Šríla Prabhupáda zodpovídá všechny otázky

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 39 - jaro 2013

Vítej ve 39 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Když jsem mluvil s podporovatelem ISKCONkého guru podvodu, řekl jsem následující výrok:

“Nyní je evidentní, že někteří naši top muži jsou velice hodně ambiciózní a tak zde bylo tak mnoho poklesávání.”

Samozřejmě, on ihned odpověděl běžným reflexivním odsouzením, zvouce mne aparadhi (přestupkář), demon, atd., za to co vnímal jako útok na vedení ISKCONu. Poté co přestal prskat a chrlit svůj jed, jsem ho v klidu informoval, že to co jsem řekl, nebyl výrok můj. Ale, byla to jednoduše doslovná citace Šríly Prabhupády. Šríla Prabhupád uvedl výše zmíněný výrok v dopise Bhagaván dásovi, s datem 27.ledna 1975! Podobně Šríla Prabhupád také uvedl:

“Trénuji některé mé zkušené žáky jak organizovat věci po mém odchodu. Ale pokud místo přijímání tohoto trénování, dokonce už za mého života ty osoby řeknou Já jsem Pánem všech, na které dohlíží, tak to je nebezpečná konspirace.”
(Dopis Šríly Prabhupády, 8/10/1974)

Přesto, místo jednoduchého přijímaní trénování toho jak “organizovat věci” jako GBC komisaři, se tito muži rozhodli stát se nástupci a říkat, že jsou “Pány všech, na které dohlíží”, a to se opravdu stalo “nebezpečnou konspirací” k uloupení této společnosti.

Z těchto příkladů se můžeme naučit velice důležitou lekci. Bezprecedentní úspěch Šríly Prabhupády v rozšiřování vědomí Kršny po celém světě nastal ve velice krátkém časovém úseku – pouze něco přes deset let. Přesto je absolutně úžasné, jak se , v tak krátké době, Šríla Prabhupád setkal a jednal ve všech těchto různých situacích a deviacích, které, jak se zdá, zažíváme nyní, po čtyřiceti letech. Je to, jako by Kršna schválně aranžoval vše tímto způsobem, aby učení Šríly Prabhupády a jeho instrukce, byly schopny jednat jako vedení pro ISKCON, ne pouze pro dobu, kdy byl fyzicky přítomný, ale pro celou dobu fungování ISKCONu.

Další prorocký příklad tohoto, je zvýrazněn na straně 7 tohoto vydání. Zde dáváme příklad toho, jak vedení ISKCONu používá různé hudební talenty ve formě popové skupiny, orchestru a pěveckého sboru ve jménu “rozšiřování vědomí Kršny”. Šríla Prabhupád čelil tomu jak oddaní navrhovali stejná schémata, ve jménu “kázání”, dokonce i když byl fyzicky přítomen. A on odpověděl tímto způsobem:

“Můj názor je takový, že nepotřbujeme používat tyto ruzné hudební talenty pro rozšiřování vědomí Kršny. Raději bych viděl lidi striktně následovat cestu Pána Čeitanji a Jeho sankírtanových oddaných. Mi používáme mridangy (bubny), kartály (činelky), to je dostačující.

Mi nejsme muzikanti. Mi jsme Kršnovi bhaktové. Proto mi příliš nezdůrazňujeme důležitost těchto různých hudebních talentů. Šrí Čeitanja Maháprabhů je Bůh osobně. Pokud by si myslel, že by bylo lepší rozšiřovat vědomí Kršny jiným způsobem, On by to tak dělal. […] Nemusíme se pokoušet přidávat cokoliv k této jednoduché metodě. To by bylo pouze odvádění pozornosti.”
(Dopis Šríly Prabhupády, 28/12/1974)

Šríla Prabhupád to činí velice jasným, že pokud by Bůh osobně, Pán Čeitanja, myslel, že by tu byla nějaká lepší cesta k rozšiřování vědomí Kršny, než ta, kterou on dal, tak pak by použil tuto metodu. Nicméně mi stále máme ty, kteří si myslí, že oni to ví lépe nežli Pán Čeitanja a Šríla Prabhupád!

Tudíž Šríla Prahupád opravdu může poskytovat odpovědi na otázky, které mohou nastat. Proto silně vybízíme všechny oddané k ponoření se do pokladnice transcendentálního nektarového učení Šríly Prabhupády (nicméně se prosím ujisti, že to co studuješ nebylo změněno - prosím viz. Strana 4 tohoto vydání pro více informací ohledně tohoto).

Tudíž zde není potřeba brát zřetel na ty kdo říkají, že mi musíme hledat „nástupce“ Šríly Prabhupády tvrzením, že Šríla Prabhupád již nemůže poskytovat vedení a pokyny.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!