Vzor- Pouze Prabhupád- 2: Přeskakování


IRM


Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 31, jaro 2011
(BTP 31 page 4 – Prabhupada-Only Paradigm- 2: Jumping over)

V předchozím článku je jedna část věnována situaci, kdy se člověk nedrží výhradně autority slov Šríly Prabhupády a jde mimo knihy Šríly Prabhupády a přímo přistoupí k učení předchozích áčárjů (duchovních mistrů).

Ne "přeskakování"

Ve svých knihách Šríla Prabhupád uvádí, že by se knihy předchozích áčárjů měli číst.
Nicméně, mimo to, nám Šríla Prabhupád také říká, jak by se k těmto knihám mělo přístupovat, a jak by se měli číst.

Šríla Prabhupád uvádí, že k učení předchozích áčárjů se musí přistupovat pouze skrze současného áčárju, a jakýkoliv jiný přístup je zakázaný a označuje se jako „přeskakování“:

„Předpokládejme, že jsem něco slyšel od mého duchovního učitele, tak já ti říkám tu stejnou věc. Tak to je parampara systém. Ty si nemůžeš představovat co můj duchovní učitel říkal. Nebo dokonce i pokud čteš nějaké knihy, nemůžeš jim porozumět pokud jim neporozumíš ode mne. To se nazývá parampara systém. Ty nemůžeš přeskočit k nadřazenému guruovi, zanedbávajíce následujícího áčárju, bezprostředního následujícího áčárju.“
(Šríla Prabhupád přednáška, 8/12/1973)

“Ty nemůžeš přeskočit. Musíš jít skrze parampara systém.  Musíš přistoupit ke Gosvámím skrze svého duchovního mistra.”
(Šríla Prabhupád přednáška, 28/3/1975)

“za účelem obdržení skutečného poselství Šrímad Bhágavátamu, by člověk měl přistoupit k současnému spojovacímu článku, neboli duchovnímu mistru, v řetězci žákovské posloupnosti.”

(Šrímad Bhágavátam, 2.9.7, výklad)

A současným áčárjou je Šríla Prabhupád, jak IRM konzistentně a nepochybně dokázalo (viz. Poslední pokyn, každé vydání BTP a všechny osotatní dokumenty na našich webových stránkách.

Ne jít mimo

Proto také, v souladu s tímto principem současného spojovacího článku, trvá Šríla Prabhupád na tom, že v ISKCONu jsou čteny pouze jeho knihy:

“Není zde jakákoliv potřeba, pro kteréhokoliv mého žáka, číst jakékoliv knihy kromě mých knih – ve skutečnosti, takovéto čtení může být škodlivé pro jejich pokrok ve vědomí Kršny."
(Šríla Prabhupád dopis, 20/1/1972)

“Ohledně knih Gaudiya Mathu které jsou tam v oběhu, kdo je rozšiřuje? […] Tak jako tak tyto knihy by neměli kolovat v naší společnosti. [...] Říkáš, že by jsi četl pouze jednu knihu, pokud by to bylo vše co jsem napsal, nuže uč ostatní také tento přístup. Máš velmi dobré odhodlání.”
(Šríla Prabhupád dopis, 14/11/1973)

“Brahmananda Swami mi přečetl tvůj dopis ohledně těchto studentů, kteří čtou jiné knihy. Žádám tě zastavit tyto praktiky.“
(Šríla Prabhupád dopis, 13/10//1973)

“Je dobré uspořádat více přednášek s těmito bhakty, ale všechny tyto přednášky by měli být na základě našich knih. Neměli by jsi jít za jurisdikci našeho učení.”
(Šríla Prabhupád dopis, 26/1/1977)

Autorizovaný zdroj

Šríla Prabhupád nám dává přístup ke knihám předchozích áčárjů prostřednictvím jeho vlastního psaní.

Jeho záměrem bylo:

“Dát vám tolik krásné literatury jako jsou Védy, Upanišady, Purány, Ramayana, Mahábhárata a další knihy v naší vlastní  Gaudiya linii, jako je Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Višvanatha Čakravarti a další. Takže pokud toto GBC, které jsem za tím účelem ustanovil, mi nyní laskavě pomůže tím způsobem, že bude velice expertně organizovat s veškerým dobrým posuzováním všechny záležitosti ohledně řízení, budu moci odevzdat celý můj čas tomu, vám dát další pěkné knihy.”
(Šríla Prabhupád dopis, 16/2/1972)

A on nám dal Bhakti-rasamrta-sindhu (Nektar oddanosti) a Šrí Upadešámrta (Nektar pokynů) od Rupy Goswamiho, Šri Čaitanya-čaritamrta od Šrila Kršnadasa Kaviraji Goswamiho, a tak dále. Proto je nám určeno číst díla předchozích áčárjů pouze prostřednictvím toho co nám dal Šríla Prabhupád.

A tam kde cítil, že je vhodné číst tato díla přímo, specificky  je autorizoval pro to aby je BBT publikovalo. Jako například Šrí Brahmasamhita Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatý Thakura a Život a přikázání Šrí Čaitanji Maháprabhua od Šríly Bhaktivinoda Thakura.

Ale Šríla Prabhupád nikdy neautorizoval jít mimo to, co on nám osobně dal, ani nenominoval někoho jiného k tomu nám poskytnout takovouto literaturu. Naopak, pouze v některých velice vzácných a specifických případech nás autorizoval k tomu jít mimo jeho knihy:

„Veškeré čtení vnějších knih, kromě určitých autorizovaných případů jako například číst nějaké filosofy jako Platóna za účelem vytvořit esej porovnávající jeho filosofii s Kršnovou filosofií – ale jinak všechno toto vnější čtení by mělo být zastaveno okamžitě. “ 
(Šríla Prabhupád dopis, 20/1/1972)

Skrze Šrílu Prabhupádu

Proto studujeme díla předchozích áčárjů skrze knihy Šríly Prabhupády:

Paramahamsa: “Ale není nic špatného na myšlence studovat knihy předchozích áčárjů.”
Prabhupád: “Ne. Kdo to říkal? To je špatné. Mi následujeme předchozí áčárji. Nikdy jsem to neřekl.”
Paramahamsa: “Všechny vaše komentáře vychází z předešlých áčárjů.”
Prabhupád: “Ano.”
Jayadharma: “Ale neznamená to, že mi bychom měli všechny knihy předchozích áčárjů, a jen si je četli.”
Prabhupád: “To tu již je. Ze všeho nejdříve vstřebejte to co jste dostali. Jednoduše hromadíte knihy a nečtete je – k čemu to je?”
Jayadharma: “Ze všeho nejdříve musíme číst vaše knihy.”
Prabhupád: “Ano.”
Paramahamsa:“Prakticky řečeno, Šrílo Prabhupádo, ty nám dáváš esenci knih všech předchozích áčárjů ve svých knihách.”
Prabhupád: “Ano. Ano.”
(Ranní procházka, 13/5/1975)

"Cokoliv je možné se naučit z učení Šríly Bhaktivinódy Thákura, je možné se naučit z našich knih. Není zde jakákoliv potřeba pro jakékoliv vnější instrukce."
(Šríla Prabhupád dopis, 25/12/1973)

“Dal jsem vám TLC*, kde je nějaká potřeba k četbě Čeitanja Čaritámrity přeložené někým jiným. Měli by jste správně zastavit takovéto čtení.”
(Šríla Prabhupád dopis, 20/1/1972)

* Teachings of Lord Caitanya (Učení Pána Čeitanji)

Závěr

Přestož nám Šríla Prabhupád řekl, že učení předchozích áčárjů bychom měli studovat, také říká, že jediným autorizovaným zdrojem pro toto studium, je to, co nám osobně dal prostřednictvím svého ISKCONu.

Proto, jako loajální žáci Šríly Prabhupády, musíme být spokojeni s tím co nám dal. A ne neposlouchat jeho instrukce a přijímat učení mimo to co nám dal, jelikož, jako současný áčárja,  je pro nás jedinným autorizovaným zdrojem pro příjem duchovního poznání.

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!