"Jít a odhalit je"


Vítej ve 26 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Mnoho oddaných zaznamenalo paralely mezi BTP a časopisem BTG (Back To Godhead), který vycházel před rokem 1977. BTG je časopis který založil Šríla Prabhupád pro propagaci jeho Kršny si vědomého hnutí, a který byl dnes, stejně jako jeho ISKCONské hnutí, ukraden guru podvodníky. A pouze jméno zůstalo stejné. Paralely, které oddaní uvádějí, jsou dvojího druhu. První je o očekávání a povzbuzení, které každé číslo BTP vytváří. A je nejlépe ztělesněno v dopise našeho čtenáře níže:

"Přečetl jsem tvůj časopis od začátku do konce ihned jak jsem ho dostal. To stejné se stalo s Posledním pokynem. Čte se to jako staré Back to Godhead časopisy, které jsme dostávali začátkem sedmdesátých let.

Děkuji ti za tvé úsilí chránit ISKCON od dikša guruů."
-Mahasana Das, Florida, USA

Dostali jsme mnoho dalších podobných dopisů.

Druhý druh paralel se vztahuje k účelu BTP. Šríla Prabhupád nahlížel na BTG jako na nástroj k "CED" - chalenge, expose and defeat(vyzvat, odhalit a porazit) oponující materialistické filosofie, tak jak to vyjádřil v následujícím dopise:

"Můžeme mluvit s každým. Marx, Darvin, všichni profesoři a politici, můžeme je vyzvat a porazit. Naše filosofie je tak perfektní. Takže jít a odhalit je, to je význam časopisu Back to Godhead, odhalit všechny jejich materialistické myšlenky jako nesmysly a prezentovat skutečnou filosofii, kterou Pán Kršna předložil."
(dopis Šríly Prabhupády, 26 září 1975) 

A podobně významem původního BTG, bylo kritizovat materializmus:

"Vcelku si přeji prezentovat Back to Godhead čistě v linii vědomí Kršny a vždy prostřednictvím kritiky velkého množství materialismu, tak jak jsi o tom již napsal tolik článků. To je velice pěkné."
(dopis Šríly Prabhupády, 15 února 1969) 

Šríla prabhupád jasně uvádí, že CED je samotným účelem BTG-

"Takže jít a odhalit je" - proto je také takto nazván tento editorial

"jít a odhalit je". Takže materialismus by měl být vždy kritizován.

Podobně významem BTP je CED tu nejvíce nebezpečnou materialistickou filosofii, která v současnosti vykolejila Kršny si vědomé hnutí.

Tou nejvíce nebezpečnou filosofií je, že na některých pokynech Šríly Prabhupády (zakladatel a áčárja ISKCONu) nezáleží, a tak člověk může udělat pokrok ve vědomí Kršny přesto že opomíjí Šrílu Prabhupádu. Což by znamenalo, že v konečném důsledku na Šrílovy Prabhupádovy nezáleží.

ISKCON také často obsahuje ten nejhorší aspekt materialismu - touhu být uctíván jako stejně dobrý jako Bůh.

Guru podvod, který zahrnuje institualizaci uctívání neautorizovaných osob jako stejně dobré jako Bůh, musí být tedy proto vždy kritizován.

To stejné hnutí, které Šríla Prabhupád začal specificky proto vzít lidi "Zpět K Božství"(Back To Godhead), naneštěstí opustilo Šrílu Prabhupádu, tudíž je třeba přivést ho "Zpět k Prabhupádovy" před tím nežli bude toto hnutí znovu moci vzít oddané "Zpět k Božství"!

Navíc, BTP opravdu „jde a odhaluje je“... všechny ty kteří v současnosti svádí ISKCON z cesty kvůli jejich ambicím po „moci, pozicích a majetku“(v originále-„Power, Position and Property“) (vice k těmto třem pekelným „Pé“- prosím viz. Stranu 10).

A mi se za toto nebudeme omlouvat, přestože se může zdát některým osobám neustálé odhalování a kritizování příliš

„negativní“. Stejně jako se Šríla Prabhupád neomlouval za touhu aby jeho BTG odhalovalo a kritizovalo všechny a kohokoliv kdo se odvážil propagovat materialistické myšlenky.

Samozřejmě naše cílová skupina je odlišná. Zatímco BTG bylo určeno pro masovou distribuci veřejnosti, a bylo určeno pro kritiku materialismu všeobecně, BTP se koncentruje na CED ("CED" - chalenge, expose and defeat (vyzvat, odhalit a porazit) jedné materialistické myšlenky, která rozvrátila to hnutí, které bylo určeno pro záchranu světa před materialismem.

Tudíž je to jakási interní publikace určená primárně pro ty kdo přijímají učení Šríly Prabhupády jako autoritu pro své duchovní životy.

Určitě by bylo nejlepší, kdyby taková publikace jako BTP nebyla vůbec zapotřebí,

pokud by hnutí pokračovalo na stejném základě po odchodu Šríly Prabhupády na jakém fungovalo před jeho odchodem. 

Potom bychom všichni mohli koncentrovat naše energie na odhalování těch stejných materialistických filosofů, které Šríla Prabhupád tak brilantně porážel, a žádal nás abychom je také konfrontovali.

Ale porážení těchto materialistických myšlenek je k ničemu pokud nejsou nahrazeny správným porozuměním vědomí Kršny.

Takže až se ISKCON vrátí zpět na správnou cestu, může se BTP stát časopisem, jakým byl BTG v době přítomnosti Šríly Prabhupády.

Ale dokud ISKCON není zpět na cestě, bude zápas pokračovat, jelikož jakýkoliv pokus jít zpět k božství je byzvýznamný. Dokud nejsme nejdříve umístěni u lotosových nohou Šríly Prabhupády, přesně v souladu s jeho pokyny.

Z tohoto důvodu, cestě zpět k Božství musí nyní předcházet cesta zpět k Prabhupádovy.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu jakýkoliv komentář k čemukoliv:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovy Prabhupádovy,

Kršnakant

 

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré - a buď šťastný!