Úvodník – Sekání v. Kompromisování


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 37, podzim 2012

Vítej ve 37 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Hlavní článek tohoto vydání, který je na následující straně, presentuje posun základního paradigma, který revolučním způsobem mnění, disputaci mezi současným ISKCONským GBC (Governing Body Commission-Řídící radou) a IRM.

Již jsme dříve poznamenali, že útoky na BTP, jenž se pravidelně objevují, se zaměřují na náladu a tón BTP – že je to “útočné”, “negativní” a tak dále. Tento kriticismus je dělán díky neschopnsti porazit skutečný obsah BTP.

Jelikož, pokud není člověk schopen najít nějaký nedostatek v tom co BTP skutečně říká, co jiného může člověk dělat nežli se uchýlit k tak mlhavému a vágnímu obviňování ohledně BTP stylu?

Jeden z příkladů tohoto pochází od Prabhupádova žáka, který pravidelně píše podporujíce ISKCONský guru podvod, a jehož námitkou, k psaní IRM, bylo, že já jsem jakýsi “logický-sekáč”. To odkazuje na “sekací techniku”, kdy je člověk obviněn z nemilosrdného odsekávání oponujících argumentů skrze používání logiky nekompromisním způsobem. Toto obvinění ze “sekání” není nové:

"Žádný kompromis Rámakršna, avatárové, yogíni, každý byl nepřítelem Guru Maharáji – on nikdy nekompromisoval. Někteří duchovní bratři namítali, že toto kázání bylo sekací technikou, a že to nebude úspěšné. Ale viděli jsme, že ti kdo kritizovali, oni poklesli. Co se mne týče, přijal jsem politiku mého Guru Maharáji - žádný kompromis." (Šríla Prabhupáda dopis, 27/7/1973)

Takže, Šríla Prabhupád říká jasně, že nejenže jeho Guru maharáj používal “sekací techniku”, ale že on také přijal tu samou "ne-kompromisní sekací techniku".

Tudíž, být obviněn z následování Šríly Prabhupády v tomto ohledu, je ve skutečnosti největší kompliment!

Jestliže jsou argumenty falešné, musí být “odseknuty” pryč, použitím logiky, zdůvodnění, filosofie a učení Šríly Prabhupády, bez kompromisů.

A jesliže tyto argumenty nejsou falešné, potom nemohou být v žádném případě odseknuty pryč, a tudíž toto obvinění ze “sekací techniky” nemá význam.

Dá se říci, že hlavní námitka, která může být udělána proti IRM, se točí kolem způsobu, jakým jsou argumenty úspěšné a účinné, spíše nežli kolem toho, zda jsou tyto argumenty pravdivé

Souvisejícím obviněním je, že tato “sekací technika” je zrádná díky nedostatku soucitu. Jako odpověď můžeme poukázat na nespočetné množství ocenění, která otiskujeme v BTP, od oddaných jejichž duchovní životy byli zachráněny díky práci IRM.

Naši stoupenci také čelili vyhrožování smrtí a fyzickému násilí, když se snažili rozdávat BTP. Pro příklady, viz video klipy na našich internetových stránkách: www.iskconirm.com, nebo toto vyhrožování smrtí otištěné v 5 vydání BTP: www.iskconirm.com/threat.htm

Tudíž, oni dělají to co ostatní nedělají, s obrovským osobním rizikem, bez očekávání získání žáků, následovníků, dotací nebo osobní slávy.

Bití a nadávky jsou často jedinou “výslužkou”, kterou dostatnou. Létat si za oceňujícím a přívětivým publikem, tak jak to dělají ISKCONští guruové, je snadné.

Ale jít mezi ty, kteří díky nevědomosti, jsou extrémě nepřátelští, pouze pro to, pomoci jim tím, že si budou vědomi pokynů Šríly Prabhupády a vyhnou se tak deviacím, to je skutečný soucit.

Také se tvrdí, že tato “sekací technika” je používána pro “útok”” na ISKCONské lídry. Znovu, to o co skutečně jde, je, zda je to co říkáme správné. Pokud je to správné a pravdivé, potom mi neútočíme na nikoho, ale pouze opravujeme, což je positivní a vítaná aktivita.

Například jsme reportovali v BTP 33, jak ISKCONský guru

JS Bhakti Vikáš Swami – jako obrat na svou předchozí obžalobu toho jak BTP kritizuje ISKCONské deviace – začal sám opakovat ten stejný kriticismus (prosím viz."ISKCONský guru následuje vedení BTP").

Tudíž s tím, jak více ISKCONských lídrů srovnává krok s poselstvím BTP – alespoň svými slovy, když už ne svými skutky – naše “sekací technika” dělá pokrok v opravování deviací.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!