Osobní kriticismus nebo osobní kvalifikace?


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 24, léto 2009  
(BTP 24 Editorial - Personal criticism or personal qualification?)

Vítej ve 24 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP Back to Prabhupada).

Nejvíce běžný kriticismus používaný proti IRM je ten, že děláme přestupky a proto se dopouštíme "Vaišnava aparádhy". Toto se nyní stává téměř automatickou reflexní reakcí na vše co řekneme, bez ohledu na to co řekneme, dokonce i přes to, že většinu času jen jednoduše opakujeme doslova slova Šríly Prabhupády.
Je nám řečeno, zastavte "vyhledávání chyb" a místo toho jen oslavujte Kršnu. Proč se vždy zaměřujeme na  nedostatky ISKCONských guruů? Proč je nezbytné pouze poukazovat na to co dělá někdo špatně? (prosím podívej se na stranu 15 tohoto vydání BTP.)
Toto vypadá smysluplně pouze na první pohled. Ale když zvážíme povahu tvora se kterým máme tu čest, jak nyní ukáži, stává se toto absurdní námitkou.

ISKCONští guruové proklamují, že jsou průzračným médiem v parampaře (žákovské posloupnosti pravých guruů).
Jsou uctíváni jako stejně-dobří-jako-Bůh. Když jejich žáci zpívají modlitby na mangala-árati, tak se od nich předpokládá že považují své guruy za pomocníky gópijí (Kršnovy důvěrné společnice v duchovním světě ). O guruech se předpokládá, že prezentují učení Šríly Prabhupády čistě bez sebemenších změn. V krátkosti, předpokládá se o nich, že naplňují stejnou funkci, kterou Šríla Prabhupád naplňoval pro jeho žáky.

Navíc potvrzují svým jednáním (pokud ne přímo svými vychytralými slovy- prosím viz. Editorial z BTP 19, "Obrovský Guru Podvod, část 3"), že samotným základem jejich pozice je jejich osobní kvalifikace k tomu reprezentovat paramparu jako bezchybní nástupci dikša (zasvěcující) guruové.
V důsledku toho je absurdní požadovat, aby tyto osoby nebyli objektem zkoumání. A pokud jsou shledáni jako nedostateční,  podvodní a šejdířští tak aby na to nebylo poukazováno.

Kromě toho, v BTP se koncenrujeme primárně na demostraci toho, jak a co tito guruové káží odlišně od Šríly Prabhupády, a z toho důvodu nereprezentují jeho učení.
Poklesávání a skandály to také zahrnuje, ale jen jako minoritní část našeho zpravodajství, jelikož nejvíce nebezpeční jsou ti kdo se na venek jeví jako "fixovaní".
Dokonce i hlupáci mohou vidět, že pokleslí guruové by neměli být následováni (doufáme!).
Dokonce i na ISKCONských "guru-žák" kurzech, jsou potencionální žáci učeni, že je jejich poviností pečlivě studovat a zkoumat potencionální guruy. Toto je jim řečeno s tajnou vírou, že si samozřejmě vyberou alespoň jednoho z nabízených 80 GBC guruů.
Nicméně nám není dovoleno aplikovat stejné zkoumání, jelikož, když to uděláme, jsme schopni dokázat, že jsou všichni nevyhovující.
Takže pro osoby jejichž pozice závisí na jejich osobních kvalifikacích, je zkoumání jejich slov a akcí a pozorování při porovnání zda to souhlasí s tím co tvrdí,  nejenže požadováno, ale mělo by to být hlavním zaměřením každého kdo se zajímá o blaho ISKCONu - ať už jsou to potencionální žáci, GBC, životní členové atd.

Nyní toto porovnejme s postavením, které se týká IRM a konkrétně mě. V tomto případě, jelikož nemají absolutně žádnou filosofii, kterou by odpověděli na naší zdokumentovanou evidenci a argumenty, jsou osobní útoky znovu automatickou reflexní odpovědí (prosím viz. str. 15 tohoto vydání).
Nejenže je toto logickým klamem, který je znám jako argumentum ad hominem (nemůžeš vyvrátit filosofický argument tím, že zdiskredituješ osobu, která jej prezentuje), ale také to nemá žádnou souvislost, jelikož mi ani netvrdíme, ani se po nás nepožaduje být, neposkvrněným průzračným médiem parampary.
Jelikož naše pozice kompletně nezávisí na úrovni naší osobní kvalifikace. Ve skutečnosti je na ní zcela nezávislá.

Proto tvrdíme, že naší jedinou kvalifikací, kterou máme je, že jsme schopni číst. A to je v pořádku - ne združování se s gópijemi, býti pokročilý nebo jakákoliv z těchto věcí, ale jednoduše být schopen číst ( a přesně zopakovat co jsme četli). To je kvalifikace BTP. Jsme schopni číst to co Šríla Prabhupád říká a jsme schopni číst to co druzí říkají, že říká, a vidět rozdíl.

Takže v souhrnu, není náhodou že o Kali-yuze, tomto současném věku pokrytectví, se říká, že je vše "převráceno vzhůru nohama":

"Proto, vlivem věku Kali, všude, politicky, sociálně nebo nábožensky, vše je převráceno vzůru nohama, a proto je to pro rozumného člověka vše politování hodné."
(Šrímad-Bhágavátam, 1:16:22 výklad, zvýraznění přidáno)

Takže v případech ve kterých je osobní kvalifikace člověka samotným základem existence jeho postavení, mi říkáme, že jediná věc, kterou nemůžeme dělat je zkoumat tyto kvalifikace, jelikož to by bylo vyhledávání chyb.
Nicméně v případě, kdy osobní kvalifikace člověka má nulovou souvislost k tomu co je čteno a prezentováno, jsou osobní útoky většinou jedinou věcí, kterou nabízíme.

Mi můžeme "vyhledávat chyby", když zde jsou nějaké chyby k vyhledávání. A v případě těch kdo proklamují bezchybné reprezentování Šríly Prabhupády jako současné spojovací články parampary, by u nich neměli být vůbec žádné chyby!

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:
irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,
Kršnakant
Editor


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
- a buď šťastný!