Člen GBC schvaluje misi IRM


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 28, léto 2010  
(BTP 28 Editorial – GBC member endorses IRM mission)


Vítej v 28 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Kali-juga, věk ve kterém žijeme, je charakterizována jako plná pokrytectví.:

„Toto je věk Kali. Nazývá se Kali. Pokrytectví, jednoduše pokrytectví. Kali znamená plný pokrytectví.“
(přednáška Šríly Prabhupády, 26/11/1966)

Toto pokrytectví je tak běžné, že v Kali-juze je ve skutečnosti nahlíženo jako běžná věc prostřednictvím které člověk může žít. Pokrytectví je nahlíženo ne jako anomálie, ale spíše je považováno za princip prostřednictvím kterého může člověk fungovat. Navíc, bez okolků a jakéhokoliv studu, je pokrytectví prezentováno jako úplně normální chování.

Překvapivě pozoruhodný příklad tohoto jednání byl v nedávné době dán

co-GBC sekretářem pro ISKCON Mayápur a GBC sekretářem pro UK a Irsko, Praghóšou dasem(„PD“), na stránkách, které GBC založilo – „Dandavats“. Zde PD odpovídá na kritiku GBC dokumentu, který vyvrací výroky Jeho swátosti Narayán Maharáje („NM“), který jak naši čtenáři možná ví, soupeří s GBC volenými guruy o členy ISKCONu aby se nechali zasvětit od něho.

PD říká:

1) Že toto odpovídání Narayán Maharájovi nemůže být v žádném případě považováno za „urážlivé“, jelikož GBC dokument uvádí „skutečné historické záznamy“, vzhledem k „neustálým chybným prezentacím pokynů Šríly Prabhupády ze strany NM“.

2) Že obviňování GBC z „aparádhy“ jelikož NM je „starší“ je „neoprávněná snaha“, jelikož NM je „povolováno dělat si jakoukoliv prezentaci, jakkoliv spornou a pochybenou“, zatímco GBC není dovoleno odpovědět bez toho aby bylo nařčeno z urážek.

3) Že tato „neoprávněná snaha“ zajišťuje „že zatímco Narayán Maharajovi může být projevována přirozená úcta jako vaišnavovy, ISKCONští oddaní mohou být opomíjeni a pomlouváni“.

4) Že to vypadá, že „strach z vaišnava aparádhy je využíván jako mechanismus k zastření faktů.“

5) Že když NM opakovaně „chybně prezentuje klíčové pokyny a záměry Šríly Prabhupády“, mají lídři ISKCONu důležitou povinnost vstát a předložit „ skutečné záznamy“, dokonce i když zde je „riziko nějaké urážky“, jelikož „zde byla jistota dokonce ještě větší urážky jestliže by to neudělali“.

Vše výše uvedené jsou smysluplné a logické body. Ale oni fungují stejně tak, když jsou aplikovány na IRM „předkládání skutečných historických záznamů“ v souvislosti s tím jak GBC „neustále chybně prezentuje pokyny Šríly Prabhupády“! Nepřijmout to by jednoduše bylo tím nejvyšším pokrytectvím.

Navíc, to co je ve skutečnosti tato „neoprávněná snaha“ je stěžování si GBC na používání „vaišnava aparádhy“ k tomu umlčet jejich vyvracení argumentů NM, když tu stejnou taktiku používají proti IRM k umlčení našeho vyvracení argumentů GBC!

Je nám rutinně říkáno, že jelikož lídři ISKCONu jsou „starší vaišnavové“, mi nemůžeme kritizovat to co oni říkají nebo dělají, jinak to bude znamenat „vaišnava aparádhu“ neboli urážku.

Zde člen GBC přijímá, že toto není „urážející“ prezentovat pravdu, bez ohledu na to jak „starší“ se jeví opravovaná osoba. Tudíž zde výše máme oficiálními slovy samotného GBC, mnoho ospravedlnění pro misi IRM opravovat neustálé chybné prezentování pokynů Šríly Prabhupády, které GBC dělá.

A tato stará kachna „vaišnava aparádhy“ nemůže být tedy použita k umlčení IRM.

A můžeme také citovat slova jiného prominentního lídra ISKCONu a emeritního člena GBC, JS Hridajánandy dáse Gosvámího:

„Potřebujeme stejná pravidla [...]“To co je dobré pro husu je dobré i pro housera“.
(ISKCON Comunications Journal, ročník 3, vydání 1)

Očekáváme proto, že již nikdy znovu neuslyšíme stížnost na „vaišnava aparádhu“ vzhledem k IRM, které poukazuje na omyly GBC. Spíše očekáváme, že bude posuzováno podle faktů, stejně jako se toho GBC dovolává pro svůj vyvracející dokument, který jsme posuzovaly v tomto článku.

Tudíž, když ty stejné argumenty ohledně toho „být urážlivý“ jsou posuzovány jako férové, když je GBC použije proti IRM, ale nefér když je použije někdo jiný proti GBC, se věci obrací vzhůru nohama, neboli jsou postavené na hlavu. A hle podívejme se, to je přesně to co je známo jako pokrytectví Kali-jugy:

Proto, prostřednictvím vlivu tohoto věku Kali, všude, politicky, sociálně nebo nábožensky, vše je postavené na hlavu, a proto je to vše pro rozumného člověka politování hodné.“
(Šrímad Bhágavátam, 1:16:22 výklad)

Jak výše uvedený citát ilustruje, toto jednání „postavené na hlavu“

je aplikováno také na náboženskou sféru, a naneštěstí je toto dnes ztělesňováno těmi, o kterých se oficiálně předpokládá, že jsou reprezentanté Šríly Prabhupády.

Na stránkách tohoto vydání udáváme mnohem více příkladů toho jak je pokrytectví standardem chování pro jednání GBC a jeho podporovatelů. Strana 12 analyzující výše zmíněný dokument GBC proti NM, a další příklady pokrytectví které mohou být nalezeny na stranách 13, 15 a na zadní straně obálky, potvrzují, že Kali operuje přímo v srdci současného GBC.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,

Kršnakant

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!