Další ústup: JS Bhaktivaibhava Swami


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 31, jaro 2011
(BTP 31, page 15 Another climbdown: HH Bhaktivaibhava Swami)

BTP soustavně osvětluje jak IRM vítězí ve filosofické válce, tím jak jeden ISKCONský lídr za druhým jsou přesvědčeni k přijetí naší pozice. Naneštěstí, různé druhy triků, jako podvod záměny označení (jak je uveden v předchozím článku), jsou používány k udržování guru podvodu při životě a k tomu, zabránit aby se praktická akce přizpůsobila filosofické realitě. Níže uvedený nejnovější příklad tohoto pochází od GBC-zvoleného guru podvodníka JS Bhaktivaibhavy Swamiho („BVS“). Všechny citáty níže, ve stínovaných rámečcích, pochází z on-line diskuse, kterou měl BVS se svými žáky.

Šríla Prabhupád je dikša guru

"Šríla Prabhupád tě zachránil, jelikož on je mezi námi přítomen prostřednictvím svých knih, přednášek, dopisů, bhajanů, atd. My všichni následujeme Šrílu Prabhupádu. Proto, on zachránil tebe i mě.“
(BVS, on-line diskuse s žákem, 29/8/2010)

BVSho použití výše uvedeného výroku ke svým žákům, říká, že on i oni byli osvobozeni prostřednictvím Šríly Prabhupády díky jejich následování Šríly Prabhupády. Toto popisuje vzájemný vztah mezi dikša guruem a jeho žákem:

"Duchovní mistr zasvěcuje žáka aby ho osvobodil, a pokud žák vykonává pokyn duchovního mistra a nedělá přestupky vůči ostatním Vaišnavům, jeho životní dráha je čistá."
(Šrí Čaitanija-čaritámrita, Madhya-líla, 1:128, výklad)

BVS proto účinně potvrzuje, že jeho status a status jeho žáků ve vztahu k Šrílovi Prabhupádovi je v tomto ohledu identický-totožný.

Šríla Prabhupád je současný spojovací článek – 1

Sarvašuka Dás: „Šríla Gurudeva ki-jay! Šríla Prabhupád ki-jay!“
Bhaktivaibhava Swami: „Ne, Šríla Prabhupád ki-jay a potom Gurudeva. K tobě se to ještě nedostalo.“
Sarvašuka Dás:
„D Guru Maharájo, já samozřejmě chápu ten bod :D jen jsem tě chtěl uctít tím způsobem, kterému jsem byl vždy učen... :)“
(On-line diskuse s žákem, 29-30/8/2010)

Žák BVS Sarvašuka Dás zde prezentuje standardní systém honorování ISKCONských dikša guruů, který je, jak říká, způsobem, kterému byl učen, způsobem který uznává, že oni přistupují ke Šrílovi Prabhupádovi skrze jejich vlastního ISKCONského dikša gurua. To znamená, že poklony jsou vzdávány v tomto pořadí, jak další guru podvodník JS Bhaktičaru Swámí („BCS“), vysvětluje:

ty nejdříve nabídni tvé pranam mě a potom Šrílovi Prabhupádovi, ne nejdříve Šrílovi Prabhupádovi a potom mě; Já tě beru ke Šrílovi Prabhupádovi; ty přicházíš ke Šrílovi Prabhupádovi skrze mne, proto nejdříve nabízej tvé pranam mantry mě.“
(BCS citovaný sekretářem BCS, 18/9/1999 a 10/8/2001)

Nicméně BVS trvá na tom, že toto pořadí musí být obráceno, s oslavováním nejdříve Šríly Prabhupády tak jako že je to nejbližší guru toho člověka.

Šríla Prabhupád je současný spojovací článek – 2

Bhaktivaibhava Swami: „Dokonalostí očí je vidět Pána Kršnu.“
Madhurya Seva:
„Ano.ale dovol nám vidět skrze tvůj zrak jako doposud...“
Bhaktivaibhava Swami: „My všichni závisíme na milosti transcendentální vize Šríly Prabhupády, který dal Pána Kršnu celému světu.“
Madhurya Seva: „Ó Maharájo! co je to?...musím se ti omluvit...ja ne ponjala(psáno azbukou-poznámka překladatele)...my přijímáme milost Šríly Prabhupády skrze Tebe...ale my nejsme r......?“
Bhaktivaibhava Swami: „Každý přijímá milost Šríly Prabhupády přímo skrze jeho učení a jeho společnost ISKCON, které je zakladatelem-Áčárjou.“
(On-line diskuse s žákem, 27-28/9/2010)

Pokračujíce s námětem „současného spojovacího článku“ z předchozího vstupu, další žák BVS uvádí a předpokládá dosavadní standardní porozumění vzájemného vztahu mezi žáky a jejich ISKCONskými dikša guruy – že jejich guru je potřeba aby je spojil s paramparou (žákovskou posloupností, a proto se se Šrílou Prabhupádou mohou spojit prostřednictvím současného spojovacího článku. A proto je milost Šríly Prabhupády přijímána skrze tyto současné spojovací články. BVS však uvádí, že milost Šríly Prabhupády je přijímána přímo skrze jeho učení, spíše nežli skrze něj.

Podvod o „následování“

Mezi výše uvedenými výměnami BVS také uvádí následující výrok:

„My následujeme Zakladatele-Áčárju a sloužíme našemu duchovnímu mistru.[...] Jelikož instrukcí duchovního mistra je následovat Šrílu Prabhupádu. Pokud sloužíme této instrukci, náš život bude dokonalý. [...] A duchovní mistr dává žákovy příklad toho jak následovat Šrílu Prabhupádu.“
(BVS, on-line diskuse s žákem, 29/8/2010)

Poté co účinně uvedl, že Šríla Prabhupád je dikša guru, si BVS konstruuje pozici pro sebe sama, jako že je dikša guru s těmito náležitostmi – má své žáky, kteří mu slouží a uctívají ho, s ospravedlněním, které jsme slyšeli výše. A vypadá to, že jeho motivací je to, že on je potřeba k povzbuzování jeho žáků k „následování“ Šríly Prabhupády. Šríla Prabhupád vysvětluje pozici kohokoliv kdo asistuje dalším v tom aby ho následovali:

"Všichni GBC by měli být instruující guruové. Já jsem zasvěcující guru, a vy by jste měli být instruující guruové, tím, že budete učit to, co já učím a budete dělat to, co já dělám. Toto není nějaký titul, ale ty se musíš opravdu dostat na tuto úroveň. To je to co chci“
( Šríla Prabhupád dopis, 4/8/1975)

Tato osoba je tedy proto, v nejlepším případě, instruující guru. To je zřejmé, jelikož, jestliže GBC zvolení guruové nařizují někomu následovat a nechat se vést Šrílou Prabhupádou, tak to znamená, že Šríla Prabhupád dělá celou potřebnou práci. Navíc každá osoba, která měla kdy kontakt s ISKCONem; ať už Životní člen, člen kongregace, nový bhakta, nebo host; ať už je následovníkem IRM nebo GBC; říká každému kdo bude naslouchat, že by měli „následovat Šrílu Prabhupádu“. Takže jednoduše to, že někomu řekneme „následuj Šrílu Prabhupádu“ tak to neznamená, že by se měla ta osoba potom stát naším žákem a uctívat nás na úrovni “tak dobrý jako Bůh“.

Nicméně to je přesně to co se nyní děje v ISKCONu, jelikož ISKCONští guruové ospravedlňují guru podvod na tomto základě, že jsou potřeba na to, říkat svým žákům „následuj Šrílu Prabhupádu“.

Závěr

Ačkoliv se více a více ISKCONských guru podvodníků vzdává a osvojují si naši posici, přesto se stále nechtějí vzdát svých žáků a z nich plynoucích benefitů.

Spíše se snaží udržet si své pozice různými dětinskými triky, jako je zaměňování označení a tvrzení, že aktivity, které dělá jakýkoliv nováček jsou aktivitami dikša gurua.

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!