irm

Úvodník Zpět k Prabhupádovi (BTP) 10
(Editorial BTP 10 - The cruelest trick of all)

Vítej v našem 10tém vydání časopisu Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Musíme přiznat pociťování enormního tlaku, jelikož množství čtenářů komentuje náš časopis tak, že každé vydání BTP je lepší nežli to předchozí.

Pokorně se modlíme, aby vydání 10 pokračovalo v této tradici výzev.

Ohlasy od našich čtenářů se také zvětšují a množí. Jako potvrzení tohoto budeme pokračovat s extra stranou dopisů navíc abychom se pokusili vyčerpat jejich starou zásobu. Vždyť jsme se dostali pouze ke korespondenci vyplývající z 8mého vydání BTP!

Mája neboli Kršnova iluzorní energie je velmi mocná a má v zásobě mnoho triků, které používá ke zmatení a svádění podmíněných duší /džív/ v tomto materiálním světě.

Na těch několik málo vzácných jedinců, kteří se touží vrátit zpět k Božství číhá stále mnoho potenciálních léček jelikož, bez milosti pravého duchovního mistra není možné sloužit přímo Kršnovi.

Povinností Máji je použít všechny prostředky které jsou v její moci k tomu, aby nám zamezila přístup ke Kršnovu autorizovaném zástupci. Tímto způsobem zaručuje, že jen nejupřímnější duše se mohou vrátit zpět do duchovního světa.

Když Šríla Prabhupád vytvářel ISKCON a začal přitahovat následovníky po celém světě, Májiny plány začaly přicházet vniveč.

Jistěže se snažila zaútočit jak nejlépe dovedla, ale každý příchozí do ISKCONU s jistotou věděl, kterou osobu má přijmout jako svého věčného vůdce a mistra. Byl to Šríla Prabhupád.

Mája vycítila svou šanci ve chvíli, kdy Šríla Prabhupád  fyzicky odešel. GBC okamžitě odstranilo Šrílu Prabhupádu z jeho pozice dikša /zasvěcujícího / Gurua v ISKCONu a nezákonně zaujali Jeho místo. A prohlásili, že už není dál možné se odevzdat přímo Šrílovi Prabhupádovi.

Byla to jistě krutá hříčka Máji, neboť mnoho duší – které přivedly původně do ISKCONU knihy Šríly Prabhupády – může být nyní systematicky podváděno neautorizovanými uzurpátory, vydávajícími se za čisté oddané:

„…. neautorizovaný oddaný by nikdy neměl být rozpoznán jako čistý oddaný.

               /Šrímad Bhágavatam 1.2.12, význam/

Naštěstí mnoho členů ISKCONu, které GBC zmanipulovala k tomu, aby sloužili a podporovali neautorizované guruy, nyní správně chápe situaci díky odvážnému kazatelskému úsilí IRM na celém světě.

Tito oddaní mají nyní příležitost porozumět skutečnému postavení Šríly Prabhupády jako jediného dikša Gurua ISKCONu. Nicméně někteří oddaní, nabyvše přesvědčení, že by měli opustit svého neautorizovaného „gurua“ a přijmout Šrílu Prabhupádu, podléhají tomu, co lze označit jako nejkrutější trik Máji.

Poté, co mnoho let otrocky sloužili falešnému guruovi – nyní, když nakonec porozuměli pravdě – se náhle rozhodují, že už toho mají dost. Někdy přiznávají: „Jsem vyždímaný prabhu! Nejlepší roky svého života jsem obětoval službě pro falešného gurua, proto teď hodlám žít svůj vlastní život a starat se jen sám o sebe.“

Je to pochopitelné, že se můžeme cítit podvedeni, rozčíleni a vyvedeni z míry, když zjistíme, že nás někdo převezl, ale tyto záporné emoce jsou však také prostředky, kterými se nás Mája může snažit dál mást..
Je to dost zlé ztrácet čas službou nesprávné osobě, ale ještě tragičtější je vzdát se oddané služby, zrovna v okamžiku když zjistíme, kdo ta správná osoba je.

Je to něco jako když se setkáme se stovkou dveří a víme, že pravda se nachází pouze za jedinými z nich. Poté, co jsme otevřeli všechny dveře kromě posledních, přijdeme k nim a pak řekneme: „nedokážu otevřít ty poslední dveře, přestože vím, že mě přivedou k pravdě.“ 

Když jsi ztratil deset nebo dvacet let ve službě nebo podporou falešného gurua, tím víc to dává smysl věnovat několik zbylých desetiletí tvého života službě pro pravého Gurua.

Naše rada těm, kdo rozpoznali, že byli takto oklamáni GBC, je následující:  

Jestliže následujeme tyto  jednoduché kroky, umožníme tím přeměnit neštěstí na cosi duchovně smysluplného a pozitivního. Takto můžeme získat odpuštění Šríly Prabhupády a doufejme i jeho milost. Prostřednictvím samotné této milosti mohou být naše životy skutečně úspěšné:

sp

„Tento postoj nejdříve sloužit duchovnímu mistrovi je jediný správný, neboť jen milostí duchovního mistra může člověk získat milost Kršny.“

(Dopis Šríly Prabhupády, 29.1.1973)

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu pokud máš jakoukoliv otázku, kritiku nebo komentáře:

irm@iskconirm.com  

Vítáme veškerou korespondenci.  
Děkuji Ti mnohokrát, že jsi si našel čas, na čtení našeho časopisu.

Hare Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant