Prohlášení mise IRM


Po fyzickém odchodu Jeho Božské Milosti A.Č.Bhaktivedanty swamiho Šríly Prabhupády z naší hmotné vize 14. listopadu 1977, Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON),  nádherné hnutí, které sám vlastnoručně založil, a které je jedinou nadějí pro lidstvo, toto hnutí podstoupilo masivní degradaci ve své duchovní čistotě.

Toto se stalo prostřednictvím různých deviací od pokynů a standardů které Šríla Prabhupád vydal. Hlavní odchylkou je jeho nahrazení jako jediného Dikša Gurua ISKCONu.
The ISKCON Revival Movement (IRM) - Hnutí za obnovu původního ISKCONu usiluje o obnovení ISKCONu do jeho dřívější slávy, čistoty a fylozofické střízlivosti prostřednictvím znovuzavedení všech pokynů a standardů, které Šríla Prabhupád vydal. Přednostně uznáním jeho role jako jediné autority a Dikša Gurua pro ISKCON. Pozice IRM je popsána v knize Poslední pokyn.