To nejnebezpečnější podvádění


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 17, podzim 2007  
(BTP 17 Editorial - The most dangerous cheating)

Vítej v 17 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Na straně 5 tohoto vydání osvětlujeme velice důležité přiznání GBC, že jejich záměna ritvik systému Šríly Prabhupády za jejich guru program nebyla založena na žádném pokynu od Šríly Prabhupády. Ačkoliv jsme toto říkali od samého počátku, je pěkné nakonec slyšet, že GBC s námi souhlasí. Samozřejmě to neznamená, že GBC udělá jakékoliv změny, jelikož oni se stále domnívají, že je to "předpokládané" (čti: "nemáme pro to žádnou evidenci"), že Šríla Prabhupád chtěl jejich guru systém, dokonce i když jej Šríla Prabhupád ve skutečnosti nenařídil. Člověk se může divit drzosti GBC, jelikož nadále páchají a pokračují v guru podvodu, a současně přijímají, že nemají pro tuto činnost žádný pokyn!

Oddaní tomu často nemohou uvěřit, když poprvé slyší o Obrovském Guru Podvodu. Jejich počáteční reakce je taková, že korupci, podvádění a faleš je něco co může člověk očekávat, že najde v hmotném světě, a ne v duchovním hnutí, o kterém se předpokládá, že bojuje s touto iluzí (prosím viz. náš příběh o "Návratu k Prabhupádovy" na straně 8.). Opravdu je Hnutí pro uvědomování si Kršny to poslední místo kde by člověk měl očekávat, že najde takovou iluzi? Ve skutečnosti, prostřednictvím historie můžeme porozumět, že znásilnění zbožnosti je nejefektivnější a běžná forma podvádění. Toto čteme ve Šrímad Bhágavátamu:

"Když Král Indra vzal koně, oblékl se tak aby vypadal jako vysvobozená osoba. Ve skutečnosti tento oděv byl formou podvádění, jelikož falešně vytvořil dojem náboženství. [...] Indra si vzal šafránově zbarvený oděv jako způsob jak podvést ostatní. Tento šafránový oděv byl zneužit mnoha podvodníky, kteří se prezentovali jako vysvobozené osoby nebo inkarnace Boha. Tímto způsobem jsou lidé podváděni. Jak jsme uvedli mnohokrát, podmíněná duše má tendenci podvádět, proto je tato vlastnost vidět také u osoby jako je Král Indra. Z toho můžeme porozumět, že dokonce i Král Indra není osvobozen z pout hmotného znečištění. [...] Podvádějící sanjásíni a yogíni existují již od časů oběti Maharáje Prytua. Toto podvádění bylo velice pošetile zavedeno Králem Indrou."
(Šrímad Bhágavátam 4.19.12)

Po odchodu Pána Čaitanji, bylo Jeho hnutí ukradeno prostřednictvím různých deviantních skupin, konkrétně prakrita-sahajia-sampradáyou, která vytvořila vysmívanou imitaci Gaudija Vaišnavismu ve jménu Pána Čaitanji. Později, po odchodu Šríly Bhaktysydhanty Sarasvatýho, Gurua Šríly Prabhupády, bylo jeho hnutí Gaudija Math také ukradeno osobami, které se odchýlili od jeho pokynu a vytvořili imitaci hnutí, jak Šríla Prabhupád uvádí:

" Výsledkem je že nyní každý tvrdí, že je áčárja, i když mohou být kaništha adhikárí bez schopnosti kázat. V některých táborech je áčárja změněn třikrát za rok. Proto bychom neměli připustit stejnou chybu v našem ISKCONském táboře. Ve skutečnosti mezi mými duchovními bratry není nikdo kvalifikován pro to stát se áčárjou."
(Šríla Prabhupád dopis, 28/4/1974 )

A nyní, po odchodu Šríly Prabhupády, se stejná krádež přihodila v ISKCONu, když byla vytvořena imitace hnutí, s podváděním, podvodnými guruy a sanjásíny, komercionalizací, uctíváním polobohů, a ano, pro mnoho oddaných byl "áčárja změněn třikrát". Šríla Prabhupád vysvětluje, že nejvíce nebezpeční podvodníci jsou ti kdo navenek přijímají pravdu, ne ti kdo ji odmítají:

"Budhisté jsou nazýváni ateisty jelikož oni nemají respekt k Védám, ale ti kdo pohrdají védskými závěry, jak je uvedeno výše, a zároveň předstírají že jsou následovníky Véd, jsou mnohem více nebezpeční nežli Budhisté."
(Šrímad Bhágavátam, Úvod)

Proto, jelikož se dnes ISKCON odchyluje od pokynu Šríly Prabhupády, a prostřednictvím jejich adoptování oděvu sanjásínů a přijímáním a dokonce uctíváním Šríly Prabhupády jen navenek, jsou oni těmito nejvíce nebezpečnými podvodníky. Proto by nikdo neměl pochybovat, že oni mohou být odchýlení od Šríly Prabhupády, a jejich podvádění bude mít maximální efekt, jelikož oni používají k podvádění sílu jména Šríly Prabhupády.

V dnešním světě lidé trpí, jelikož byli podvedeni prostřednictvím různých vlád, lídrů, vědců atd. Ale toto podvádění bledne v porovnání s podváděním, které musí oddaní snášet ve jménu Šríly Prabhupády. Toto je nejnebezpečnější podvádění, jelikož v tomto případě živá bytost ve skutečnosti hledá konečnou záchranu před májou (iluzí), ale najde zde pouze ještě více máji! Z tohoto důvodu je prioritou IRM potírat toto nejvíce nebezpečné podvádění, a tím zachránit oddané, kteří tu pravou záchranu před májou dychtivě hledají.

Takže bychom neměli býti překvapeni, že Kali (zosobnění podvádění a iluze) vstoupil do ISKCONu, jelikož místo které potřebuje nejvíce mařit je právě hnutí Pána Čaitanji. A tak přišlo velké odchýlení od pokynů Šríly Prabhupády, počínaje Obrovským Guru Podvodem.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:

irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,
Kršnakant
Editor


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!