Potřebou současnosti je poznání – ne cihly

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 13 – podzim 2006

Vítej ve třináctém vydání Zpět k Prabhupádovi (Back to Prabhupada – BTP). V minulém BTP úvodníku jsme vysvětlili důraz IRM na kázání pravdy o Šrílovi Prabhupádovi, a proč rozdávání knih nemá význam, pokud tato pravda o pozici Šríly Prabhupády není nejdříve ustanovena.
Fakta ohledně toho, proč toto musí být uděláno jako nejdůležitější a nejpřednější jsou jasná, a jsou následující.

Od roku 1978, po započetí programu guru podvodu, bylo rozdáno přes 200 milionů knih, a přestože tato distribuce se rapidně snížila, rozdávání knih dnes stále pokračuje v množství asi 3 milionů knih ročně, podle ISKCONského World Sankirtan Newsletter.

Navíc zde je pět set chrámu, kazatelských center, Nama-hatta skupin a buňkových programů rozprostřených po celé zeměkouli. Cílem těchto aktivit a organizace, je přivést lidi do kontaktu s ISKCONem, takže mohou být potom následovně podvedeni a předáni jednomu z 80 podvodných „guruů“. V souhrnu, je zde velká snaha dělaná za účelem pomoci páchat guru podvod. A svádět každý rok mnoho lidí na falešnou cestu pryč od Šríly Prabhupády.

Tudíž hlavní anti-Prabhupáda program, dělaný záludně jménem Šríly Prabhupády, je v současnosti rozšířen po celé planetě.

Z tohoto důvodu, jsou zde pravděpodobně stovky tisíc osob, které byli takto napáleny. A toto číslo každým rokem narůstá.

Tito oddaní skutečně chtějí následovat Šrílu Prabhupádu, a upřímně si myslí, že to i dělají, ale místo toho jsou ohavně podvedeni, a tím je následně jejich duchovní život zničen.

Pomoci všem těm, kteří byli podvedeni, je proto jistě hlavním úkolem, který vyžaduje profesionální organizaci, celodenní nasazení a vlastně teprve právě začal.
A vykonání tohoto nadlidského úkolu je důvodem proč IRM existuje. Jelikož za dané situace, jestliže jim IRM nepřinese pravdu a pomoc, všem těmto mnoha tisícům duší, tak KDO?

Takto jsme v současnosti ve velice specifické situaci, s tímto velikým kazatelským úkolem, který před námi leží a je potřebou současnosti nade a přede vším ostatním.

Vědouce tento fakt, by od nás proto bylo velice nesoucitné nechat napospas všechny tyto nespočetné duše, které jsou vedeny pryč od Šríly Prabhupády.
A IRM transformovat na místní organizaci, která založí pár chrámů, v jedné části světa a stará se o místní veřejnost.

Z tohoto důvodu, zaměřit se na vytvoření malého, separovaného, místního hnutí, zatímco masivní podvádění ve jménu Šríly Prabhupády bude pokračovat, a všechny tyto duše ovlivněné tímto podváděním budou nadále trpět, to není nejlepší směr jednání.

Ale jít všichni ven a bojovat za Šrílu Prabhupádu, veřejně odhalovat monstrózní guru podvod a podvádění, znovuustanovit pravé postavení Šríly Prabhupády a pomáhat tisícům duší, které byli takto oklamány – to je ten správný směr.
Tož pojďme pracovat pro potěšení Šríly Prabhupády tím, že mu budeme sloužit tímto způsobem, a postupně získáme jeho milost, jelikož bez obdržení milosti Gurua, není možné učinit pokrok v bhakti-józe (oddané službě).

Tato milost nemůže přijít z podílení se, buď přímého, na loupeži jména Šríly Prabhupády a jeho hnutí a podvádění všech oddaných; NEBO nepřímého tím, že člověk nebude důrazně oponovat této loupeži a podvodu, a místo toho se bude koncentrovat pouze na stavění budov, spíše nežli na poznání o slavném postavení Šríly Prabhupády.

Nicméně, pokud pracujeme na obraně a znovuustanovení pravdy o Šrílovi Prabhupádovi a jeho skutečného učení, a přivádíme všechny ty v jeho jméně odchýlené zpět k Šrílovi Prabhupádovi, máme šanci obdržet tuto milost, a získat bhakti.
Jak jsme uvedli v jednom z předchozích úvodníků BTP:
„Áčárja, autorizovaný reprezentant Nejvyššího Pána, ustanovuje tyto principy, ale když odejde, věci opět znovu upadají do nepořádku. Perfektní žáci áčárji se snaží v této situaci pomoci, prostřednictvím upřímného následování pokynů duchovního mistra.“
(Šrímad Bhágavátam 4.28.48, výklad)

Z tohoto důvodu se snažíme tak rychle jak je to jen možné rozdávat knihu Poslední pokyn a BTP v mnoha jazycích všude po celém světě, abychom pomohli procesu úlevy od nepořádku, který byl vytvořen po odchodu Šríly Prabhupády. Jestliže se přímo nepodílíme na rozšiřování tohoto poznání, nepřímo přispíváme k současnému nepořádku tím, že aktivně neděláme nic k jeho odstranění.

Tudíž, náš úspěch v tom potěšit Šrílu Prabhupádu, nemůže být v současnosti otázkou toho, jak mnoho následovníků máme, nebo kolik nemovitostí a peněz jsme nashromáždili, ale spíše jak hodně následujeme Šrílu Prabhupádu jako jeho perfektní žáci tím, že se snažíme pomoci odstranit nepořádek vytvořený po jeho odchodu.

A jakmile je tento nepořádek odstraněn, skutečné hnutí Šríly Prabhupády, s ním jako jediným dikša Guruem, se opět znovu automaticky rozšíří takovými skoky a v takových dimenzích po celém světě, stejně jako se to stalo dříve mezi roky 1966 a 1977.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu pokud máš jakoukoliv otázku, kritiku nebo komentáře:

irm@iskconirm.com

Vítáme veškerou korespondenci.
Děkuji Ti a Hare Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!