Úvodník-Společnost podvodníků a podvedených


IRM


Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 33, podzim 2011

Vítej ve 33 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V tomto vydání se zaměříme na šokující přiznání vůdce ISKCONu, že kdyby byl skutečně čestný odejde z hnutí, protože souhlasí s IRM, že dnešní ISKCON je zcela deviantní (viz strany 4-5). Ale on nejednal podle tohoto hodnocení, a místo toho se rozhodl zůstat v hnutí.
Tudíž, podle jeho vlastního přiznání, se rozhodl být nečestný. To symbolizuje, jak se hnutí nyní pohybuje směrem ke scénáři otevřené nepoctivosti po-guru  podvodu. Níže je stručná historie toho, jak k tomuto vývoji došlo.

1. Možná neznalost

Vždy je možné na začátku, když dáme každému možnost pochybnosti, si myslet, že ISKCON se odchýlil jen proto, že jeho představitelé byli neznalí faktů.
S ohledem na přezkoumání a v zájmu plného seznámení se se všemi možnými fakty, mě v roce 1996 GBC požádalo, abych jim poskytnout standardní a komplexní pojednání o celé pozici "ritviku". V reakci na to jsem jim poskytl Poslední pokyn (The Final Order - TFO), základní dokument Hnutí za obnovu původního ISKCONu (IRM). Poté už, cokoliv mohou říci,
nemohou se hájit neznalostí.

2. Spor

Místo toho, aby se GBC pokusilo zpochybnit skutečnosti uvedené v TFO. Přestože ISKCONští guruové otevřeně označují TFO jako "bible ritvikismu", GBC nebylo nikdy schopno TFO vyvrátit. Toto je třeba očekávat, protože nemůžete, samozřejmě, vyvrátit fakta.

Přijímajíce tuto skutečnost, v roce 2004, GBC zamítlo
svůj vlastní GBC dokument, který se TFO týkal – Guruové  a zasvěcení v ISKCONu – dokument byl nahrazen jednoduchým prohlášením víry, s tím, že nebyl učiněn žádný pokus nabídnout jakékoliv důkazy pro tuto víru.

3. Shoda

Od té doby se situace posunula ještě dále, s tím jak mnoho ISKCONských lídrů uznávají porážku a zavádí závěry podobné těm z TFO. A my jsme na stránkách BTP zdůraznily tuto shodu hojně, a dokonce dáváme další důkaz shody v tomto vydání.

4. Nepoctivost

Což nás přivádí k současné situaci. Vzhledem k převažující pozornosti k užívání si prostřednictvím zisku, uctívání a rozpoznání (profit, adoration and distinction - "PAD"), si můžeme být jistí, že něčí chování nenásleduje skutečnost nebo pravdu, a to dokonce i tehdy když člověk může tvrdit, že s fakty souhlasí!

Kromě přiznání uvedeného na začátku tohoto článku, uvádíme i další příklad tohoto jevu PAD již na následující stránce. A i dříve jsme také již podali mnoho dalších příkladů ISKCONských vůdců, jak otevřeně dělají opak toho, co sami káží.

Takže je to, jakobychom nyní vstoupili do fáze otevřeného pokrytectví, po-guru podvodu. V této fázi nepoctivosti, akce nenásleduje něčí slova, protože v současném Kali-juga věku, pokrytectví vládne. Proto, nebude jen člověku jedno, že jedná pokrytecky, ale nikdo jiný se také nebude starat, že se člověk takto chová, a to dokonce i když je člověk následovníkem takovéto osoby.

Spíše, jelikož následovníci budou také pokrytci, budou nadále následovat takové pokrytecké vůdce. Šríla Prabhupáda nazval tuto společnost společností "podvodníků a podvedených".
A můžeme vidět, že stejná situace mezi tzv. "duchovními" guruy a jejich žáky, je také mezi materialistickým vládami a těmi, kteří pro ně hlasují:

"Vzhledem k tomu, že démonští lidé chtějí být podvedeni, tak mnoho podvodníků je zde, aby je podvedli. V současné době v tomto věku Kali-jugy, celá lidská společnost se stala společenstvím podvodníků a podvedených."
(Šrímad-Bhágavatam, 04:26:06, výklad)

Proto je současná situace cestu pryč od námětu toho co je správné a co špatné. Místo toho, je to o tom, že osoby mající následovat duchovní čistotu si sami odsouhlasí, co je správná cesta.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!