Úvodník- To největší poklesnutí


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 34, zima 2011/12

Vítej ve 34 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Nynější poklesnutí dalšího z GBC zvolených guru-podvodníků, skrze nedovolenou společnost žen, Prabhavišnu dáse (”PV”)- dříve swámí (pro detaily viz. příběh na následující straně), vyvolalo různorodé reakce. Člen GBC Praghóša dás vydal prohlášení, ve kterém říká v souvislosti s tímto poklesnutím, že ”byl učiněn velký pokrok, a na dalším pokroku se nyní pracuje.” Jeho zdůvodňování bylo takové, že míra poklesávání těch, kteří přijali sanjás (řád odříkání), je v současnosti mnohem menší, nežli dříve. Přestože, jako v mnoha předchozích případech, PV rezignace přišla pouze díky tomu, že jeho postavení bylo odhaleno, a z toho důvodu je nyní přijato, že měl nedovolený sex již nejméně od roku 2001. Proto “poklesávání” guru podvodníků, se objevuje spíše díky tomu, že jsou “chyceni”, nežli díky čemukoliv jinému. Nyní bylo také hlášeno, že poklesnutí PV vyvolalo v mnoha z jeho cca. 1500 žácích pocity “devastace” a toho, že jím byli “podvedeni”. Ve skutečnosti jak reakce Praghóši dáse, tak reakce bývalých žáků PV, opomíjí klíčový bod celé věci.

Jak jsme opakovaně prokázali, Šríla Prabhupád nikdy neautorizoval žádného ze svých žáků vzít pozici ISKCONského dikša gurua. Proto, to největší poklesnutí již nastalo dávno, když Šrílu Prabhupádu jeho žáci neposlechli, a uzurpovali jeho pozici ISKCONského dikša gurua.
Tento přestupek je tak vážný, že Šríla Prabhupád popisuje tuto neautorizovanou akci žáka, který okupuje pozici svého gurua, následujícím způsobem:

“A okamžitě jakmile se dozví, že guru maharáj je mrtev, “Nyní jsem tak pokročilý, že mohu zabít svého gurua, a sám se stát guruem.”Potom on skončil.”
(Šríla Prabhupád konverzace, 16/8/1976)

Prosím viz. Stranu 12 s dalšími citáty. Tudíž PV, a všichni ostatní jako on, již dávno “skončili” v okamžiku, když se rozhodli, vzít pozici Šríly Prabhupády, jako dikša gurua ISKCONu – což, v případě PV bylo před více než 25 léty. On potom přidal další přestupek v podobě nedovoleného sexu. Ale, i kdyby k tomu nedošlo, faktem zůstává, že on již byl tak jako tak pokleslý vykonáním nejvážnějšího přestupku již před desetiletími.

Tudíž ani PV, ani všichni ostatní guru podvodníci, nemohou “poklesnout” z postavení být guruem, jelikož od začátku nebyli guruy a tak nemohli poklesnout z postavení, které nedosáhli. Spíše, všichni tito ISKCONští guru podvodníci poklesli z postavení žáků Šríly Prabhupády, když neuposlechli jeho pokyny a uzurpovali jeho pozici.

Navíc, zaměření se pouze na to, zda či nikoliv, byli ISKCONští guruové chyceni při porušování zasvěcujcích slibů, může bezděčně vzbudit dojem, že ten guru podvodník, který nebyl dosud chycen při “poklesnutí” je “v dobrém postavení”. Ale realita je taková, že všichni byli již chyceni jak poklesávají v okamžiku, když zatoužili “zabít gurua” neautorizovaným rozhodnutím, stát se nástupci Šríly Prabhupády. 

A to že si dokáží zařídit, že nejsou chyceni při porušování zasvěcujících slibů, nic nemění na této skutečnosti. Tudíž, Praghóšovy analýzy, že oni dělají “pokrok” v tom aby zajistili, že sanjásíni neporušují své zasvěcující sliby, zcela opomíjí ten bod, že ti z nich (což jsou prakticky všichni), kteří již uzurpovali postavení Šríly Prabhupády jako dikša gurua, jsou již stejně pokleslí a duchovně mrtví.

Podobně, není tomu tak, že by PV podvedl své žáky tím, že rezignoval jako jejich neautorizovaný guru díky jeho zakázaným aktivitám. Ale naopak, jako výsledek jeho rezignace, alespoň ve skutečnosti zastavil jejich podvádění a ukončil jejich devastaci. Nyní oni zrealizovali, že následovali podvodníka, a mohou místo toho příjmout plně útočiště u Šríly Prabhupády, tedy u skutečného gurua.

Jelikož, pokud by pokračovali v následování PV, pokračovali by v tom, být klamáni – Šríla Prabhupád učí, že bez toho aby člověk přijmul pravého gurua, zůstane “popletený jak v tomto životě tak i v tom příštím”. (Šrímad Bhágavátam, 5.14.13, výklad).

Pro ISKCON, je tímto pravým guruem pouze Šríla Prabhupád a nikoliv neautorizovaný uzurpátor – bez ohledu na to zda či nikoliv dokáže zařídit dodržování svých zasvěcujících slibů.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku.

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!