irm

(BTP 3 Myth-busters: The 'Appointment Tape' myths)

Hlavním ospravedlněním používaným GBC k zastavení ritvik systému je konverzace z 28. května 1977. GBC (hlavní řídící orgán ISKCONu) až dosud prezentovalo čtyři různé přepisy této krátké konverzace a světové uznávaný soudní expert, kterého GBC samo najmulo, tvrdí, že kazeta vykazuje "silné znaky svědčící o zfalšování" (Norman I. Perle, American Board of Recorded Evidence, 22. září 1997).

I přesto, budeme níže reprodukovat nejvíce užívaný přepis této konverzace a poté rozbijeme nejběžnější mýt, který z této konverzace pochází:

Satsvarůpa:
Naše další otázka se pak týká zasvěcování v budoucnosti, zvláště pak v době, kdy již s námi vice nebudete. Chceme vědět jak budou probíhat první a druhé zasvěcení.
Šríla Prabhupáda:
Ano. Některé z vás doporučím. Poté co to bude dojednáno doporučím některé z vás jednat jako zástupci áčárji.
Tamál Kršna:
Nazývá se to ritvik áčárja?
Šríla Prabhupáda:
Ritvik . Ano.
Satsvarůpa:
Jaký je potom vztah té osoby, která dává zasvěcení a …
Šríla Prabhupáda:
On je guru. On je guru.
Satsvarupa:
Ale činí tak ve Vašem zastoupení.
Šríla Prabhupáda:
Ano. To je formalita. Protože za mé přítomnosti se nemůžete stat guruy takže v mém zastoupení. Na můj příkaz, amara ajnaya guru hana, staň se skutečným guruem, ale na můj příkaz.
Satsvarůpa:
Takže oni mají být stale považování za Vaše žáky?
Šríla Prabhupáda:
Ano, oni jsou žáci, ale uvažuj ... kdo
Tamál Kršna:
Ne. On se ptá zda tito ritvik áčarjové, kteří vedou obřad, dávají dikšu, jejich ... osoby, které dikšu dostanou, čí jsou to žáci?
Šríla Prabhupáda:
Jsou to jeho žáci.
Tamál Kršna:
Jsou to jeho žáci.
Šríla Prabhupáda:
Kdo zasvěcuje ... žáci-vnuci ...
Satsvarůpa:
potom máme otázku týkající se ...
Šríla Prabhupáda:

Když vám příkážu stát se guruy, tak se potom stane guruem. To je všechno. Potom se stane žákem mého žáka. Jenom se podívej.
(Rozhovor v pokoji, 28. května 1977)

Mýty a jejich rozbití

1)"V rozhovoru z 28. května 1977 Šríla Prabhupáda: Jmenuje dikša Guruy po svém odchodu."

LEŽ. Ve výše uvedeném rozhovoru Šríla Prabhupáda nejmenuje nikoho k ničemu. Pouze uvádí, že v BUDOUCNU určí ritviky, a regulérní (dikša neboli zasvěcující) Guruové se objeví pouze za předpokladu, že k tomu vydá příkaz (viz. "když přikážu", "na můj pokyn", "ale mojím pokynem"). Skutečné jmenování je provedeno 9. července 1977, a je pouze pro ritviky.

2) "Šríla Prabhupáda musel určit dikša Guruy jelikož říká slova "žák-vnuk" a "žák mého žáka".

LEŽ. Ve výše uvedeném rozhovoru Šríla Prabhupáda používá termíny 'žák-vnuk' a 'žák mého žáka', které ve skutečnosti znamenají to samé, a prokládá je frází "Když přikážu". Tento 'příkaz' nebyl nikdy GBC předložen i přes 30 let proseb o takový důkaz.

3) " Šríla Prabhupáda řekl, že ritvici se stanou zasvěcujícími, dikša Guruy po jeho 'odchodu'."

LEŽ. Šríla Prabhupáda toto nikdy neřekl. Pouze spojuje možnost budoucích dikša Guruů na základě jeho “příkazu” a ne na základě jeho 'odchodu'. Pokyny v dopise z 9. července neříkají nic ohledně toho, že by se zastupující funkce ritviků měla kdy změnit a nemluví také specificky o Prabhupádově fyzickém odchodu.

4) "Když se jej zeptali jak zasvěcení bude probíhat po jeho odchodu, Šríla Prabhupáda odpověděl, že zvolí dikša Guruy."

LEŽ. Jak každý může vidět tak poté kdy co se jej Satsvarůpa zeptal na: "zasvěcování v budoucnosti, zvláště pak v době, kdy již s námi více nebudete", Šríla Prabhupáda říká: "Doporučím některé z vás jednat jako zástupci áčárji." Poté co byl dotázán zda zastupující áčárjové jsou to samé jako ritvici, Šríla Prabhupáda odpovídá: "Ritvik. Ano." Proto je zcela jasné, že Prabhupáda chtěl, aby zasvěcení vykonávali “ritvici” a to “zvláště” v době po jeho odchodu. Žádní následní dikša Guruové. Takže proč GBC ukončilo ritvik systém v okamžiku, kdy nás Šríla Prabhupáda fyzicky opustil a náhle z ničeho nic přeměnilo tyto ritviky na dikša Guruy? sp