Boj je již vyhraný


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 21, podzim 2008  
(BTP 21 Editorial - The battle is already won)

Vítej ve 21 vydání Zpět k Prabhupádovi.

Častá otázka, kterou dostáváme, se týká toho, proč IRM viditelně "nevítězí". Jestliže dělá IRM správnou věc, potom budou Kršna a Šríla Prabhupád na "naší straně", a zplnomocní nás k vítězství. Takže proč se toto neděje?

Tato otázka předpokládá, že "vítězení" a "vítězství" v tomto kontextu musí znamenat zabrání ISKCONských majetků nebo shromažďovat mnoho vlastních majetků a mít více následovníků nežli GBC. Takže "vítězení" a "vítězství" jsou definovány v termínech které určitý člověk v tomto kontextu uznává. Když se nad tímto na vteřinku zamyslíme, zrealizujeme jak absurdní tento návrh je. Ve světě je dnes samotný ISKCON jednou z nejmenších náboženských skupin a dále se rychle zmenšuje a štěpí. Prostřednictvím této logiky, musí být křesťanství a islám "vítězící" a mít Boha na "své straně". Samozřejmě v této souvislosti bude GBC argumentovat, že to oč tu jde není velikost, ale zdali či nikoliv je kázáno správné poselství.

Aha! Tudíž "vítězství" ve skutečnosti znamená kázání správného poselství, spíše nežli kázání chybného poselství úspěšně! Z tohoto důvodu, toto musí být kritérium pro posuzování "úspěchu", "vítězství" a "vítězení". To oč tu jde není jak hodně lidé následují tebe, ale jak hodně mi následujeme Šrílu Prabhupádu. Míti hodně budov, následovníků atd. je bezvýznamné jestliže se člověk odchyluje od Šríly Prabhupády. Jinak bychom nepoměřovali náš úspěch, ale pouze to jak úspěšní jsme v odchylování se.
Takže pojďme poměřovat.

1) Roky po zformování IRM byli charakteristické téměř úplným tichem ze strany GBC v termínech dokumentů, které by  vyzývali naši pozici. Toto kulminovalo v roce 2004 potupným stažení pozičního dokumentu GBC "Porozumění mému pokynu", jenž byl vyzván pozičním dokumentem IRM "Poslední pokyn".

2) Lídři ISKCONu byli dotlačeni k tomu souhlasit se všemi našimi hlavními body, jak je to zkopírováno a dokumentováno ve Speciálním vydání BTP č.2 .

3) Naše domácí webové stránky www.iskconirm.com obsahují seznam "vzorových porážek", které dokumentují jak každá snaha ISKCONských lídrů ospravedlnit guru podvod byla důkladně a svědomitě poražena prostřednictvím IRM.

4) A kdykoliv lídří ISKCONu otevřou svá ústa v souvislosti s tímto subjektem, objeví se pouze navzájem si protiřečící si blábolení, tak jak to opakovaně každé vydání BTP dokumentuje!

Tudíž oni nemají žádnou pozici, oni souhlasí s naší pozicí, nemohou souhlasit sami se sebou a nedokáží ospravedlnit cokoliv z toho co říkají - jak více jasné by to mělo být?! V termínech ustanovení pravdy o Šrílovy Prabhupádovy a poté v jejím obhájení, bránění a kázání, IRM bylo ustanoveno jako objektivní a "vítězné". Opozice se nyní již ani nesnaží nabídnout jakékoliv ospravedlnění pro svou pozici, pouze říkají, že jejich současná pozice je ta, že Šríla Prabhupád chtěl guruy a to je vše.
Jestliže Šríla Prabhupád vysvětluje že býti "vítězný" v " zničení opozice" je to z čeho se skládá "úspěch":

Harikéša: "Ty jsi tak úplně zničil opozici, je velice těžké říci cokoliv dalšího."
Šríla Prabhupád: " Ano [...] měl by jsi se to naučit, čelit veřejnosti a být silný v tom bránit sám sebe. To je úspěch. [...] Ale být vítězný nad opozičními elementy."
(konverzace, 26.prosince 1975)

Potom je jasné, že Kršna a Šríla Prabhupáda zplnomocnili IRM k tomu odhalit a čelit opozici, a ustanovit nadřazenost Šríly Prabhupády.

"Ale", někdo se může zeptat, "co s faktem, že skupina GBC guru podvodu rozdává knihy, zakládá Kršnovy chrámy, získává lidi pro zpívání Haré Kršna atd.? Jak může být toto jen tak zamítnuto jako bezvýznamné? Jak by toto mohli dělat, pokud by nebyli "zplnomocněni Guruem a Gourangou"?"

Někteří z našich starších čtenářů si vzpomenou, že toto byl přesně stejný argument, použitý pro ospravedlnění systému zonálních áčárjů v letech 1978-1986. Veškéré rozdávání knih a "dělání oddaných" atd. bylo použito k ospravedlnění a zastření masové deviace od vůle Šríly Prabhupády, což byl Obrovský Guru Podvod, část 1. Dodnes se nic nezměnilo, kromě toho že vnější výsledky v termínech "kázání" atd. nejsou až tak impozantní jako v letech zonálních áčárjů. Ale stejná deviace guru podvodu pokračuje. Proto cílem pro hnutí Šríly Prabhupády, i podle definice úspěchu, není, získávat lidi pro odchylování se od Šríly Prabhupády. Ale úspěch znamená získávání lidí pro odevzdání se Šrílovy Prabhupádovy. Což je postupně ukázáno prostřednictvím sloužení Šrílovy Prabhupádovy tím, přivádět ostatní k odevzdání se jemu. V současnosti je IRM jedinou organizací, která se o toto alespoň pokouší a dělá toto jako svou misi. Zatímco ostatní se buď otevřeně odchylují od Šríly Prabhupády, nebo jen ignorují tento stav věcí, a koncentrují se místo toho na zakládání svých malých nezávislých hnutí.

Proto, je boj již "vyhraný". Potřebujeme o tom jen jednoduše říci ostatním! A to je to co IRM dělá, a jak každé vydání na stránkách dopisů testuje, jsme i v tomto pěkně úspěšní!

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,
Kršnakant
Editor

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!