Čí je to hnutí v každém případě?


IRM

ZPĚT K PRABHUPÁDOVI - VYDÁNÍ ČÍSLO 16 - LÉTO 2007
(BTP 16 Editorial - Whose movement is it anyway?)

Vítej v 16 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V tomto vydání s potěšením přinášíme zpravodajství o vzrůstajícím rozpoznání IRM od světových akademických kruhů, jako o hlasu reformy a obnovy v ISKCONu.

Prosím viz. náš článek na straně 15, "IRM profilováno v encyklopedii".

Někteří lídři v ISKCONu navrhují , že IRM a ISKCON mohou jednoduše "souhlasit s nesouhlasem" a jít si každý svými oddělenými cestami. Konkrétně, oni se cítí dotčeni, že mi se "zaměřujeme na jejich členy" a "jejich programy" atd. Mi bychom neměli "rušit jejich kázání" a neměli bychom se snažit, jak říkají, "krást jejich lidi". Proč je nemůžeme nechat na pokoji a jen si dělat naše vlastní oddělené kázání?

Tato otázka, nás nicméně vrací k otázce KOMU toto hnutí ISKCON patří. Pokud bychom tu, fakticky, měli opravdu co dělat s členy a programy, které patří současnému vedení ISKCONu, potom by tento dotaz byl opravdu smysluplný. Realita je nicméně bolestně odlišná. Začněme s některými neodiskutovatelnými fakty:

1. Lidé jsou primárně přitahováni k ISKCONu kvůli učení Šríly Prabhupády a k osobě Šríly Prabhupády, a zůčastňují se programů ISKCONu pouze proto, že tyto programy byli zavedeny Šrílou Prabhupádou.

2. Proto, vše co funguje dnes ve jménu vědomí Kršny (ať už je to uctívání božstev, festivaly, distribuce prasádám, kázání, harinám sankírtan atd.) to vše nám dal pouze Šríla Prabhupád. Když byl Šríla Prabhupád fyzicky přítomný na této planetě, dovolil nám účastnit se těchto porogramů v jeho zastoupení, jelikož jediným cílem zapojení se do těchto programů bylo přivést lidi k lotosovým nohám Šríly Prabhupády jako jeho žáky.

Takže by jim byla dána šance vykonávat oddanou službu Pánu Kršnovy prostřednictvím Jeho pravého, autorizovaného a zplnomocněného reprezentanta.

3. V těchto programech po odchodu Šríly Prabhupády nebyla žádná změna, ale dnes tyto programy jsou vykonávány né pro to přivést každého k lotosoým nohám Šríly Prabhupády, jak se to dělo dříve, ale k nohám jednoho ze sedmdesáti ISKCONských podvodných guruů.

Proto, vše co ISKCON má, jeho členové, jeho funkce, jeho majetek atd. , vše náleží Šrílovy Prabhupádovy. Bez Šríly Prabhupády zde není žádný ISKCON.

Po předložení těchto faktů, pojďme se nyní znovu podívat na původní požadavek na IRM od některých ISKCONských lídrů. Požadavek nyní zní takto:

"Můžete zastavit vaše zaměřování se na festivaly Šríly Prabhupády a oddané Šríly Prabhupády, a nechat nás abychom si je mohli krást sami pro sebe?"

Jinými slovy, požadavek je postaven zcela na hlavu. Ti kdo ve skutečnosti uzurpují majetek Šríly Prabhupády, nás žádají abychom jim ho nebrali zpět pro Šrílu Prabhupádu, po záminkou, že tento majetek krademe jim!

Věc není tedy v zásadě o tom, zda máme "právo" kázat na akcích ISKCONu a ISKCONským lidem, ale zda-li lidé v ISKCONu mají právo vědět zda, či nikoliv ve skutečnosti následují Šrílu Prabhupádu.

Takže máme odejít a nechat tyto uzurpátory aby pokračovali v klidu v podvádění jménem Šríly Prabhupády? Tedy naservírovat jim na talíř to co si přejí?

Ani náhodou! GBC může pokračovat v jejich taktice zastrašování, vyhánění a dokonce fyzického násilí, ale oni nemohou porazit pravdu, a určitě nemohou nikdy porazit Šrílu Prabhupádu!

Snaha GBC "zabít gurua a stát se guruem" (viz.zadní stránka obálky), nebo užívat si vlastnictví duchovního učitele bez duchovního učitele, je jen dalším pokusem o to mít království Boha bez Boha - a mi všichni víme kde tyto pošetilé a marné snahy končí:

"Vy lidé, vy chcete království Boha bez Boha. To je naše politika- Rávanova politika. Rávanova politika bylo království Boha bez Boha. [...]A co bylo výsledkem? Že vše bylo poraženo. Celé Rávanovo království s jeho rodinou, se vším, skončilo."
(přednáška Šríly Prabhupády, 24 května, 1969)

A to je přesně to co se děje. Již jsme zaznamenali, že přímo lídři ISKCONu uvádějí, jak je hnutí v rozkladu (viz. prosím také zadní stránka obálky). A nyní to vypadá, že dokonce i sami lídři ISKCONu jsou v rozkladu. Podle dopisu JS Sačinandana Swamiho, GBC volený guru, nedávno oznámil, že dočasně "odstupuje" ze svých aktivních guru povinností v důsledku špatného zdraví, a že tomuto poklesávání podlehá více a více jeho kolegů:

"Moje kritická zdravotní situace není nic unikátního. Více mých duchovních bratrů je v podobné nebo dokonce ještě v horší situaci. Někteří zemřeli předčasnou smrtí, zatímco ostatní trpí chronickými nemocemi."
(JS Sačinandana Swami, dopis oznamující jeho odchod, 23. duben 2007)

Takže bychom neměli dovolit materialistickým Rávanům používat jméno Šríly Prabhupády ke kradení majetků Šríly Prabhupády.

PŘIDEJ SE K IRM A DEJ ISKCON ZPĚT ŠRÍLOVY PRABHUPÁDOVY.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,

Kršnakant
Editor


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!