Úvodník: Přenálepkovávání nebo Mája?


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 38, zima 2012/13

Vítej ve 38 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V několika minulých vydáních jsme presentovali více evidence, která ukazuje, jak byl ISKCON donucen k různým ústupům, díky kázání IRM, které vyústili v to, že si ISKCON osvojil ty stejné filosofické posice jako má IRM.

To znamená, že v podstatě vše co máme v ISKCONu, je z větší části “nálepkový podvod”. Ve kterém posice Šríly Prabhupády jako dikša (zasvěcujícího) gurua, byla redefinována tak, že je pouze taková jakou má šikša (instruující) guru, a role ISKCONských ritvik (zástupných) iniciátorů byla redefinována jako taková, jakou má dikša guru.

Tímto způsobem, přestože funkce a filosofické postavení Šríly Prabhupády a těch, jednajících jako “iniciátoři” v ISKCONu, zůstává v podstatě nezměněno, v porovnání s jejich postaveními v ISKCONu před rokem 1977, tímto způsobem tyto nálepkové redefinice stále umožňují těmto ritvik iniciátorům zmocnit se pro sebe všech benefitů, vyplývajících z jednání jako dikša guru “stejně dobrý jako Bůh”.

Jako odpověď, někteří argumentují, že pokud Šríla Prabhupáda zůstává “v centru”, co záleží na tom, jaké nálepky jsou používány a jak se nazývají různí zůčastnění?

A opravdu, jak jsme odhalili v minulém vydání (“Užívání filosofie jako falešné zástěrky-2”), sami tito guru podvodníci efektivně používají toto zdůvodňování k odvedení pozornosti od jejich podvodu, tím jak argumentují, že je to v každém případě “šikša” - a tedy Šríla Prabhupáda – co je “hlavním činitelem” a “více důležité”. A tudíž, se nemusíme přehnaně zaobírat faktem, že oni zaujali posici dikša gurua.

Nicméně realita je taková:

1) Veškerý význam vědomí Kršny, je přemoci máju, neboli ilusi:

"Způsob jak se dostat z iluze máji, je zaměstnat se náměty o Kršnovi […]. Tato Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, funguje za tímto účelem"
(Šrímad-Bhágavátam, 4.7.44)

Mája je dále definována jako doslova “to co není”:

"Materiální atmosféra, ve kterém nyní žijeme, je nazývána mája, mája či iluze. Mája znamená „to co není“. A co je touto ilusí? Ilusí je, že mi všichni se snažíme být pány hmotné přírody, zatímco ve skutečnosti jsme v sevření jejích přísných zákonů. Jestliže se služebník uměle snaží imitovat všemocného pána dá se o něm říci, že je v iluzi."
(Nauka o seberealizaci, kapitola 5)

Proto tvrzením, že jsme něco, „co nejsme“, dikša guruové, a že Šríla Prabhupád je něco co není – není dikša guruem – vědomě propagujeme to co představuje samotnou definici máji.
Tudíž je nemožné být na úrovni vědomí Kršny jestliže se ve skutečnosti věnujeme propagaci máji!

2) Umělou snahou stát se dikša guruy a být falešně uctíváni „jako stejně dobrý jako Bůh“, když ve skutečnosti nejsme dikša guruy. Tímto způsobem, jak citace definující maju výše uvádí, se snažíme být „pány hmotné přírody, zatímco ve skutečnosti jsme v sevření jejích přísných zákonů“.

A velice praktickou ukázkou tohoto, je to, jak nespočetně mnoho oddaných ztratilo svou víru, stalo se zklamanými a tudíž opustilo zcela vědomí Kršny, když ti o kterých si mysleli, že jsou dikša guruové „stejně dobří jako Bůh“ byli ve skutečnosti odhaleni jako morálně degradovaní a často „padlí“ v následování dokonce i těch nejzákladnějších standardů vědomí Kršny. A s tím, jak přibližně 1/3 všech guruů odešlo tímto způsobem, mluvíme nikoliv o nějakém isolovaném případu, ale o velice hlubokém a pokračujícím problému.

3) Myslení si, že uzurpace postavení Šríly Prabhupády nemá žádný význam a je to pouze otázka „nálepky“, je samo o sobě pouze symptomem hlubší, fundamentální nemoci, a to onemocnění neposlušností. A díky tomuto faktu je toto "přenálepkovávání" pouze špička ledovce - s ISKCONem odchylujícím se v každé jednotlivé významné sféře. (prosím podívej se na "Nová mise ISKCONu", BTP 30)

Takže to není jen otázka špatných nálepek, ale hluboká mája!(Viz. strana 15 pro více k tomuto.)

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:
irm@iskconirm.com
Děkuji ti a Haré Kršna.

Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovi,
Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!