Co je cílem?


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 20, léto 2008  
(BTP 20 Editorial - What's the goal?)

Vítej ve 20 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP)

Mnoho osob věří, že konečným cílem IRM je znovu ustanovit ritvik systém. A opravdu naše prohlášení mise tištěné v každém vydání BTP uvádí:

"The ISKCON Revival Movement (IRM) - Hnutí za obnovu původního ISKCONu usiluje o obnovení ISKCONu do jeho dřívější slávy, čistoty a fylozofické střízlivosti prostřednictvím znovuzavedení všech pokynů a standardů, které Šríla Prabhupád vydal. Přednostně uznáním jeho role jako jediné autority a Dikša Gurua pro ISKCON."

Za prvé, v souvislosti s tímto prohlášením mise, je třeba vyjasnit jedno běžné nepochopení. Někteří oddaní si myslí, že výše uvedené prohlášení znamená, že mi musíme čekat až GBC a současní guru podvodníci "uvidí světlo" a zreformují se, což mnozí cítí, že se nikdy nestane a proto je mise IRM odsouzena již před svým začátkem. Ale mise IRM není o získávání moci nebo vlastnictví. Je o tom pomoci samotnému jádru ISKCONu: jeho oddaným. A v tomto děláme neustálý pokrok, s tím jak se více a více oddaných skutečně přichází "zpět k Prabhupádovi", jak otestovává mnoho dopisů, které dostáváme.

Za druhé, přeorientovat každého oddaného aby zase znovu následoval Šrílu Prabhupádu správně, je dostatečné a znamená to cíl, s tímto cílem se staneme vědomými si Kršny. Jelikož pouze následováním Šríly Prabhupády striktně se můžeme stát Kršny si vědomí.

A toto je samozřejmě vždy konečný cíl, cíl který nezávisí na tom kolik majetku někdo nahromadil, ale na správném porozumění filosofii:

"Jeden měsíc je dostatečný k osvícení. Není zde potřeba milionů hvězd. Podobně, mi neprahneme po mnoha milionech žáků. Chci vidět, že jeden žák porozuměl Kršnově filosofii. To je úspěch. To je vše."
(Šríla Prabhupáda konverzace, 12/4/75).

"Podle souvisejících Písem, jestliže může duchovní mistr přemněnit alespoň jednu duši na perfektně čistého oddaného, jeho životní mise je naplněna. Šríla Bhaktisidhanta Sarasvatý Thákur vždy říkával, "I za cenu všech majetků, chrámů a mathů, které mám, jestliže bych za ně přemněnil alespoň jednu osobu na čistého oddaného, moje mise by byla naplněna." "

(Šrí Čaitania-čaritámrita, Adi-líla, 7.91, výklad).

A mi vidíme, že dnešní ISKCON neporozuměl této nejpodstatnější části filosofie: jak dosáhnout Kršny prostřednictvím sloužení pravému duchovnímu mistru, jsouce více zainteresováni v udržování majetků a chrámů za každou cenu - zavádějíce uctívání polobohů nebo řízením hnutí jako by to byl světský byznys.

Jelikož konečným cílem IRM je stát se vědomými si Kršny, proto mi právě tak oponujeme těm kdo se snaží a používají ritvik systém ke snaze a získání podobné moci a pozice jako ti kdo se stali guru podvodníky ( Obrovský Guru Podvod část 3, ve kterém je postavení ritvika použito k hromadění moci a pozice podobné té, kterou má dikša guru).

Souvislost mezi ritvik systémem a konečným cílem - stát se Kršny si vědomým prostřednictvím striktního následování Šríly Prabhupády - je následující:

1) Člověk nejprve zná správnou filosofii - že Šríla Prabhupáda je dikša Guru ISKCONu, atd.

2) Člověk musí jednat podle této správné filosofie.

3) Toto jednání znamená sloužit Šrílovy Prabhupádovy prakticky jako Guruovy ISKCONu prostřednictvím toho dávat ho ostatním - tedy, přivádět ostatní "zpět k Prabhupádovi". Jelikož zde není žádná možnost pro ostatní zamměstnat se ve službě Šrílovy Prabhupádovy, zatímco jsou zárověň podváděni.

4) Jednajíce tímto způsobem - pomáhat ostatním sloužit správně Šrílovy Prabhupádovy, je samozřejmě největší služba kterou může člověk osobně vykonávat pro Šrílu Prabhupádu.

5) A tímto způsobem, prostřednictvím striktního sloužení Šrílovy Prabhupádovy správně, přivádějíce každého zpět k Prabhupádovi - což je mise IRM - mi děláme pokrok ve stávání se Kršny si vědomými.

A pak jsou zde ti kteří buď neznají správnou filosofii (ISKCONští guru podvodníci), a proto selhávají již na prvním bodě, nebo ostatní, kteří ji znají, ale nejednají podle ní tj. nepřivádí ostatní zpět k Prabhupádovi. Ti druzí spíše jen používají tuto filosofii k tomu, vytvořit si své vlastní majetky a mise ( ritvik podvodníci v tomto Obrovském Guru Podvodu, část 3). Pouze IRM je oddáno tomu, plně poznávat a správně jednat na základě filosofie. Pouze toto nám dá skutečný úspěch, ne hromadění následovníků, pouze na základě tohoto budeme správnými oddanými, a vždy fixováni na správné následování pokynů Šríly Prabhupády:

"Ty říkáš deset tisíc následovníků. To neznamená pokrok. Každý má nějaké následovníky. [...] Ale jaký druh následovníků oni mají? [...] Můj Guru Maharája říkával, že "Pokud získám alespoň jednoho kvalitního žáka, tak potom bude moje snaha úspěšná.""
(Šríla Prabhupáda konverzace, 2/5/76)

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:
irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovy Prabhupádovy,

Kršnakant
Editor

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!