irm

Od Kršnakant

V posledním čísle jsme popsali fenomén “oddaný se zelenou kartou” – tedy někdo kdo se připojí k ISKCONu ze zemí “třetího světa” především proto, aby unikl bídě a je přitahován bohatstvím falešných duchovních mistrů. Ukázali jsme jak posléze tito oddaní opustí ISKCON poté co okusí vyšší standart hmotného života, což je fakt potvrzený Jeho Svátostí Indradyumnou Swamim v jeho diáři během jeho návštěvy v Rusku:

in
Jeho Svátostí Indradyumnou Swamim
“zdá se, že bohatství současné Moskvy zmátlo některé oddané, a ti buď kompromisují se svým duchovním životem v Kršna vědomí či se ho vzdali úplně. “Je to pravda,” myslel jsem si. “V ostatních zemích se to děje také.”

To je důkaz toho, že současný guru systém v ISKCONu nemá žádnou sílu, jelikož za časů Šríly Prabhupády to bylo přesně opačně. Bohatí lidé ze “Západu” se vzdávali svého bohatého životního stylu, aby zasvětili své životy ISKCONu. To bylo za časů kdy Šríla Prabhupáda bylo jediným zasvěcujícím duchovním mistrem:

”Pocházejí z úctyhodných bohatých rodin, ale vzdali se svého domova a bohatství svých rodičů. To jsem viděl prakticky. Takřka všichni mí studenti.”
(Šríla Prabhupáda, Rozhovor v pokoji, 21. září, 1973)

Další důkazy “Západní emigrace” z ISKCONu byly nedávno publikovány v ISKCON Communications Journal (ICJ):

“Od svého založení Jeho Božskou milostí A. C. Bhaktivédantou Swamim Prabhupádou v roce 1966, Mezinárodní Společnost pro Vědomí Kršny (ISKCON) podstoupila dramatické změny. Ve své původní podobě byl ISKCON hnutím mnichů, skládajícím se z konvrtovaných “Zápaďáků”, kteří byly velmi známý pro své entusiastické kázání. V posledních dvaceti letech, se počet mnichů v Severní Americe významné snížil a ISKCON se stal předevší kongregací. Tvář této kongregace se stala výrazně indickou. Ášramy (mnišské obydlí) byly oslabeny nedostatkem mnichů pocházejících z Kanady či USA. Chrámy nyní pravidelné dávají příspěvky kněžím z jiných zemí, aby prováděli základní denné obřady. Některé osoby věří, že ISKCON se stal vyzrálým tím, že našel své místo jako kněz indické diaspory.”
(‘Bhakti Vedanta Mission Conference’, ICJ , Vol. 11, 2005)

ISKCONské odstranění Šríly Prabhupády jakožto zasvěcujícího gurua a zavedení neautorizovaného guru systému přírozeně odradilo inteligentní “Zápaďáky” od připojení k misi v tom samém počtu jako dříve. Toto odrazení bylo navíc zpečetěno vzrůstající závislostí ISKCONu na místních hindu komunitách na účet dalších skupin. Což má za výsledek odchýlení ISKCONu od své původní duchovní mise a přijmutí komerčních praktik, které čím dál více následují new age filozofii a hindu dolar, než původní učení Šríla Prabhupády. To vše více osvětlíme níže.

Mantra na prodej

Smíchání “hindu” a “new age” filozofií v Kršna vědomí se zdá být narůstajícím symptomem v ISKCONu. Toto můžeme obvzláště zaznamenat v UK, kde dva chrámy prodávají tyto myšlenky jako obchodní podniky.

m
Bhaktivédanta Manor
Bhaktivédanta Manor, hlavní sídlo ISKCONu v UK, provozuje podnik nazvaný “Védský životní styl”, jehož kursy zahrnují ‘Umění Henny’, ‘Ajurvédské masáže hlavy’ a ‘Indické Feng Shui’. Výuka těchto předmětů v chrámech ovšem nikdy nebyla doporučena Šrílou Prabhupádou, jelikož nemají vůbec nic společného s rozvojem Kršna vědomí. Naštěstí “Védský životní styl” také provozuje jednodenní kurz ohledně ‘Mantra Meditace’. Bohužel to má, ale svůj háček: cena kurzu je US$165 na osobu, a mantra meditace je nabízena jako prostředek k dosažení následujících hmotných prospěchů:

Mírumilovné rozjímání • Soustředěnost a bdělost • Snížení stresu • Zmenšení úzkosti

Takto je tedy posvátná mahá-mantra znesvěcena jako nějáká mentální technika za účelem získání peněz. Šríla Prabhupáda měl ovšem velmi odlišné pojetí o kázání mantra meditace:

sp
Šríla Prabhupáda
”Toto není žádný podvod. My tvrdíme, že tato mahámantra muže zachránit vaše životy a rozdáváme ji veřejně. Zdarma, bez jakéhokoliv poplatku…A jestliže to budete prodávat či lhát nebo podvádět tak lidé si toho všimnou.”
(Šríla Prabhupáda Lekce, 18. února, 1969)

Jóga blízké duše

V dalším ISKCONském centru v Newcastlu na severovýchodě Anglie, vyučují kurz “Jóga blízké duše” a “Višnu Tattva Tantra” specificky pro “partnery”. Těmto partnerům se nabízí “pokročilá výměna prány” a žádá se po nich, aby se oblékli “ležérně romanticky” a dale se jim tvrdí “Vy a Váš milovaný” můžete dostat “váš vztah do jiné dimenze”. To vše se samozřejmě PRODÁVÁ - $70 pro jeden pár za 3 hodinový kurz. Znovu se musíme zeptat zda takové výdělečné “jóga” kurzy byly autorizovány Šrílou Prabhupádou jakožto činnosti, které mají být nabízeny ISKCONem v ISKCONských chrámech.

Víno a dharma

Bhaktivedanta College se sídlem v ISKCONském centru v Rádhadeši v Belgii nabízí rozmanité množství kurzů, které jsou slovy samotné College, “znakem akademického a praktického tréninku v současném ISKCONu”.

Akhandadhi Dás, který byl prvním prezidentem Bhaktivédanta Manoru v UK, který zakázal oddaným navštěvovat chrám pouze na základě jejich podpory Šrílou Prabhupádou podepsaného dopisu z 9. července 1977 týkajícího se zasvěcování, je jedním z členů College’s Faculty a vyučuje kurz “Rozvoj characteru”. Jeho předmět se nazývá “Pravda a Dharma”. Šríla Prabhupáda popisuje pravdu, dharmu a rozvoj charakteru následovně:
akd
Akhandadhi Dás

“Ale v současné době v Kali-juze, dharma je prakticky nulová. (...) Je řečeno, že v Kali-juze okolo 80 procent lidí jsou hříšníci, všechno hříšníci. Výčet hříchů jsme již probrali, jsou jimi zakázaný sexuální život, intoxikace, jezení masa a hazard.”
(Šrímad-Bhágavatam, 1.8.30, výklad)

“Špatný character se většinou utváří na základě zakákázaného sexuálního života, jezení masa, intoxikace a hazardu.”
(Šríla Prabhupáda, Konverzace, 4. července, 1975)

Podle Bhaktivedanta College, Akhandadhi je také manažerem Buckland Hall, ozdravného centra ve Walesu. Na webových stránkách Buckland Hall je mimo jiné uvedeno:


“Bar nabýzející čerstvé džusy nebo alkoholické nápoje je dostupný na Vaši žádostst.”


Buckland Hall

Vzápětí je nám nabídnut rozsáhlý “Seznam vín určených k oslavě”:

”Buckland Hall se specializuje na prodej přírodních vín, zvolených pro svou vyjímečnost a hodnotu.”

Poté je nám nabídnut rozsáhlý seznam bílých, červených a bublinkových vín, jejichž cena přesahuje $50 za láhev. Člověk se poté může zcela oprávněně ptát: zda když Šríla Prabhupáda uvádí intoxikaci jako jednu ze čtyř hříšných činností, které ničí dharmu a dobrý character, co si tedy ISKCON slibuje od toho, že zaměstnává někoho, kdo aktivně prodává intoxikaci jako součást svého živobytí, jako učitele na své univerzitě v kurzu, který má vyučovat rozvoj charakteru, pravdu a dharmu?

Uctívání polobohů

bad
Badrinárayan Dásem

Výše jsme si mohli přečíst jak ISKCON ztratil svůj misijní duch a pohodlně se usadil tím “že našel své místo jako kněz indické diaspory”. Někteří pozorovatelé označují tento trend za “Hinduisaci” ISKCONu. To v podstatě znamená, že ISKCON se vice zajímá o udržování svých Hindu fondů, než o kázání zbytku světa. Tento fakt je zřejmý z následujícího. Nový chrám v San Diegu, řízený členem GBC Badrinárayan Dásem, bude zahrnovat:

“Svatyni pro Ganéše; svatyni pro Šivu, Můrti Šrí Párvatí (Amba), Lingu, Nandi Můrti.”

Šríla Prabhupáda opakovaně uvádí, že uctívání polobohů není určené pro vaišnavy, kteří mají být pouze zaměstnáni v čisté oddané službě Pánu Krišnovi:

”Proto uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství můžeme uspokojit všechny polobohy, ale pouhým uctíváním polobohů neuspokojíme plně Nejvyššího Pána. Proto je uctívání polobohů nesprávné a nenásleduje příkmazy písem.”
(Šrímad-Bhágavtam 4.2.35, výklad)

Když tedy přihlédneme k jasným pokynům Šríly Prabhupády, tak nás pak může překvapit, že samotné GBC zakládá chrám zasvěcený uctívání polobohů. Tento způsob uctívání polobohů v Kršnově chrámu je propagován také v dalším ISKCONském chrámu Spanish Fork v Utahu, kde nám oznamují, že den zjevení Pána Šivy bude oslavován “zpíváním Šivových 108 jmen”. Ale v tomto ohledu Šríla Prabhupáda uvádí:

“Je jasně řečeno: Sravanam kirtanam visnoh: člověk by měl opěvovat a oslavovat Pána Višnua a ne žádného poloboha”
(Šrímad-Bhágavatam 7.15.72, výklad)

Co je dále na těchto chrámech zajímavé je fakt, že oba chrámy i přesto, že ten v San Diegu je řízen Badrinárayan Dásem a ten v Utahu GBC zvoleným guruem Čaru Dásem, nejsou registrovány jménem ISKCONu, jak je nařízeno Šrílou Prabhupádou v jeho Poslední vůli:

“Každý chrám bude vlastnictvím ISKCONu a bude řízen třemi výkonnými ředitely.”
(Věta druhá, Poslední vůle Šríly Prabhupády)

Otvírání “ISKCONských” chrámů, které ve skutečnosti nejsou registrovány na jméno ISKCONu se zdá být novým trendem jak je patrno z projektu “Sedonské Centrum Védské Kultury”, který je za úctyhodných 61 miliónů USD konstruován v Arizoně. Podle tiskového vyjádření autorů projektu, “projekt nebude oficiálně fungovat pod jménem Iskconu, ale bude založen na učení a vizi Šríly Prabhupády, a bude “přátelský vůči Iskconu”.

To je vskutku nesmírně ironické, jelikož zatímco je IRM chybně kritizováno za to, že je “proti ISKCONu”, tak je to ve skutečnosti GBC a ISKCONští guruové, kteří již více nemají víru v ISKCON! IRM je jedinou organizací, která sí přeje učinit ISKCON znovu slavným – a ne utíkat pryč užívajíce při tom jméno ISKCONu!

Arizonský projekt rozpoznává následující: ”Amerika se zdá být ponechána v prachu a zjevně se v mnoha případech snaží udržovat chrámy, které byly založeny před více jak 30 lety, s nedostatkem lakšmí (peněz) a oddaných!” Ředitel projektu a ISKCONským GBC zvolený guru Jeho Milost Bhakti Svarúpa Damodar Swami, uvádí: “Amerika potřebuje jeden velký projekt, který pozvedne důvéru a entuziasmus vaišnavů v Americe a já si myslím, že tímto projektem bude ten náš.” Zdá se, že jelikož ISKCON v USA tvrdě bojuje o udržení chrámů, peněz a co je nejdůležitější oddaných, tak vůdci hodili ručník do ringu a rozhodli se, že jediným způsobem jak přežít, je vzdát se pokynů Šríly Prabhupády a místo toho fungovat jako napůl hindské chrámy pod rouškou ISKCONu. Ale ve skutečnosti to bylo pouze díky tomu, že zanedbali pokyny Šríly Prabhupády, především jeho pokyn, aby zůstal jediným guruem ISKCONu po celou dobu jeho existence, jak všechny problémy začaly!

Filantropie

r
Rádhanátha Swamiho

“I-Foundation” je ISKCONem inspirovaná iniciativa ve Velké Británii.

Poradní výbor této nadace zahrnuje několik oddaných z ISKCONu včetně GBC zvolených guruů Bhakti Čaru Swamiho, Rádhanátha Swamiho a Šivarámy Swamiho.

Prvním velkým projektem I-Foundation je ustanovení hindské základní školy v UK ve spolupráci s ISKCONem jako “partnerem ve víře”, financované vládou. Toto je další příklad aktivity neschválené Šrílou Prabhupádou, jelikož on chtěl specificky vytvořit autorizované gurukuly v ISKCONu, aby trénovali studenty v Kršna vědomí. Šríla Prabhupáda nikdy neautorizoval otevření vládních škol, kde se vyučuje podle vládou nařízených osnov. Zařazení se do “Hindu sdružení” a několik přednášek ve znamení “hinduismu” nemohou změnit původní poslání takovéto školy, kterým je produkovat akademické učence na úkor oddaných Kršny, což je účelem gurukul, které Prabhupáda autorizoval.

Závěr

Prodávání manter, kurzy “jógy blízké duše”, otvírání ne-ISKCONských chrámů, propagace uctívání polobohů, otvírání vládních škol atd. Zdá se, že s postupem času a úpadkem ISKCONu na všech úrovních díky jeho neautorizovanému systému duchovních učitelů se ISKCON odchyluje čím dál více od pokynů Šríly Prabhupády, vidíce svou finanční obrodu a popularitu u hindu komunit jako nové měřítko svého úspěchu.

My nezavrhujeme tyto aktivity sami o sobě, jelikož mohou mít určitou hodnotu. Naším jediným bodem je, že ISKCON nebyl svědomitě ustanoven Šrílou Prabhupádou za tímto účelem a proto aby se oddaní zapojovali do těchto činností.

Dříve byly časy, kdy jediným měřítkem úspěchu pro ISKCON byla věrnost Šrílovi Prabhupádovi. Bohužel po vyhození Šríly Prabhupády jakožto Gurua ze své vlastní společnosti, je všechno možné a my bychom neměli být překvapeni tím, že takové odchylky budou následovat. Spíše by tyto odchylky měli být očekávány jako přirozený následek. Jenom pozorně sledujte další odchylky, které se vyvinou jménem “innovací v kázání”, a ve snaze “získávat peníze”. Zředění, de-spiritualizace a komercionalizace ISKCONu budou pouze pokračovat do té doby dokud znovu neustanovíme Šrílu Prabhupádu na jeho právoplatné místo jako dikša gurua ISKCONu. To bude začátek v následování jeho pokynů a přebudování mise, kterou tak pečlivě a precizně vytvořil pro prospěch lidstva.