Kdo se ve skutečnosti zaměstnává politikařením?

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 14 - zima 2007

Vítej ve čtrnáctém vydání Zpět k Prabhupádovi (Back to Prabhupada – BTP).

Oddaní někdy namítají, že aktivity IRM jsou jednoduše "politikařením", a proto se o IRM nezajímají. Chtěly by spíše upřednostnit jednoduše "míruplně" zpívat, a nebýt "rozrušováni" tímto vším problematickým "politikařením". Ale skutečně Šríla Prabhupád definoval "politikaření" jako to co dělá neustále IRM, tedy že přijímá všechny obtíže spojené s pomocí oddaným, kteří byli svedeni? Nebo je ve skutečnosti "politikaření" to, vyhnout se všem těmto obtížím s výmluvou udržovat sebe sama "mírumilovnými"? Pojďme se podívat, co k tomu říká Šríla Prabhupád:

"Pro vaišnavu neexistuje utrpení, osobně. Ale je velice znepokojen: "Jak by tito darebáci mohli být šťastní?"To je jeho práce. "Tito darebáci jsou svedeni. Jsou zbloudilí, nešťastní. Tak jak by se mohli stát šťastní?" Takže to je práce vaišnavy. Tudíž tento vaišnava, nedělá žádné politikaření. Politikaření znamená plánovat si své osobní šťestí. To je politikaření. Takže v naší společnosti by neměla být žádná diplomacie, žádné politikaření. Každý by měl dychtit po tom, jak dělat dobro druhým. To je vaišnava. Pokud on plánuje něco jako že, "Já musím být lídr,""Já pro to musím něco dělat," tak to není vaišnavismus. Toto politikaření není dobré."

(Šríla Prabhupád, ranní procházka, 15. března 1974)

V kontextu výše uvedeného vysvětlení Šríly Prabhupády, "plánování" toho, jak rozšiřovat literaturu za účelem toho, jak pomoci oddaným, kteří byli svedeni ohledně toho, kdo je pravým guruem ISKCONu. A jsou při tom napadáni, vyháněni a biti, je těžko "plánování pro své vlastní štěstí". A také to není to stát se potupeným, nenáviděným a všeobecně vyobcovaným ze "společnosti, přátelství a lásky" komunity oddaných! Rovněž, jak jsme vysvětlili v předchozím editoriálu, IRM nemá žádný zájem na plánování si míruplného života pro sebe sama, získáváním budov a organizováním si nějaké své malé společnosti ve které si můžeme ovládat tyto budovy a myslet si - " "Já musím být lídr," a "Já pro to musím něco dělat," - a současně používat ritvik filosofii pro snadné odmítnutí GBC/guru kontroly a odmítnout bojování pro Šrílu Prabhupádu a používat tuto výmluvu, že tento boj je "politikaření".

Proto, plánování pro své vlastní štěstí mi definitně nemáme! Plánujeme štěstí oddaných tím, že zajistíme, že nejsou podváděni, dokonce i když to není oceňováno. Chceme aby všichni oddaní mohli být šťastni tím, že ví dobré zprávy a pravdu o tom, že Šríla Prabhupád je jejich věčným duchovním mistrem.

Jak můžeme vidět, je to ve skutečnosti toto přání mít "míruplný a šťastný" život pro sebe sama pod pláštíkem odmítání "politikaření", což je PRÁVĚ TA definice "politikaření" jakou dává Šríla Prabhupád.
Někdy oddaní pouze chtějí aby mohli jít do chrámu a "nakvartýrovat se" k oddaným, dělat si svou službu v chrámu, a nechtějí si narušit tento pohodlný program. Ve skutečnosti TOTO je skutečné politikaření, přemýšlení a plánování si svého vlastního štěstí, spíše nežli o štěstí svých kamarádů oddaných.

Takže ano, IRM neustále plánuje. Ale mi neplánujeme jak se zmocnit majetku a držet ho. Nebo jaké pozice můžeme získat nebo jak můžeme být "míruplnní". Mi plánujeme pouze to, jak můžeme dát pravdu co nejvíce oddaným, což nezbytně vyžaduje odhalování podvádění dělaného jménem Šríly Prabhupády, a tímto způsobem dělat dobro ve prospěch všech oddaných. Jelikož ze všeho "dobra" které může být na Světě děláno, je pomoc oddaným poznat pravdu považována Pánem Kršnou za nejvyšší:

"Pro toho kdo vysvětluje toto nejvyšší tajemství oddaným, je oddaná služba garantována, a na konec příjde zpět ke Mně. Není na tomto Světě služebníka, který by mi byl více drahý, a také mi nikdy nikdo dražší nebude."
(Bhagavad-gíta, 18:68-69)

A v této Bhagavdgítě, Kršna také již dříve vysvětlil tu část tohoto "nejvyššího tajemství", která zahrnuje poznání o tom, že člověk musí k Němu přistupovat pouze skrze právého duchovního mistra:

"Nuže snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a prokazuj mu službu. Seberealizovaná duše ti může předávat poznání jelikož již viděla pravdu."

(Bhagavd-gíta, 4:34[vydání roku1972]

Nyní to dává smysl, to že člověk nemůže toto dělat, jestliže ani neví KDO tento duchovní mistr je. A tudíž bez této informace člověk nemůže dokonce ani ZAČÍT s procesem vědomí Kršny. Prosím všimni si, že mi neříkáme, že pouhé poznání pravdy o pozici Šríly Prabhupády jako Gurua ISKCONu, je samo o sobě všelékem na vyléčení všech nemocí, které trápí ISKCON nebo jeho oddané. Spíše je to jednoduše jen začátek tohoto vyléčení. Tato pravda zde musí být první, dříve nežli člověk může získat cokoliv dalšího.

Tudíž, když příště člověk uslyší výmluvu, že kázání pravdy o Šrílovy Prabhupádovy je "politikaření", již ví, že právě toto odmítnutí dělání a podporování rozšiřování pravdy ve prospěch oddaných, je ve skutečnosti samo o sobě skutečným politikařením.

Takže podporuj IRM a stopni veškeré politikaření jednou a provždy!

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu pokud máš jakoukoliv otázku, kritiku nebo komentáře: irm@iskconirm.com

Děkuji Ti a Hare Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!