IRM

Úvodník Zpět k Prabhupádovi (BTP) 12
(BTP 12 Editorial - The meaning of preaching)

Obvyklou kritikou, kterou provádí ISKCONští guruové a jejich následovníci na adresu IRM je následující slogan: „IRM nevykonává žádné kázání, ale pouze kritizuje. Co je na tom dobrého?“

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že na tom může být něco pravdy, tak prosím zvažte následující:

1) Kritizováním IRM jsou ISKCONští guruové a jejich následovníci vini tím, z čeho nás oni samotní obviňují, a proto si sami odporují. Takže tento argument je poražen okamžitě poté co je vytvořen.

2) Ale připusťme jen za účelem argumentů, že ta výzva je v pořádku. Poté by jsme se tedy měli zeptat zda ta kritika, kterou IRM dělá je OPRÁVNĚNÁ a PRAVDIVÁ? Na tuto otázku je jednoznačná odpověď “ANO“, jelikož kdyby naše kritika byla neoprávněná a lživá tak by jsme nebyly kritizováni pouze za naši “kritiku“, ale za to, že říkáme LŽI. Takže kdykoliv když jsme kritizováni pouze za “kritiku“, tak je to jenom jiný způsob toho jak říci:

„Já nemůžu kritizovat to CO říkáte, a tak vás bude kritizhovat ZA TO, že to říkáte!“

A proto ta původní výzva musí být nyná změněna na:

„IRM nekáže, ale pouze pravdivě kritizuje. Co je na tom dobrého?“

3) Vzápětí se musíme zeptat zda pravdivá kritika má nějákou cenu. Tedy, když provedeme podrobnější průzkum, tak zjistíme, že kázání není nic jiného než konstruktivní kritika. Na příklad: Mája špatná – Kršna dobrý. A my podobně kritizujeme konstruktivně: podvodní guruové špatní – Šříla Prabhupáda dobrý. Takže výzva musí být zase změněna. A to na:

“IRM pouze káže ‘kontroverzi‘. Lépe by udělali, kdyby pouze rozdávali knihy.“

4) Abychom mohli posoudit oprávněnost té poslední pozměněné výzvy, představme si svět bez této “kritiky“ různých odchylek v ISKCONu. Neexistuje IRM a všichni jsou bleženě zaměstnáni rozdáváním Prabhupádových knih a nedělají nic jiného. Podívejme se tedy co se bude dít v tomto světě bez kázání IRM: Někdo dostane Bhagavad-gítu, což je naše hlavní kniha a první věc, kterou lidé většinou čtou. Okamžitě ve druhém odstavci předmluvy si přečíst následující:

sp „Naše Kršna vědomé hnutí je ryzí, historicky autoruzované, původní a transcedentální jelikož se zakládá na Bhagavad-gítě taková jaká je. Postupně se stává nejpopulárnějším hnutím po celém světě, zvláště pak mezi mladou generací. Starší generace se ovšem taky zajímá, a to až do takové míry, že otcové a dědečci mých žáků nás povzbuzují tím, že se stávají patrony a životními členy naší velké Mezinárodní Společnosti pro Kršna vědomí.“
(Předmluva, Bhagavad-gíta taková jaká je, Jeho Božská milost A. C. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda)

Takže ještě předtím, než začnou číst knihu, tak se dozví, že ISKCON je “ryzí“, “autorizovaný“, “transcedentální“ a že je to “velká společnost“.První věc, kterou bych já osobně chtěl udělat po přečtení této předmluvy je najít tuto “velkou společnost“ ISKCON, propagovanou tímto způsobem Šrílou Prabhupádou samotným, což je snadné dokonce i když v knize není žádný kontakt. Takže zkontaktuji ISKCON, který byl zcela schválen Šrílou Prabhupádou a odevzdám plně svůj život. Pokud tak učiním, budu podveden falešnými guruy, zničím si svůj život a nakonec z toho tragicky OBVINÍM ŠRÍLU PRABHUPÁDU, protože to byl ON, kdo nás přivedl do ISKCONu tvrdíce, že to je zcela autorizované hnutí. Následně se pak zcela vzdám Kršna vědomí – což je naneštěstí osud mnoha osob. A to je pouze druhý odstavec předmluvy. Čím více oni budou číst a čím více knih my rozdáme, tím více se bude výše uvedený scénář opakovat. Nyní může vzniknout argument, že ne všichni lidé kontaktují ISKCON. Ano, ale to bude navzdory knihám, a ne díky nim. Šríla Prabhupáda propaguje ISKCON všude ve svých knihách. To byl ve skutečnosti jeden z účelů, kterým knihy slouží, a proto můžeme na každém obalu najít “zakladatel áčárja ISKCONu“. Proto po přečtení knih vyhledat ISKCON bude standartní volba. A nezapomeňte, neexistuje žádné BTP (Zpátky k Prabhupádovi), žádný Poslední Pokyn, žádné IRM, jelikož jsme ve světě bez kritiky. Takže nyní přicházíme k jádru našeho problému. Jestliže se ISKCON odchýlí, tak nemůže být propagován, a ani to nemůže být ignorováno, musí to být odhaleno a napraveno.

A v současnosti není nikdo jiný na této planetě, kdo by se plně věnoval tomuto pravdivému kázání o Šrílovi Prabhupádovi a ISKCONu, velké společnosti, kterou založil. Takže toto kázání musí jít ruku v ruce s rozdáváním knih, jinak budou lidé spíše odvedeni od Šríly Prabhupády, než k jeho lotosovým nohám.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:
irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,
Kršnakant
Editor