IRM

Od Kršnakant

Jak neustále na stránkách BTP poukazujeme, jediným možným způsobem jak o sobě může někdo tvrdit, že je zasvěcující guruv ISKCONu, je předložit důkaz, že Šríla Prabhupáda, skutečný Guru ISKCONu, autorizoval jednoho či více následovníků. Tato autorizace od autorizovaného duchovního mistra je nutností – je to pokyn daný v šástrách (písmech).

sp “Člověk má přijmout zasvěcení od autorizovaného duchovního mistra přicházejícího v žákovské posloupnosti, který byl autorizován svým duchovním mistrem. Tento proces se nazývá dikša-vidhána.“
(Srímad Bhágavatam 4.8.54, výklad)

Níže můžeme vidět více přiznání, že stvoření dikša (zasvěcujících) duchovních mistrů v ISKCONu, aby nahradiliSrílu Prabhupádu, se nezakládá na žádném pokynu od Šríly Prabhupády. Spíše jsou zde podány 4 odlišné důvody, proč se tak stalo:

1) Jiný neautorizovaný guru poklesl

2) Byla zde příležitost získat žáky

3) Byl zde vyvíjen velký tlak na to aby se stli guruy

4) GBC rozhodlo, že Šríla Prabhupáda by měl být nahrazen

Bhakti Čaru Swami se stal guruem po “velkém nátlaku“

„Stal jsem se duchovním mistrem poté co někteří z mých starších a velmi kvalifikovaných duchovních bratrů poklesli. Proto jsem nebyl pod vlivem iluze, že jsem čistý oddaný a naprosto spolehlivý. Původně jsem nechtěl přijmout tuto velkou zodpovědnost stát se duchovním mistrem, ale jelikož několik oddaných bylo odhodláno získat ode mne zasvěcení a čekali již po dlouhou dobu, a na základě velkého nátlaku od některých mých duchovních bratrů, jsem se rozhodl přijmout tuto zodpovědnost.“
(Bhakti Čaru Swami, 16/2/2002, PAMHO Text (5992588)

bcs

Šivaráma Swami se stal guruem pod “nátlakem od dívky“

„V té době jsem byl také požádán přijmout roli zasvěcujícího duchovního mistra. Nepovažoval jsem tuto skutečnost za příliš prospěšnou pro můj duchovní život a byl jsem docela spokojený s tím, že ostatní dělají tuto službu Osobně mi stačilo zůstat v pozici sanjásího, kazatele, šikša gurua, člena GBC a pravděpodobně to bylo na kvůli opakovaným žádostem Gaurangí (v té době mladé oddané a v současnosti žákyně), že jsem začal vážně uvažovat o přijmutí této služby a nakonec tak učinil.“
(Šivaráma Swami, Podcast, 4/10/06)

sh

Stali se guruy poté co tak rozhodlo GBC

„Brzy po Prabhupádově odchodu GBC oznámilo, že někteří z Prabhupádových zkušenějších žáků budou pokračovat posloupnost zasvěcováním nových žáků. Přirozeně TKG, jako jeden z nejbližších a nejdražších služebníků, byl jednou z těch osob.“
(Satjarádža Dás, Associate Editor, Zpátky k Bohu, červenec/srpen 20

sd