Zavádění: Obrovského Guru podvodu, část 3


IRM

Zpět k Prabhupádovi, str.2, vydání 19, jaro 2008
(BTP 19 Editorial - Introducing: The Great Guru Hoax, Part 3)

Vítej  v 19 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP - Back to Prabhupada).

Naši čtenáři v poslední době obdrželi naše druhé Speciální vydání ("SI2"), rozeslané přímo po 18 vydání BTP. Toto Speciální vydání odhaluje hlavní trend, který se objevuje v posledních několika letech v ISKCONu. A tím je snaha ISKCONských guruů udržet si moc postupným hlášením se k a adaptováním si pozice IRM. Z tohoto důvodu je SI2 nazváno "Jejich vlastními slovy", demonstrujeme v něm jak lídři ISKCONu souhlasí s argumenty a závěry IRM. Viz. :
http://www.iskconirm.com/cz/BTPczSI2.pdf

Tímto způsobem, argumentováním, že jejich absurdní guru systém je ve skutečnosti druhem ritvik ( áčárju reprezentujícím ) systémem, oni doufají v oslabení jeho opozice, zatímco pokračují v praktikování toho samého Obrovského Guru Podvodu! Tomuto používáním pravdy o postavení Šríly Prabhupády jako zástěrku jednoduše pro získání a udržení si moci, mi můžem nyní říkat "Obrovský Guru Podvod, část 3". Tímto pokračuje evoluce guru podvodu od částí 1 a 2 ( ve kterých byl guru koláč rozšířen z původních 11 sebezvolených guruů na každého prostřednictvím nového volícího systému). A guru podvod mutuje a adaptuje se na novou situaci aby přežil, a udržel si moc, stejně jako virus.

V Obrovském Guru Podvodu, část 1, byl "ritvik" použit jako nástroj prostřednictvím kterého byli guru ambice uspokojeny, s dikša guru vztahem ( to jest jednáním jako zasvěcující duchovní mistr s žáky). Bylo to ospravedlňováno tím, že nejdříve byli jmenováni jako ritvici ( celebrující kněží ).

Nyní, v Obrovském Guru Podvodu, část 3, byl podvod dále rozšířen na tvrzení, že člověk je a dokonce jedná jako ritvik, zatímco v praxi člověk pokračuje a snaží se a jedná jako dikša guru.

V této poslední 3 části podvodu, se k ISKCONským guru podvodníkům veřejně připojili "ritvik" podvodníci, kteří si dokonce ještě více nežli ISKCONští guruové přivlastňují ritvik přístup aby dosáhli podobné cíle jako guru podvodníci v ISKCONu: získat přísun peněz, udržet si moc a ovládat ostatní - v souhrnu, uspokojit stejné jemné sexuální touhy po profitu, uctívání a slávě. Nicméně, ritvik podvodníci jdou dále nežli jejich proti strana -guru podvodníci v tom, jak používají ritvik k shromažďování pozic a moci. Některé příklady tohoto jsou:

a)   Přijímají, že by zde neměli být dikša guruové v současnosti, ale re-definují ritvika jako že je typem "dikša guru učně, který čeká". Nebo re-definují ritvika jako že je to dočasná náhražka zatímco každý je "čekajícím dikša-guruem".
Navíc, ritvik je také definován tak, jako že má mnoho sil a moci dikša gurua. 

b)   Přijímají, že by zde neměli být dikša guruové, ale kromě toho tvrdí, že ritvik jako "ten kdo udílí zasvěcení" může sám o sobě správným způsobem "spojit" člověka s paramparou (žákovskou posloupností). A díky tomuto se pak snaží zkoušet kontrolu a moc nad "žáky" stejně jako kdyby byli
dikša guruem.

c)    Přijímají, že by zde neměli být dikša guruové, ale dělají to jen jednoduše jako prostředek k tomu, odmítnout autoritu gurua a GBC nad chrámem nebo projektem, což dává výhradní kontrolu nad majetky, lidmi a penězi lídrům chrámu nebo projektu.
Podobně, může člověk ospravedlnit odmítnutí autority k spuštění jakéhokoliv "projektu" který on chce, a který on může poté "řídit" nezávisle na jakékoliv kontrole.

Z tohoto důvodu je bezpředmětné co člověk může vyhlašovat, ale spíše jde o to, jak védský aforismus říká, phalena pariciyate, vše musí být posuzováno podle výsledku.
Je konečným výsledkem adoptování ritvik přístupu, že to jednoduše slouží jako nástroj k uspokojení jakýchkoliv osobních tužeb, které člověk měl - ať už pro postavení gurua, peníze, moc, majetky, projekty, nebo cokoliv? Kdo z toho měl prospěch, a proč? Co se změnilo - byl to jednoduše jen přesun moci, s tím že vše "zůstalo při starém", bez jakékoliv snahy aktivně potírat guru podvod, nebo se snahou, ale pouze tehdy, když byla pozice onoho člověka ohrožena?  

IRM je nicméně jedinou organizací, která je plným-časem oddána výhradně ustanovení pravdy o postavení Šríly Prabhupády, spíše nežli jednoduché využívání postavení Šríly Prabhupády buď k tomu zřídit si příjmové toky nebo vlastní osobní projekty člověka.
Toto je děláno ne jako výhoda za účelem získat nebo udržet si moc nad lidmi a majetky, ale jako TATO mise, tato jediná mise.
Ve skutečnosti, je to snahou sklízet úrodu plodů této práce, že se ritvik podvodníci ucházejí o to také se dopouštět Obrovského Guru Podvodu, část 3. Vyvaruj se tedy prosím falešných imitací - ptej se po realitě - kontaktuj BTP pro zjištění kdo je skutečný a kdo je jen dalším podvodníkem (guru nebo ritvik) používajícím ritvik pouze jako "zástěrku".

 Tento Obrovský Guru Podvod může být v zásadě kategorizován jako:

Obrovský Guru Podvod, část 1
- prostřednictvím jmenování ritviků.

Obrovský Guru Podvod, část 2
- prostřednictvím volby

Obrovský Guru Podvod, část 3
- prostřednictvím re-definování ritviků/ re-definování použití ritviků (nebo ritvik přístupu) a použít to jako zástěrku.

Část 3 je také nazvána "guru" podvod i když to může také zahrnovat používání slova "ritvici" ritvik podvodníky.
Jelikož stejně jako při guru podvodu, je zde stejný zájem na získání profitu, uctívání a slávy.
Takže ať už je to "guru" nebo "ritvik" podvodník, jméno hry je stejné: použít Šrílu Prabhupádu a jeho filosofii k získání pozice, kontroly a požitku.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu pokud máš jakoukoli otázku, kritiku nebo komentáře:
irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,
Kršnakant
Editor


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!