Přinášení úlevy do nepořádku

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 11 - jaro 2006

Vítej v našem 11tém vydání časopisu Zpět k Prabhupádovi (BTP). V tomto vydání najdeš přidanou novou pravidelnou rubriku „Otázky čtenářů“, ve které navíc, ke všem mnoha dopisům, které dostáváme od našich čtenářů, také odpovídáme na běžné otázky, kterou jsou nám někdy pokládány.

Také analyzujeme rezoluce letošního výročního setkání GBC (řídící rada ISKCONu). Tyto rezoluce pokračují v poskytování důkazů o tom jakým směrem je dnešní ISKCON veden, což je pokračující neposlouchání pokynů Šríly Prabhupády.

Mnoho oddaných pochopitelně cítí obojí, pocit beznaděje a také smutku dívajíc se na pokračující úpadek ISKCONu.

Vidí, že ISKCON ovládli pevné zájmové skupiny a nedoufají, že se někdy dobrovolně vzdají kontroly nad majetkem ISKCONu.
Nicméně snaha vyrvat zpět kontrolu nad budovami není naším primárním zájmem (přestože by to samozřejmě bylo nádherné vrátit chrámy a božstva ustanovené osobně Šrílou Prabhupádou, zpět Šrílovi Prabhupádovi).

Nejdůležitější je však zachránit oddané před tím, aby byli stále podváděni a jejich životy ruinovány ve jménu „služby“ Šrílovi Prabhupádovi.

V souvislosti s tím, co se v současnosti v ISKCONu děje, Šríla Prabhupád říká:

„Naneštěstí, když áčárja odejde, darebáci a neoddaní se chopí příležitosti a okamžitě začnou zavádět neautorizované principy ve jménu tak zvaných swámích, jogínů, filantropů, dobročinnosti a tak podobně. […] Hlavním zaměstnáním lidské společnosti je myslet vždy na Nejvyšší Osobnost Božství, stát se jeho oddaným, uctívat Nejvyššího Pána a klanět se před ním.
Áčárja, autorizovaný reprezentant Nejvyššího Pána, ustanovuje tyto principy, ale když odejde, věci opět znovu upadají do nepořádku“

(Šrímad Bhágavátam 4.28.48, výklad)

Mi můžeme vidět, že jeho popis toho, co se stane po odchodu áčárji, odpovídá tomu co se stalo v ISKCONu. Viděli jsme, že „tak zvaní swámí“ zavádí v ISKCONu neautorizované principy, z nichž hlavní je myšlenka, že Šríla Prabhupád je „mrtvý a skončil“ a že místo něj by oni měli být uctíváni jako jeho nástupci „stejně dobří jako Bůh“.
Naštěstí však Šríla Prabhupád také říká, co se v této situaci stane:

„Perfektní žáci áčárji se snaží v této situaci pomoci, prostřednictvím upřímného následování pokynů duchovního mistra.“
(Šrímad Bhágavátam 4.28.48, výklad)

Tudíž nepořádek, který před sebou vidíme, je očekáván a předpovězen. Neměli bychom se z toho stát sklíčení.

Spíše bychom měli jednoduše dělat to co Šríla Prabhupád radí pro čelení této situaci – což je, pomoci situaci upřímným následováním pokynů Šríly Prabhupády.

A Šríla Prabhupád dále radí:

“Takže mi je musíme odhalit. Oni nejsou lídři; oni jsou šakalové. Šakalové nemohou tak jako tak vládnout. To by měla být naše propaganda. Ne pouze vědecky, všechny politické věci, sociální věci, vše. Ti všichni by měli být vykopnuti. Oni by měli být nahrazeni vědomím Kršny. Potom budou lidé šťastní. Toto by měl být náš program. Naše, tato propaganda znamená dělat lidi šťastnými. Není to byznys, udělat obchod a vzít si nějaké peníze.”
(Šríla Prabhupád ranní procházka, 3/5/73)

Je zřejmé, že aplikování pokynu Šríly Prabhupády je udělat nějaký „program“ pro odhalení těch osob, které nejsou pravými vůdci, a to v každé sféře života, to zahrnuje i tyto falešné guruy v ISKCONu. Pouze tento program může přinést nějakou úlevu do současného nepořádku v ISKCONu.

Z tohoto důvodu, důraz IRM na kázání pravdy o Šrílovi Prabhupádovi, a vzdělávání všech lidí k porozumnění tomu samému, je diktován pokynem Šríly Prabhupády, že mi musíme přinést úlevu do nepořádku, který nyní nalézáme.

Tato úleva nemůže být dána pokračováním v tomto nepořádku, prostřednictvím dělání „obvyklého provozu“, tak jak to ISKCON dělá – udržováním chrámů, aby přicházel proud příjmů.
Tuto úlevu nemůže dát ani ignorování tohoto nepořádku, přijetím Šríly Prabhupády jako Gurua pro sebe sama, ale současným zanedbáním těch kdo jsou stále klamáni.
V těchto situacích člověk nejedná jako „perfektní žák snažící se přinést úlevu do celé situace“.

Ti kdo již přijali, že Šríla Prabhupád je dikša Guruem ISKCONu, nám často radí, jednoduše zapomenout na oddané kteří byli podvedeni ISKCONem, jelikož o nich předpokládají, že jsou „ztraceni“.
Nicméně, obyčejně zapomínají, že kdyby mělo dříve IRM tento postoj, pak oni sami by stále pokračovali v tom, být podváděni falešnými guruy, jménem Šríly Prabhupády.

Po zažití osvobození se z nevědomosti, je jedinný férový a soucitný postoj, šířit toto osvobození ostatním, kteří jsou stále podváděni. A jak množství dopisů, které dostáváme, potvrzuje,
je zde pokračující proud oddaných, kterým je neustále pomáháno v tom vrátit se zpět k Prabhupádovi.
A mise BTP tudíž přináší ovoce.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu pokud máš jakoukoliv otázku, kritiku nebo komentáře:

irm@iskconirm.com

Vítáme veškerou korespondenci.
Děkuji Ti a Hare Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!