Smrt duchovní autority


IRM

Editorial časopisu Zpět k Prabhupádovy č.23, str.2, Jaro 2009
(BTP 23 Editorial - The Death of Spiritual Authority)

Vítej v čísle 23 časopisu Zpět k Prabhupádovy (BTP).
Když Šríla Prabhupád založil ISKCON oddaní byli přitahováni k ISKCONu ne protože:

- Jim to poskytovalo zdarma místo kde mohli zůstávat

- Jim to dávalo příležitost k emigraci

- Jim to dávalo příležitost dostat výplatu

- Byli schopni získat nějakou pozici

- Byla zde nějaká legální či administrativní nezbytnost to udělat 

Spíše, se oni přidávali jelikož rozpoznávali ve Šrílovi Prabhupádovi někoho, kdo je může vzít zpět k Božství, a pro kterého jsou připraveni obětovat své životy.

Přestože Šríla Prabhupád legálně zaregistroval ISKCON a BBT (Bhaktivedanta Book Trust), nepotřeboval legální sílu aby si zajistil poslušnost. Autorita Šríly Prabhupády pocházela jednoduše z faktu, že byl Šrílou Prabhupádou, čistým reprezentantem Kršny, a to co řekl bylo to samé jako by to přicházelo od Kršny. A podobně, GBC nepotřebovalo legální moc nad jakýmkoliv chrámem nebo oddanými. Spíše, cokoliv oni řekli bylo považováno za to samé jako by to přicházelo od Šríly Prabhupády.
Tímto způsobem, celé hnutí bylo schopné fungovat na základě duchovní autority. Oddaní poslouchali a následovali jelikož oni v pravdě věřili, že vykonávají Kršnovu vůli prostřednictvím řetězu příkazů.Situace dnes by nemusela být o nic moc odlišná. Vtip je v tom, že jediní lidé kdo čtou každý rok rezoluce GBC je IRM , které může citovat kapitolu a odstavec lépe nežli kdokoliv jiný ohledně všech kontradikcí a odchylek, které GBC vydává každý rok! Realita je v zásadě taková, že v ISKCONu se nikdo nestará a nečte to co GBC říká, pokud to není nezbytné na použití pro nějaký konkrétní výsledek jako je vyhazování oddaných atp. 
A dokonce i ve vztahu guru-žák, duchovní autorita slábne. Zasvěcení je nahlíženo oddanými jen jako kariérní krok, vyžadovaný za účelem zapadnout do mužstva a získat přístup k moci, pozici a uznání.
Tento trend je povzbuzován samotnými guruy jež se stávají vzdálenými fygurami, které žáci těžko potkají. A Guruové ospravedlňují tento nedostatek interakce na zálkladě Obrovského Guru Podvodu část 3 - že Šríla Prabhupád je zde stále ve skutečnosti pro žáky, a oni jsou ve skutečnosti jen jako rytvici, neboli zastupující kněží.
(Navíc, dokazujíce tento bod, dokonce i zasvěcení není ve všech případech vyžadováno, což dokazuje množství prominentních managerů a leaderů ISKCONu kteří nepotřebují buď zasvěcení nebo přezasvěcení.)
Tato relativizace dikša (zasvěcujícího) gurua je reakcí na staré , všemocné "zonální áčárji" (Obrovský Guru Podvod, část 1) ze kterých se přetransformovala duchovní autorita z dikša guruů na GBC.
A to mělo za výsledek jednoduše jen redukování duchovní autority dikša gurua, ale nezvětšení duchovní autority GBC. 

V tomto duchovním vákuu je jedinou autoritou, která je dnes přednostně prosazována, autorita finanční a legální.
Toto je jak vidíme prosazovánojak ISKCONem tak jeho "ritvik" konkurenty, kteří se snaží získat následovníky prostřednictvím prohlašování kdo může nabídnout více možností, pozic atp.
Z tohoto důvodu, tedy z přeorientování se na finanční a legální autoritu, zde byla taková exploze sekularismu, komercionalismu a hinduizace (jež všechny vytváří více finanční a legální autority) jako prostředek k podpoře této finanční a legální autority. 

S vědomím tohoto všeho, kde stojí IRM? Mělo by být jasné, že IRM se záměrně vzdává finanční a legální autority, díky tomu, že nenabízí budovy, pozice, atd. Spíše, přijímá vysoce riskantní strategii vstavajíce a padajíce pouze na základě samotné duchovní autority. 

A co je touto duchovní autoritou?  
To, že IRM následuje pokyny Šríly Prabhupády správně, a nesnaží se je používat jednoduše jen k získání moci a následovníků, tak jako guruové nebo ritvici.
Mi získáváme nárok na autoritu založenou na této čisté evidenci odevzdání se a nulového odchylování se od pokynů Šríly Prabhupády, které nebyli kráceny a změněny, a nikdy v historii jsme se od nich neodchýlili. Výsledkem tohoto přístupu bude, že: 

a) Pouze ti, kdo jsou vážní ohledně duchovního života budou přitahováni.

b) Ti kdo se zajímají o úžasnou moc a pozici nebudou přitahováni.

c) A co je nejdůležitější, bude potěšen Šríla Prabhupád, jelikož se ho snažíme reprezentovat správně, zcela závisejíce na Kršnovy, spíše nežli záviset na moci peněz, budov a ostatních prostředků (tj. na finanční a legální autoritě). 

Z tohoto důvodu je tak důležité, že IRM nikdy nekompromisuje za účelem dosažení nějakých krátkodobých vysprávek a dosažení nějaké momentální popularity, Jiní to takto zkouší a z dlouhodobého pohledu nejen, že neprosperují, ale zničili si jakýkoliv nárok na  obdržení duchovní autority. 

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,

Kršnakant
Editor


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré - a buď šťastný!