filosofie atd., potom tento osobní zájem zajistí, že člověk zůstane slepý k faktům, a bude pouze vidět to co bude podporovat jeho osobní zájmy.
A toto byla samozřejmě historie hnutí v posledních 30 letech, když každy kdo byl zapojen v hnutí buď přímo nebo nepřímo podporoval guru podvod.

Závěr

Nevědomost a osobní motivace jsou dva pilíře táhnoucí oddané zpět od možnosti přistoupit ke světlu.
Přidání se k IRM, kde člověk absolutně nemá co by získal, kromě pravdy ( žádné vlastnictví, nemovitosti nebo možnost nějakého kanálu na peněžní plat), a vše je navíc ztraceno v termínech postavení, reputace, přátel atd., ničí tyto dva pilíře jednou ranou!

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!