Proč se nás tolik bojí?


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 29, podzim 2010   
(BTP 29 Editorial – Why do they fear us so?)


Vítej v 29 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Neschopni porazit obsah BTP, snaží se mnozí místo toho BTP minimalizovat různými způsoby. Je nám říkáno, že je to „jen jeden časopis“, a proto je bezvýznamný. Nebo, že jej nikdo nečte. Nebo, i když je čtený, nemá žádný efekt. Typickou ukázkou těchto komentářů je následující komentář člena ISKCONského GBC, a guru podvodníka-kterého GBC zvolilo. JS Šivaráma Swami(SRS) v něm říká následující tvrzení jako reakci na uvedení maďarské verze BTP v Maďarsku:

„Nikdo je nebere vážně. [...] Nemá to žádný efekt.“
(SRS, „Ritvik Istagosthi“, 17/7/2008)

Je ironické, že tento výrok byl udělán v souvislosti s tím, že SRS zakázal oddaným číst časopis a osobně organizoval vybírání časopisu od každého kdo ho měl. Skutečnost je taková, jak ji ukazuje video s násilnou reakcí jednoho ze stoupenců SRS během letošní Rathayátry v Budapešti. Jak se snaží zastavit rozdávání BTP silou a vyhrožováním smrtí:

Budapest death threat

"Jestli budeš ještě dělat něco takového
tak tě zabiju. Rozumíš? Zabiju tě?"

Toto video je možné vidět jednoduše navštívením našich domovských stránek IRM www.iskconirm.com.

Jak video ukazuje, naši distributoři byli napadeni a navíc jim opakovaně jeden z SRS lidí vyhrožuje, že budou „zabiti“, a to v případě, že se byť i jen pokusí znovu rozdávat. A podobné scény jsou hlášeny i z dalších ISKCONských festivalů a chrámů, kde se vždy snaží alespoň vysbírávat BTP od oddaných, když násilí nefunguje, a nemohou nás zastavit v rozdávání.   

Tyto reakce vyvolávají samozřejmou otázku, proč je tolik úsilí vynakládáno na zastavení něčeho o čem se předpokládá, že je to jen jeden mrňavý malý impotentní a neefektivní časopis?

Jeden důvod, který je udáván, je zastavit „nevinné“ oddané od „znečištění“ a „zmatení“. A tak je ochránit pro jejich vlastní dobro. Ale proč potřebují být ISKCONští oddaní „ochráněni“ před předpokládaně neúčinným časopisem, který nemá žádný efekt? Jestliže to nemá žádný efekt, tak zde není čeho se bát.

Ve skutečnosti je to tak, že zde jsou oddaní, kteří  chtějí znát pravdu. Kteří chtějí znát pokyny Šríly Prabhupády pro ISKCON. Vždyť to byl Šríla Prabhupád, kvůli kterému se začali zajímat o ISKCON a kterého chtěli následovat. Tyto oddané je třeba ochraňovat před pravdou Šríla Prabhupádových pokynů , které jsou prezentovány v BTP. Pokud si je chce ISKCON udržet.

Jelikož ze stránek BTP oni rychle uvidí, že dnešní ISKCON se nedrží pokynů Šríly Prabhupády v žádné oblasti. Kromě nejdůležitější oblasti guru-tattvy (filosofické pravdy o guruovi) se také odchýlili do komercionalizace, Hinduizace a sekularizace. Navíc pokud jsou všechna tato odchýlení přidána, prakticky jakákoliv duchovní podstata zmizí!

To je také důvodem k tomu, proč více a více ISKCONu závisí na typu „oddaného“, který se nezajímá o pravdu, ale je hnán jinými motivy.

Jak člen GBC – volený guru JS Bhakti Čaru Swámí („BCS“)  popisuje:

„mnohé naše chrámy na západě  jsou prakticky prázdné a jsou zde pouze udržovány chrámové aktivity prostřednictvím oddaných importovaných z Indie a ostatních méně opulentních zemí.“
(BCS, Q&A, 25/4/2008)

Jeden z hlavních důvodů proč lidé vyhledávají útočiště u učení Šríly Prabhupády, je ten, že si přejí najít čistou alternativu k pokrytectví, dvojakosti, lhaní, cenzuře, zastírání, podvádění a nevědomosti, kterou předvádí materialističtí lídři společnosti. Je tedy jasné, že poslední věc kterou by oddaní očekávali, bude to, že ISKCONští lídři budou ukazovat přesně tyto stejné vlastnosti!
Šríla Prabhupád říká o darebáckých guruech kteří svadí, toto:

„Celá tato situace byla zkažena těmito tak-zvanými guruy, když tito darebáci předkládají své vlastní názory.“
(Šríla Prabhupád přednáška, 22/8/1973)

V ISKCONu byla podobně celá situace zkažena, jelikož také obsahovala guru-darebáky, kteří předkládají své vlastní názory. A toto svádění je nejhorší možné, jelikož je tvrzeno, že je děláno jménem Šríly Prabhupády. V citátu výše, Šríla Prabhupád pokračuje, a říká, co je třeba dělat pro boj s těmito guru-darebáky:

„Toto je naše otevřená výzva: Ať přijde jakýkoliv guru-darebák.
Jsme schopni ho přesvědčit, že není guruem, jelikož mluví odlišně. Můžeme vyzvat jakéhokoliv darebáka.“


BTP a naše další publikace nevyvratitelně dokumentují, prostřednictvím evidence slov a akcí guru-darebáků, že oni mluví odlišně od Šríly Prabhupády.
Tímto způsobem, v souladu s výše uvedeným pokynem Šríly Prabhupády, dělá IRM stejnou otevřenou výzvu, a vyzývá všechny tyto guru-darebáky, a dokazuje že ve skutečnosti nejsou žádnými guruy.

Není tedy divu, že „se nás tolik bojí“.
Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,

Kršnakant


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!