Úvodník – Používání dobrého pro špatné


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 36, léto 2012

Vítej ve 36 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Neustále dokumentujeme jak jsou lídři ISKCONu nuceni k opakovanému ústupu, který přivádí jejich poselství k poselství toho, co káže IRM. Kromě toho, že to demostruje filosofickou prážku GBC, to, zda takové změny jsou dobrá věc, bude záviset na motivaci, která je za nimi. V každém případě, od doby, kdy byl v roce 1996 celosvětově uveden Poslední pokyn, IRM drasticky změnilo krajinu ISKCONského světa. Dnešní situace, v porovnání s tehdejší, je velmi odlišná, s tím, že mnoho oddaných po celém světě nějakým způsobem nyní souhlasí, že Šríla Prabhupád je buď dikša guru, nebo “hlavní” guru, nebo guru, který “nás bere ke Kršnovy”, a tak podobně.

To má za výsledek, že tak jako všichni dobří prodejci, ti kteří chtějí zaujmout a nebo udržet si rekruty, přijmou notu těchto “tržních trendů” a přizpůsobí svůj “produkt” odpovdajícím způsobem.

Z tohoto důvodu, jestliže motivací za posunem v tom co říkají, je u lídrů ISKCONu pouze potřeba říkat to co chce publikum slyšet, aby si udrželi své postavení nedotčené, pak se ve skutečnosti nic nezměnilo. A můžeme poznamenat, že jejich guru “benefity” se, zdá se, nikdy nezměnili, dokonce i když se změnilo to co říkají!

Pokud si někdo přeje použít učení Šríly Prabhupády, jeho jméno a hnutí pro sebe-zveličování, pak se tato osoba zcela přizpůsobí platformě nezbytné k tomu, aby tohoto dosáhla. Můžete si dokonce osvojit tvrzení, že souhlasíte s tím, že Šríla Prabhupád je dikša guru, pouze za účelem toho, mít další “pravou” (bona fide) platformu z jejíž úrovně můžete pokračovat v generování Profitu, Uctívání a Slávy. (Profit, Adoration and Distinction - (PAD))

- to jest tento Obrovský Guru Podvod část třetí, prosím viz. BTP 19, Úvodník.

Toto popisuje to, jak někdo může zneužít to co je pravé, k dosažení cílů, jenž pravými nejsou. Což detailně vysvětlujeme v celém tomto vydání, počínaje hlavním článkem na stranách 4-5, “Boj s Kali-chelas vydávajícími se za vaišnavy”.

Dokonce i kdyby bohatý člověk nabídl 1 milion dolarů každému, kdo bude souhlasit s jeho uctíváním, že je „stejně dobrý jako Bůh“, přesto by možná nezískal žádné zájemce. Tvrď, že „reprezentuješ“ Šrílu Prabhupádu, a můžeš dosáhnout to samé zcela zdarma!

Z tohoto můžeme porozumět, že ti kdo chtějí dosáhnout konkrétní vyhlédnuté cíle v termínech PAD, musí nejdříve mít odpovídající platformu, z úrovně které, mohou toto dělat.

A tou nejmocnější platformou, je platforma absolutní. Proto by nemělo být vůbec překvapující, že ti kdo hledají dosažení maximální moci a PAD, se budou zajímat o použití vědomí Kršny, které je nejvíce absolutní platformou, prostřednictvím které, budou chtít tohoto dosáhnout.

A to je to, co se děje skrze celou historii. Toto sahajia (pseudo-transcendentalistické) hnutí, které zahrnuje „sloužení“ nějaké osobě ostatními, v imitaci toho, jak gopí slouží Kršnovy. Toto hnutí vzniklo ze zneužití učení Pána Čeitanji.

Lídři v Gaudija Mathu si užívali svých smyslů skrze „používání gurua jako svého nástroje“ (rozhovor Šríly Prabhupády, 22/4/1977).

A nyní máme ve světě ISKCONu osoby, zneužívající jména, hnutí a učení toho nejmocnějšího áčárji, Šríly Prabhupády.

A jak se říká, pokud člověk není skutečně umístněn na absolutní platformě, tak jako jsou Šríla Prabhupád a předcházející áčárjové, potom absolutní moc bude člověka korumpovat absolutně. Což jsme pozorovali, jak se hojně vyskytuje, po celou historii ISKCONu.

Tudíž potenciál pro deviace je větší, když někdo zneužije vědomí Kršny, nežli když někdo vůbec vědomí Kršny nepříjme (prosím viz. citáty na straně 12). Je to z tohoto důvodu, že IRM se specificky zaměřuje na potírání těch, kdo podvádí oddané jménem Šríly Prabhupády.

Tudíž to, o co jde, není co člověk říká, nebo se dokonce z počátku jeví, že dělá, ale konečný výsledek, který je dosažen. Byla úroveň dosaženého PAD zmenšena, nebo byla jednoduše dosažená pouze jiným způsobem?

V BTP to dokumentujeme v celku – slova, jednání a konečné výsledky.

Proto to, co je dobré, může být velice snadno zneužito za účelem dosažení špatného, a stejně tak to může být použito, pro dosažení dalšího dobra.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku.

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!