JE TO VŠE O MOCI!


irm logo

                                        EDITORIAL ČASOPISU ZPĚT K PRABHUPÁDOVI č.22

(BTP 22 EDITORIAL: "It's all about the power!")

Vítej v čísle 22 časopisu Zpět k Prabhupádovi. Zcela nedávno evropské GBC /řídící rada/ vydala následující rezoluci:

" Již nebudou žádná další "přez-hraniční" zasvěcení [...]
Tímto je rozhodnuto, že všeobecně nemohou guruové ISKCONu žádat o fondy své žáky, nebo ostatní oddané pro projekty nebo pro svou osobní potřebu."
/208/II-107 Zasvěcovací procedůry, Euro GBC, 7/10/2008/

Toto na jednu stranu vrací zpět základní prvky již dříve zrušeného systému "Zonálního Áčárji" ("Obrovský Guru Podvod část 1 "), tím, že nutí člověka k tomu, že může příjmout gurua, který sídlí v "zóně" kde konkrétní osoba žije.

A na druhou stranu, pokračuje trend, popsaný dříve, že ISKCONští guruové se mnění na oslavované ritviky
("Obrovský Guru Podvod část 3 "). S tím, že již bylo řečeno, že guruové nemohou přímo zaměstnat své žáky ve službě
(Zákon 405 (G), GBC Rezoluce, 1999), nyní je nemohou ani požádat o jakékoliv peníze! Ubozí guruové! A přesto bojují s IRM, tím, že GBC tvrdí, že musíme ustanovit tzv."tradiční model guru-žák". Ale zasvěcující, kteří nemají v zásadě autoritu nad svými "žáky" to je ritvik model, ne model guru-žák!

Přestože se to na první pohled může jevit jako vítaný pokrok, ve skutečnosti to ilustruje, že Obrovský Guru Podvod je spíše symptomem, nástrojem a mechanismem toho jak uspokojit a ospravedlnit touhu vzít a použít učení Šríly Prabhupády a Jeho Hnutí k shromažďování profitu, uctívání a pocty pro sebe sama.
Zdůvodnění výše uvedené rezoluce to popisuje takto jasně :

"Vzhledem k tomu, že v minulosti peníze, moc a následovníci byli nástrojem poklesnutí mnoha našich guruů, a jelikož nyní máme potíže oživit naši reputaci čelíce značné kritice, [...]
 Vzhledem k tomu, že je nyní mnohem více konkurence od ostatních duchovních organizací [...]"
( 208/II-107 Zasvěcovací procedůry, Euro GBC, 7/10/2008)

Takže toto je překrásné přiznání toho, že jednoduše "jelikož v našem guru podvodném programu braní moci jsme měli problémy, a navíc nám zatápí IRM a ostatní organizace, jsou potřeba změny aby nám pomohli udržet celou šou v chodu."

Tudíž program, používání učení a majetku Šríly Prabhupády za účelem shromažďování moci a kontroly na lidmi, pokračuje.
Samozřejmě, Obrovský Guru Podvod, část 2 byl sám o sobě motivován čistě jen touhou chrámových prezidentů a ostatních ISKCONských managerů, získat větší podíl na ISKCONském koláči moci. Donutili původních 11 Obrovských Guru Podvodníků podělit se o kořist guru programu tím, že jej rozšířili i na ostatní.
( A v Obrovském Guru Podvodu část 3, toto stejné utrhávání moci pokračuje tím, jak někteří chrámoví prezidenti nyní používají "ritvik" a heslo dát "Šrílu Prabhupádu do centra" k tomu, utrhnout větší moc a kontrolu nad jejich chrámy).

Nyní pouze jelikož toto rozšiřování guru podvodu bylo velkým neuspěchem, je GBC nuceno udělat nějaké zlepšováky.
V zásadě, jakýkoliv mechanismus nejlépe poslouží cíli urvat moc a kontrolu nad penězi, je jednoduše přijat.
KÝM je to děláno - původních 11 "velkých" zonálních guruů, později následovali tucty "menších" guruů, a nyní chrámoví prezidenti a rytvici; A JAK je to děláno - prostřednictvím guru podvodu nebo rytvik podvodu - na tom nezáleží. Výsledek je ten stejný: jsou schromažďovány - moc, majetek, lidi, jméno, sláva a peníze. 

Akronym který přinášíme pro tento fenomén, je slovo "TUCE" - jenž se skládá z: "Take, Use, Cut Out and Enjoy" -
"Vem, Použij, Odsekni a Užívej" - a to je modus operandi živé bytosti v hmotném světě. Na velice základní úrovni, mi bereme všechny zdroje které Kršna v hmotném světě dodává prostřednictvím svých energijí. Používáme je. Odsekneme Kršnu pryč a užíváme si. V ISKCONu děláme to stejné s tím co nám Šríla Prabhupád poskytl. S tím, že pouze minimum je věnováno službě Kršnovy a Šrílovi Prabhupádovi. V popředí je umožněno aby se objevovaly zcela jiné aktivity.
Některé velice základní příklady jsou: ekologie, dobročinnost, osobní rozvoj, mezináboženský dialog a byznys. V každém  případě, je použito učení Šríly Prabhupády aby člověk mohl vytvořit hnutí/program/kurz pouze o těchto věcech. Takže člověk může pak generovat slávu a peníze sám pro sebe, zatímco původní význam přivést lidi k tomu aby se odevzdali Šrílovi Prabhupádovi, je sám o sobě odseknut mimo obraz.

Takže to není otázka guru versus ritvik, obojí lze použít jako nástroj pro hrabání moci. Je to otázka TUCE versus sloužení a odevzdávání se Šrílovi Prabhupádovi. Každý jednotlivec si může udělat "duchovní audit" a porovnat co bylo výsledkem aktivit tohoto konkrétního člověka. Byli lidé zaměstnáni v přímé službě a oslavování Šríly Prabhupády? Nebo byli hromaděny peníze, budovy, následovníci, sláva, atd. , s tím , že učení Šríly Prabhupády bylo pouze použito aby umožnilo aby se tyto věci staly?

Nejjednodušším způsobem k hlídání proti TUCE tendenci je neodchýlit se do žádných aktivit jejichž výsledkem není to, že jsou lidé přímo zaměstnáni v sloužení Šrílovi Prabhupádovi, což je program následovaný IRM.

Prosím ciť se svobodně mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář nebo cokoliv dalšího: irm@iskconirm.com .
Děkuji ti a Haré Kršna. Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant
Editor

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré - a buď šťastný!