"Lékař léčí sama sebe"

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 15 - Jaro 2007

Vítej v patnáctém vydání Zpět k Prabhupádovi (Back to Prabhupada – BTP).

Příběh tohoto vydání osvětluje neuvěřitelný vliv BTP, který získalo v tak krátkém čase. Z prakticky neznámého, odpadlického časopisu k tiskovině, která je vnímána jako nezbytná pro intelektuální vitalitu ISKCONu (prosím viz. Str. 12).

Ve Šrímad Bhágavátamu Šríla Prabhupád uvádí:

"Obyčejní lidé následují příklad vůdce společnosti a napodobují jeho chování. Přijímají jako důkaz vše, co přijímá on. Lidé obecně nejsou příliš pokročilí v poznání, na jehož základě by dokázali rozlišovat mezi náboženstvím a bezbožností. Nevinný, nevzdělaný člověk je jako nevědomé zvíře, které pokojně spí s hlavou na klíně svého pána a pevně věří v jeho ochranu."
(Šrímad Bhágavátam 6.2.4-5)

Samozřejmě ISKCONští oddaní budou na základě tohoto a dalších výroků poukazovat na to, jak bezbožná je společnost, a proto musí lidé všeobecně příjmout vědomí Kršny pro své osvícení. Ale výše uvedený výrok dnes nejlépe pasuje ne na bezbožnou společnost za zdmi ISKCONu, ale právě na samotný ISKCON. Jelikož je to ISKCON, který tvrdí, že lépe nežli kdokoliv jiný dokáže "rozlišovat mezi náboženstvím a bezbožností", ale ve skutečnosti následuje příklady a imituje vlastnosti svých neautorizovaných guru lídrů tím, že slepě přijímá jako důkaz vše co jeho členové řeknou, slepě věříce v ochranu těchto neautorizovaných, klamných guruů.

BTP již ukázalo a pokračuje v každém vydání v ukazování toho, že dnešní ISKCON je neschopen rozlišovat mezi pravdou (náboženstvím) a ilusí (bezbožností). BTP pokračuje v prezentaci kopců dokumentovaných důkazů toho, jak hanebně byl ISKCON sveden pryč od pokynů Šríly Prabhupády. Tím jak se původní deviace, která spáchala Obrovský Guru Podvod, expandovala do dalších deviací komercionalismu, sekularismu, hinduizace, uctívání polobohů, urážení Šríly Prabhupády, lhaní, podvádění atd. Vše ušpiněno a založeno na masovém protiřečení si. A stále nic z toho co jsme řekli nebylo vyvráceno. Naopak, jak jsme viděli z výroků JS Prahladanandy Swamiho v předchozím vydání, a nyní Jeho Milosti Kripamoya prabhu v tomto vydání (str. 12), naše závěry jsou přijímány více a více. Jestliže sám ISKCON je v ilusi, tak potom zde nemůže být řeč o kázání, jinak hrozí, že svedeme všechny ostatní. Pokud nejsme sami pevně a kompletně ustanoveni v pravdě, pak nelze jen tak jít a "kázat":

"Ano, máš správnou myšlenku, když říkáš, že tvá kazatelská práce by měla být namířena k těmto dětem a oddaným a né tak mnoho k veřejnosti v Dalasu. Můžeme ředit mléko tak dlouho až bude k ničemu, nebo ho můžeme převářet až bude husté a lahodné. Takže nyní máme dost následovníků, tak je perfektně trénuj ve filosofii a v činnostech Kršny si vědomého způsobu života. Pokud se všichni moji studenti nestanou velice hodně fixovaní na svůj duchovní pokrok, na co je tak mnoho programů pro expansi?"
(dopis Šríly Prabhupády, 20. června 1972)

Tudíž náměty, které přinesl Poslední pokyn a BTP nejsou jednoduše jen "hledáním chyb", ale spíše jdou k samotnému srdci toho, čím se má Kršny si vědomé hnutí stát. Jak profesor Kim Knot ve své předmluvě k Poslednímu pokynu uvádí, "každý oddaný k nim má, co říci. Tyto náměty je třeba si ujasnit před tím, nežli se člověk začne považovat za někoho kdo věrně pečuje o misi Šríly Prabhupády. Navíc, IRM zápasí za to, že hnutí, které tvrdí, že následuje učení Šríly Prabhupády, ale které zároveň pronásleduje Šrílu Prabhupádu jako Gurua, kterému by se člověk měl výlučně odevzdat, není tak jako tak ve skutečnosti mise Šríly Prabhupády! ISKCON je určený k tomu, kázat pravdu ostatním, nicméně prostřednictvím přiznání se svých vlastních lídrů, nemá ani mlhavou představu o tom, co je pravda, ohledně nejzákladnější věcí.

Jaké je postavení Šríly Prabhupády?
"No, stále to "zkoumáme", a utvořili jsme "komisi", aby bádala nad tímto námětem! (viz. BTP vydání 13, "GBC debatuje o postavení Šríly Prabhupády – po 30 létech").

Měl by se člověk pře-zasvětit pokud jeho guru poklesne?
"No, stále to "zkoumáme", a utvořili jsme "komisi", aby bádala nad tímto námětem! (viz. BTP vydání 11, "Fiasko GBC rezoluce 2006").

Jak by zasvěcení mělo probíhat?
"No, mi momentálně ani nemáme nějaký poziční dokumet k tomuto, ani dobrý ani špatný, jelikož jsme musely potupně stáhnout ten dokument co jsme měli, jelikož byl plný "lží", a místo toho jsme ho nahradili výrokem, kterému věříme, který jednoduše říká "jsme guruy jelikož tomu věříme, že jsme""! (viz. BTP Speciální shrnující výdání, "GBC poraženo Posledním pokynem").

A tak dále a tak dále (viz. Všechna předchozí vydání BTP!). Jak Šríla Prabhupad tak krásně shrnuje:

"Nedokážeš učit své vlastní lidi a jdeš učit ostatní. "Lékař léčí sama sebe.""
(Šríla Prabhupád ranní procházka, 7.dubna 1975).

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu pokud máš jakoukoliv otázku, kritiku nebo komentáře: irm@iskconirm.com

Děkuji Ti a Hare Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!