I podvodník se může obléci jako policista


IRM

Editorial časopisu Zpět k Prabhupádovy č.18, Zima 2008
(BTP 18 Editorial - Even a bogus man can dress like a policeman)

Vítej v 18 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP)

 V tomto vydání, na straně 12, osvětlujeme, jak byl díky mnoha letům kázání IRM, jeden z vedoucích guruů ISKCONu ovlivněn a dotlačen virtuálně obhajovat stejnou pozici, kterou zastáváme mi.

Samozřejmě jelikož je Kali-juga, věk pokrytectví, ani on ani ostatní guruové ISKCONu nepraktikují to co káže, ale alespoň souhlasit s tím, že máme pravdu je začátek!

Toto následuje po našem odhalení v minulém vydání, že GBC také přijímá, že jejich guru systém není založen na žádné pevné evidenci od Šríly Prabhupády, ale pouze na toužebném uvažování. Takže GBC se přibližuje blíže k přijetí toho co mi kážeme, a mi můžeme pouze doufat, že jednoho dne bude následovat také praktikování místo pokračování ISKCONské politiky pošpiněné pokrytectvím.

Neustále pokračujeme v osvětlování toho jak výzvy a poziční dokumenty IRM nemohou být zodpovězeny. Navíc, bylo GBC ve skutečnosti donuceno stáhnout svůj poziční dokument, ten dokument který dokument IRM Poslední pokyn vyvrátil. Fakticky se ISKCONské vedení stalo tak bezmocné tváří v tvář našim filosofickým výzvám, že oni odpovídají jedinou taktikou, kterou tyranie znají: násilí, cenzura a zakazování. Takže je dělána jakákoliv snaha, která zaručí aby následovníci ISKCONu neměli přístup k IRM literatuře, ale velice malá snaha je dělána k tomu pokusit se zodpovědět naše argumenty.

 Šríla Prabhupád uvedl, že ti kdo jsou členové jeho Kršny si vědomého hnutí musí znát jeho filosofii a musí být schopní zodpovědět výzvy, které někdo Kršny si vědomému hnutí položí:

"Takže tvoje postavení je takové, pokud máš jednoduše jen tilak a kanthi, to neznamená, že náležíš ke Kršny si vědomému hnutí. Jakýkoliv podvodník to může udělat. Ty musíš znát filosofii. Jestliže někdo učiní výzvu, ty musíš odpovědět. Proto Bhaktivinód Thákur zpívá píseň indikující tyto podvodníky. On říká ei oto ek kalir čela. "Zde je služebník Kaliho." Jaký druh čela? Na te tilal golai mala. "On má tilak a golai mala, bas, a to je vše." On neví, jaká je filosofie. Pokud neznáš filosofii vědomí Kršny, pokud si jednoduše označuješ tělo tilakem a kanthimálou, potom ty nejsi správný služebník, nejsi kvalifikovaný. Takže tilak, mála, jsou nezbytné. Podobně jako policista. Nějaký podvodník, pokud se obleče jako policista, on není policistou. On musí vědět jaké jsou policejní zákony, kriminální zákony, kdo by měl být potrestán, kdo by neměl být potrestán, co je kriminalita, co je nevinnost. Všechny tyto věci on musí znát."
(Šríla Prabhupád přednáška, 4 června, 1976)

Podobně, ISKCON dnes nedokáže zodpovědět ani nejzákladnější otázku "kdo je to guru?" Oni jsou zmateni v tom proč oni jsou guruy, jak by měli být guruové nazýváni, jak by měli být uctíváni, jak by měli být regulováni a tak dále.

A oni nemají dokument, který by vysvětloval filosofický základ pro jejich guru systém. Jediná věc, kterou vědí jistě je: Mi CHCEME být guruy, děkujeme mnohokrát. Ale tato dětinská touha není filosofií!

Spíše jsou tito nevědomí guru podvodníci jako "služebníci Kaliho" uvedení v pasáži citované výše.

Jistě, oni mohou vypadat jako členové Kršny si vědomého hnutí, s jejich tilakem a korálky na krku, ale jak mají zodpovědět filosofické otázky, oni jsou okamžitě odhaleni jako podvodníci.

Jejich jedinou odpovědí je, že se uchýlí k nadávání a raději běhají okolo a snaží se sebrat oddaným jejich BTP!

Což lze těžko pokládat za filosofickou odpověď.

Takže jak Šríla Prabhupád vysvětluje, i podvodník se může obléci jako policista, a on se může dokonce i zmocnit policejní stanice. Ale on je přesto stále podvodníkem, pokud nezná všechny zákony a fakta ohledně kriminality.

Podobně, pouze proto, že se skupina osob zmocnila hnutí Šríly Prabhupády a maškarádí se a oblékají a tvrdí že jsou následovníci Šríly Prabhupády, tak to samo o sobě z nich nečiní následovníky Šríly Prabhupády.

Spíše oni musí být schopni zodpovědět velice základní otázky ohledně filosofie vědomí Kršny. Jako například kdo je Guruem a proč.

Jejich odborný posudek a křičení "to je neuctivé" a použití násilí nedokazuje nic kromě toho, že oni nejsou skutečnými členy Kršny si vědomého hnutí.

To připomíná staré pořekadlo o tom, že "je lepší ať si lidé myslí, že jsi hlupák, nežli by jsi měl otevřít svá ústa a odstranit všechny pochybnosti." BTP pokračuje v každém čísle v dokumentování toho, že jakmile se obhájci guru podvodu pokusí otevřít svá ústa a bránit svůj podvod, jsou okamžitě odhaleni jak mluví navzájem si odporující protimluvy a podvodné plácání, což odhaluje jejich status jako podvodníků, spíše nežli jako členů Kršny si vědomého hnutí.

 Oni mohou mít tilak a málu, ale odpovědi nemají žádné.

IRM je však schopné vysvětlit svou pozici konzistentně s odkazem na pokyny Šríly Prabhupády.   

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovy Prabhupádovy,

Kršnakant
Editor

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré - a buď šťastný!