Ústup GBC pokračuje - 2


IRM

Strana 6 - Vydání 23 - Jaro 2009 - Zpět k Prabhupádovy -Back to Prabhupada BTP

Od Kršnakant

Pokračujíce od článku na straně 5, prezentujeme zde další přiznání ISKCONského gurua, adoptujícího si postoj IRM. Všechny citáty ve zvýrazněných sloupcích  níže jsou převzaty z přednášky GBC voleného guru-podvodníka JS Trivikrama svamiho ("TKS") v České republice 14.června 2008, která může být shlednuta zde:http://www.youtube.com/watch?v=k0hwW56jv2Y&feature=related a
http://www.youtube.com/watch?v=xBrAeV19c-E&feature=related (obě videa byla archyvována 11/3/09).
Přednáška byla odpovědí na dotaz místních oddaných ohledně rytvik systému, což bylo samo o sobě způsobeno díky aktivnímu kázání IRM v České republice.

Tradiční kontradikce

"Oni si jen myslí, že je Prabhupáda zasvěcuje. Ale k tomutom myšlení není precedens, precedens nebo tradice."

Před tím nežli získáme souhlasné postoje, TKS alespoň uvedl starou dobrou GBC tradici tím, že pronesl tuto kontradikci. TKS zde prohlašuje, že musíme zvážit, že zde není "precedens nebo tradice" pro myšlenku, že Šríla Prabhupáda pokračuje a stále nás zasvěcuje. Nicméně byl to sám TKS kdo řekl, že celý samotný základ ISKCONu  je bezprecedentní: 

„Je to poprvé ve vaišnavské historii, že vidíme fungující celosvětovou instituci, kterou řídí rada. Jsme v nezmapovaných vodách.“
(JS Trivikrama Swámi, „Dandavats“ webové stránky, 18.června 2007) 

Takže jak se může bezprecedentní instituce dívat na precedensi jako na základ pro své fungování?

 Není zde problém, pokud to GBC příjme

"Takže, samozřejmě, jejich odpověď je, že Prabhupáda není obyčejný guru. On je speciální pro dalších 10.000 let takže on to tak může udělat. Takže, i když to připustíme, tuto myšlenku, ale nastane problém, co s Prabhupádovou společností? Takže je velice jasné, že on chtěl, chtěl aby jeho organizace pokračovala, ale on chtěl aby hnutí pokračovalo organizovaným způsobem tak, že GBC je konečná autorita. Takže oni neakceptují tuto filosofii."

TKS uvádí, že skutečným problémem není myšlenka, že Šríla Prabhupád pokračuje jako dikša guru, ale to, že musíme příjmout GBC jako konečnou autoritu. To znamená, že není v základě nic deviantního v pokračování přijímání Šríly Prabhupády jako dikša gurua, pokud také přijímáme, že GBC je konečnou autoritou.

Šríla Prabhupád může pokračovat jako dikša Guru

"Jinak, osobně,  si myslím, že Prabhupáda asi je schopný zasvěcovat lidi."

TKS nyní jde dál a potvrzuje, že opravdu není v základě nic deviantního v myšlence, že Šríla Prabhupád pokračuje v zasvěcování. Spíše TKS uvádí, že si myslí, že ve skutečnosti Šríla Prabhupád asi je schopný v tom pokračovat v zasvěcování.
Současná pozice GBC je taková, že tento koncept je ve skutečnosti nemožný:

"GBC tímto deklaruje, že teorie posmrtného ritvik zasvěcení je nebezpečná filosofická deviace."
(GBC rezoluce 1990)

Takže TKS souhlasí s IRM a nesouhlasí s GBC v centrálním bodě zda může Šríla Prabhupád pokračovat v udílení dikši v ISKCONu či nikoliv.

Přijmi ritvik zasvěcení

"Ale přesto, kde je problém v tom přijímat formální zasvěcení v ISKCONu? Ty můžeš vysvětlit tvému duchovnímu mistru, že si myslíš, že Šríla Prabhupád je tvoje hlavní pojítko-link ke Kršnovi."

Když už řekl, že oddaný může příjmout, že jej Šríla Prabhupád zasvěcuje, TKS nyní uvádí, že zde přesto není problém pro tuto osobu mít nějaké "formální zasvěcení" od nějakého ISKCONského gurua, jelikož oni mohou vysvětlit tomuto zasvěcujícímu, že ve skutečnosti jejich hlavním linkem ke Kršnovy je Šríla Prabhupád. Když někdo přijímá, že Šríla Prabhupád někoho zasvěcuje a spojuje s Kršnou, ale je tu někdo jiný pro vykonávání formálního obřadu zasvěcení, tak to je jednoduše úplný popis ritvik systému, tak jak ho Šríla Prabhupád ustanovil.

Mi budeme pokračovat společně s tím!

"A tak pojďme dál společně s jejich systémem, raději nežli jej atakovat. To byla také moje hlavní výhrada ohledně ritviků, že jsou političtí."

Nyní TKS říká, že bude rád pokračovat společně s ritvik systémem - jelikož již přijal, že je správný a v ISKCONu funkční. Jeho jediná námitka je, že samo hnutí ritviku je "politické" tzn. oni nepřijímají autoritu GBC.

 Mluv otevřeně!

"Jestliže jsme v tom upřímní, v tom, že chceme zlepšit Prabhupádovo hnutí, tak potom budeme ochráněni. Mi potřebujeme tento druh vkladu. Ale samozřejmě, ti kdo jsou u nás v nějaké pozici, ti to možná nemají rádi. Jelikož v pozici, je snadné být připoutaný k této pozici. Proto Prabhupád chtěl aby sanjásíni a ostatní nezávisle přemýšlející cestovali, takže oni mohou pak mluvit čistě bez obav ohledně toho, že někdo říká, víš ty nemáš pozici."

TKS zde povzbuzuje lidi mluvit otevřeně s ohledem na zlepšení hnutí Šríly Prabhupády, přestože lídři ISKCONu to nemusí mít rádi z důvodu připoutanosti k jejich pozicím.
A že Šríla Prabhupáda konkrétně chtěl aby nezávisle přemýšlející osoby, které sami nemají pozice, právě toto dělali.Ironicky, tento stav nelze aplikovat na TKS, jelikož on sám má pozici ISKCONského gurua. Je to však aplikovatelné na členy IRM, kteří nemají žádné pozice, které by ochraňovali a jsou nezávisle přemýšlející a promlouvají pravdu s ohledem na zlepšení hnutí Šríly Prabhupády.

Závěr

Díky dynamice jedinečného kázání IRM, jsme svědky převratných změn v ISKCONu. Jak jsme zdokumentovali v BTP Speciální vydání 2, a v tomto a předchozím vydání BTP, ISKCON na konec přijal, že IRM má pravdu. Přiznání TKS je zatím zřejmě jedno z nejúžasnějších, díky tomu, že přijímá že:

a) Šríla Prabhupáda může pokračovat v tom, že nás zasvěcuje,

b) Těm kdo toto přijímají by mělo být dovoleno přijmout ritvik zasvěcení v ISKCONu a ISKCON by si měl osvojit a "pokračovat společně" s ritvik systémem,

c) Ti kdo nemají v ISKCONu pozici, kterou by mohli ztratit,  by měli být povzbuzováni k tomu mluvit otevřeně za účelem zlepšení hnutí. 

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!