Znovuzrození vědomí Kršny


IRM


Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 32, léto 2011
(BTP 32 Editorial – The revival of Krishna consciousness)

Vítej ve 32 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V minulém úvodníku, jsme popsali jak deviace od pokynů Šríly Prabhupády jsou pouze symptomem mnohem většího problému, který je výsledkem následujícího řetězce reakcí:

Osobní motivace --> Nedostatek porozumění* --> Žádné POP** --> deviace od pokynů Šríly Prabhupády.

*Podle dopisu Šríly Prabhupády 21/9/1970

**Vzor Pouze Prabhupád (Prabhupáda Only Paradigm)

Tak dlouho dokud člověk pokračuje v deviacích od pokynů Šríly Prabhupády nebude pro něj možné stát se vědomým si Kršny (viz. strana 12). A naopak čím více se člověk stane vědomým si Kršny, tím více se člověk osvobodí od osobních motivací a bude se držet následování pokynů Šríly Prabhupády. V tomto případě se výše uvedený řetězec reakcí obrátí na následující účinný cyklus:

Žádná osobní motivace --> Správné porozumění --> POP --> Striktní následování pokynů Šríly Prabhupády bez deviací --> Vědomí Kršny --> Žádná osobní motivace.

Je tedy jasné, že znovu oživení skutečného ISKCONu Šríly Prabhupády prostřednictvím striktního dodržování jeho pokynů, také zároveň znovu oživujeme naše vědomí Kršny, což je náš hlavní cíl. Prostřednictvím striktního dodržování pokynů Šríly Prabhupády se staneme vědomými si Kršny, a to, že budeme Kršny si vědomí, zajistí, že se budeme striktně držet pokynů Šríly Prabhupády!

Záměrem IRM je asistovat oddaným v tomto ohledu. A to nikoliv pouze prezentací učení Šríly Prabhupády, ale také prostřednictvím odhalování těch, kteří svádějí ostatní jménem Šríly Prabhupády. A tohoto je postupně dosahováno, jak jsme již dříve vysvětlili, prostřednictvím jednoduchého procesu čtení toho co Šríla Prabhupád říká a porovnáním tohoto s tím co ostatní tvrdí, že Šríla Prabhupád říká.

Mnoho oddaných získalo prospěch a získávají prospěch z naší práce tím, že jsou schopni následovat učení Šríly Prabhupády správně. Není pro nás důležité zda oni poté potvrdí svůj vztah k IRM nebo dají IRM nějaký kredit. Jelikož IRM není politické hnutí zaměřující se na získávání majetků, následovníků nebo jména a slávy, ale hnutí vzdělávací, zaměřující se pouze na asistování tomu, aby co nejvíce osob mohlo potěšit Šrílu Prabhupádu a nebylo svedeno.

Znovu ustanovení Šríly Prabhupády na jeho správnou pozici jako dikša gurua ISKCONu znamená více nežli pouhé používání správného označení, když mluvíme o jeho pozici. Přijímání Šríly Prabhupády jako dikša gurua ve skutečnosti znamená vše následující:

a) Dávat Šrílovi Prabhupádovi a ostatním členům ISKCONu jejich správná označení jako dikša guru, šikša guruové, ritvici, učitelé, atd.

b) Správné porozumění významu těchto titulů a jejich aplikace.

c) Přijímání absolutní autority Šríly Prabhupády a striktní dodržování jeho učení ve všech oblastech.

Pokud nejsou všechny tři části – a), b) a c) - zároveň dodržovány, nemá význam proklamování, že Šríla Prabhupád je guru, ať už dikša nebo šikša. Spíše se stanou tyto proklamace pouze nálepkou podvodu; jakýmsi politickým fíglem pro udržení si pozic a moci. V BTP a našich ostatních publikacích:

- prostřednictvím odhalování „Obrovského Guru Podvodu části 1 a 2“; jsme ukázali jak části a) a b) výše nejsou dodržovány;

- prostřednictvím odhalování „Obrovského Guru Podvodu část 3 “; jsme ukázali jak část b) není dodržována; dokonce i když člověk může proklamovat následování části a);

- prostřednictvím odhalování Hinduizace, sekularizace, komercionalizace a ostatních deviantních praktik a učení, jsme ukázali, jak část c) není dodržována, bez ohledu nato zda člověk proklamuje zda správně následuje část a).

Proto znovuzrození našeho vědomí Kršny není pouze o tom zda, či nikoliv, oficiální ISKCON a ostatní používají správná označování pro sebe sama a Šrílu Prabhupádu. Jak jsme popsali, díky našemu úsilí bylo tohoto již z větší části dosaženo, přinejmenším ve své podstatě, pokud né i svou formu. Spíše se proto musí člověk odevzdat ve všech ohledech následování pokynů Šríly Prabhupády, a různé deviace, které jsme popsali v souvislosti s kategoriemi a) až c) výše, jsou pouze symptomy nedostatku tohoto odevzdání se.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!