Historie ústupu GBC

 

IRM

Od Kršnakant

Časopis Back to Prabhupada (BTP) Zpět k Prabhupádovy č.22 Zima 2008/9 str.5

Díky mocnému kázání IRM je GBC neustále nuceno modifikovat jejich pozici takže se více a více přibližuje pozici, kterou káže IRM. Zde to dokumentujeme chronologicky.

1977 - Ritvici jsou vybráni

9. července 1977 Šríla Prabhupád vybral 11 rytviků aby pokračovali se zasvěcovacími obřady v ISKCONu.
Takže tento standardní systém zasvěcování, který fungoval v ISKCONu od jeho založení, je schopný pokračovat bez zasahování Šríly Prabhupády. V tomto systému se stává Šríla Prabhupád dikša Guruem každého kdo se přidá k ISKCONu a chrámový prezident dává doporučení k zasvěcení.

1978 - Rytvici se falešně prohlásili za guruy

Přesto, okamžitě poté co Šríla Prabhupád odešel, se těchto 11 ustanovených rytviků prohlásilo za nástupce dikša guruy:
"... pro rok 1978, žádní noví Duchovní Mistři nebudou ustanoveni kromě těch které vybral Šríla Prabhupád."
(rezoluce GBC č.16, 19/3/1978).

1986 - Falešný dikša guru systém autorizuje ostatní

Tehdejší falešný guru systém, založený na 11 rytvicích, kteří se maskovaly jako dikša guruové, je expandován pro jakékoliv další Prabhupádovi žáky, za předpokladu, že získají dostatečný počet hlasů při volbě od GBC.
( GBC rezoluce č.3, 30.březen 1986).
Toto je později ospravedlněno na základě "zákona učednické posloupnosti", který říká, že je pro žáky možné stát se guruy pouze pokud jejich duchovní mistr již odešel.

1996 - The Final Order (TFO) Poslední pokyn je publikován

GBC požádalo editora BTP aby prezentoval evidenci vyzývajíci jejich pozici. (časopis BTP byl poprvé publikován prostřednictvím stejného editora v roce 1995).

2001 - "Zákon učednické posloupnosti" -opuštěno

V úžasném obratu GBC otočilo o 180-stupňů a nyní dokonce i žákům ISKCONSKÝCH guruů povolují stát se guruy i za fyzické přítomnosti jejich gurua, což zcela protiřečí tomuto "zákonu duchovní posloupnosti". Z počátku bylo toto nazváno "vyjímkou" (GBC rezoluce 2001), ale v pozdějších letech se to stalo a bylo přijato jako standard jak se více a více žáků vnuků stávalo dikša guruy, bez toho aby jejich vlastní duchovní učitel před tím odešel.

2003- Ritvik --> Dikša guru autorizace -opuštěna

GBC přijalo, že Šríla Prabhupád nikdy nenařídil těmto 11 rytvikům aby se stali dikša guruy. Toto je možné pouze předpokládat, že toto bylo to co Šríla Prabhupád "mlčky zamýšlel" . Prohlásili, že to že byl nějaký "pokyn" pro ritviky aby se stali dikša guruy je jednoduše "nesmysl" a
"hraní her s pravdou". (E-mail od JS Jayadvaty swamiho pro GBC , 13.prosince 2003).

2004- Poziční dokument o postavení dikša gurua -opuštěn

Výše uvedené přiznání vedlo GBC ke stažení jejich oficiálního dokumentu Porozumění mému pokynu(1995),
což je právě ten dokument, kterému kniha Poslední pokyn oponovala. Navíc oni již nenabídli žádné vysvětlení nebo další dokument, pouze prohlášení, které tvrdí, že Šríla Prabhupád "zamýšlel", že se jeho žáci stanou dikša guruy.
(GBC rezoluce, 409, 2004)

2004- Žádný pokyn, žádné zamýšlení, pouze "povzbuzení"

V knihách Šríly Prabhupády, které tiskne Bhaktivedanta Book Trust (BBT) , byla přidána jedna speciální část nazvaná "Vědomí Kršny doma". V této části se od roku 2004 uvádí:
"Před tím než opustil tento svět v roce 1977, Šríla Prabhupád povzbudil jeho kvalifikované žáky aby se starali o jeho práci prostřednictvím zasvěcování svých vlastních žáků v souladu s jeho pokyny."
Takže oni nejdříve tvrdili, že zde byl nějaký pokyn pro dikša guruy v roce 1977, a poté, že toto Šríla Prabhupád pouze "zamýšlel" , nyní to spadlo až na pouhé "povzbuzení".

2008- Dikša guruové nyní tvrdí, že jsou ritvici!

Podvod byl nyní donucen uzavřít kruh, s tím jak ISKCONští guruové otevřeně tvrdí, že jsou ve skutečnosti pouze ritvici. Ať už otevřeně jako je to říkáno osobami jako je JS Hanumatpresaka Swami, nebo nepřímo jak to říkají mnozí další, kteří přijímají, že oni nás pouze přivádí ke skutečnému Guruovi, kterým je Šríla Prabhupád, který nás bere ke Kršnovi.
Toto vede k Obrovskému Guru Podvodu část 3, ve kterém jsou ISKCONští guruové přinuceni přijmout, že jsou pouze oslavovanými ritviky maskujícími se jako plní dikša guruové
(prosím podívej se do BTP speciální vydání č.2, kde je o tomto přez 100 různých citátu!).

2009 - doposud: Poslední krok

S tím že pomohlo přivést tuto situaci tak daleko, snaží se nyní IRM o poslední krok. Pomocí něhož nyní bezmocní žáci přijmou guru podvodníky pouze jako oslavované ritviky, tak jak to o sobě sami tvrdí, a namísto nich příjmou Šrílu Prabhupádu jako svého jediného věčného duchovního mistra, který je vezme zpět k Božství. Mnoho žáků již otevřeně odmítlo své ISKCONské guruy, a přidali se k IRM přijetím Šríly Prabhupády jako svého dikša Gurua.

Závěr: Historická skutečnost ukázala, že ti kdo podporují Poslední pokyn od jeho publikování v roce 1996, jsou na správné straně historie, a to co je ještě důležitější, jsou na straně pravdy. Přidej se k boji a dosáhni konečného vítězství pro Šrílu Prabhupádu prostřednictvím podporování IRM, což je jediná organizace aktivně pracující na boji s guru podvodem. Kontaktuj nás prostřednictvím kontaktů uvedených na straně 2 aby jsi viděl jak můžeš ty pomoci.

irm@iskconirm.com