Guru podvod: Pouze symptom větší nemoci


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 31, jaro 2011
(BTP 31 Editorial – Guru hoax: Merely a symptom of a greater disease)

Vítej ve 31 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Ačkoliv BTP je primárně nástrojem pro publikování pravdy o Šrílovi Prabhupádovi a odhalování šarlatánského podvádění druhých v jeho jménu, relativně velká část BTP se skládá z příspěvků od oddaných z celého světa. Které popisují jak jim BTP pomohlo, jak je inspirovalo, jaké výzvy jim poskytlo a jak jím byli ovlivněni. Pro podporu této komunikace jsme změnili design uspořádání časopisu. Nadále bude veškerá zpětná vazba shromážděna v jedné integrální, společné sekci, kterou půjde snadno nalézt a bude nazvána „BTP Interactive“. Této sekci bude věnovávána prostřední třetina časopisu. Zveme oddané aby pokračovali v zasílání svých příběhů, realizací a výzev.

V tomto vydání, na následujících čtyřech stranách, popisujeme elementární systém, nazvaný „Prabhupada-Only Paradigm“POP (základní vzor pouze-Prabhupád) . Tento POP vysvětluje zároveň příčinu tolika deviací prováděných těmi, kteří proklamují, že následují Šrílu Prabhupádu, a také nabízí základ pro to, tyto deviace odstranit.

Jak POP vysvětluje, deviacím se lze vyhnout jednoduše prostřednictvím porozumění, že pokyny Šríly Prabhupády musí být exklusivním zdrojem, který rozhoduje o jakékoliv akci. Tato „exklusivita“ je klíčem, jelikož dokonce i když člověk příjme pokyny Šríly Prabhupády jako obecný základ, ale dovolí zdrojům mimo Šrílu Prabhupádu se vloudit do vedení, byť i v několika málo případech, výsledek může být hodně odlišný.

Proto také mohou být příčiny deviací, které dokumentujeme v BTP, jako komercionalizace, hinduizace, sekularizace, vystopovány v nedodržování POP. Tudíž, deviace jsou symptomem nedostatku porozumění, v tomto případě POP, které jednoduše říká, že žádná akce nemůže být vykonávána, pokud člověk nemůže předložit související pokyn Šríly Prabhupády.

Toto nepochopení, je samo o sobě symptomem toho, že člověk má nějaké svoje osobní motivace:

Okamžitě, jakmile se objeví osobní motivace, není pro člověka možné porozumět naší Kršny si vědomé filosofii.“ (dopis Šríly Prabhupády, 21.9.1970)

Tato osobní motivace může pak způsobit zmatení, takže inteligence člověka je ochromena a proto neschopna porozumět tomu co je zřejmé, jako například následovat POP. Nebo to může jednoduše zapříčinit, že člověk podvádí, takže dokonce i když člověk dokáže vidět co je třeba dělat -že, například, POP by mělo být následováno- osobní motivace přiměje člověka k tomu, že tuto správnou akci odmítne dělat.

Místo toho, jsou použity různé „označovací-podvody“ jako snaha o zakrytí skutečných záměrů dané osoby. Takže v GBC guru podvodu, „Obrovský Guru Podvod, část 2“ je Šríla Prabhupád pro všechny záměry a účely označován jako guru pro každého. Ale jeho označení je změněno z „dikša“ (zasvěcující) a šikša (instruující) pouze na šikša, aby se umožnilo guru podvodníkům vklouznout a vyfouknout si pozici sami pro sebe.

A v ritvik-guru podvodu, „Obrovský Guru Podvod, část 3“ (viz. BTP 19), je dokonce použito správné označení pro pozici Šríly Prabhupády jako zástěrka k dosažení stejného výsledku uzurpace moci a pokračování v těch samých praktikách guru-podvodníků tj. hinduizace, komercionalizace, atd. Člověk pak vesele uzná obě různá označování, stupně respektu a uctívání Šríly Prabhupády, jednoduše jako nástroj k získání různých z toho plynoucích stupňů profitu, respektu a rozpoznání pro sebe sama.

Tudíž, možné odlišnosti mezi IRM a ostatními, ať už se jedná o oblast gurua nebo jakékoliv jiné oblasti, jsou většinou pouhými symptomy nedržení se striktně POP díky špatnému porozumění (ať už úmyslnému nebo ne). A IRM, skrze BTP a své další publikace, soustavně odhaluje a osvětluje toto neustále špatné porozumění tomu co Šríla Prabhupád nařídil. Toto špatné porozumění je pak příčinou pravidelného protiřečení si, žvatlání a „chyb v každé větě“, které stále dokumentujeme. A samotný fakt, že množství tohoto špatného porozumění je usilovně „zakrýváno“ prostřednictvím označovacích podvodů a dalšími nástroji, neodradí IRM v odkrývání pravdy.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!