Mít víru ve Šrílu Prabhupádu

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 40 - léto 2013

Vítej ve 40 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Zhoubným výsledkem guru podvodu jsou urážky, jež jsou házeny na Šrílu Prabhupádu a jeho učení. To zahrnuje:

1) Část modliteb Guruvaštakam, které jsou zpívány každý den v každém chrámu ISKCONu během mangala-áráti (ranního uctívání), není vztahována na Šrílu Prabhupádu:

"Každý den zpíváme Guruvaštakam na oslavu našeho Duchovního Mistra. [...] Šríla Prabhupád projevoval spíše "sakhya-rásu", chlapectví psáčků krav. Ó a chystám se zastřelit za to co teď řeknu – možná, že tyto verše nelze aplikovat na Šrílu Prabhupádu, ačkoliv tyto konkrétní dva verše, tedy, "šrí-radhika-madhavayor apára-madhurya-lílá-guna-růpa-námnam, prati-kšanásvá...", to by mohli být také gópové, ale většinou, jo …ale "nikun-ja-yuno rati-keli-siddhyai", to jsou velmi jasně pouze gópie."
(guru podvodník Bhakti Vikáš Swami ("BVKS"), 4/2/2013)

BVKS dokonce uznává, že to co říká je strašné, když říká, že "chystám se zastřelit za to co teď řeknu", ale není schopen ovládat sám sebe a přesto to musí říci!

2) Učení Šríly Prabhupády je tak nekonzistentní, že jej člověk může použít pro ospravedlňění jakékoliv deviace, jak se mu zlíbí:

"to je ta potíž, že Prabhupád řekl tak mnoho věcí, že čemukoliv chceš věřit, tak je tu citát Šríly Prabhupády, který tě podpoří."
(guru podvodník Kripamoya Dása, ISKCON UK kurz guru-žák)

3) Na protiřečení si GBC nezáleží, jelikož Šríla Prabhupád si také protiřečí:

"Oni tvrdí, že si GBC protiřečí. Nuže, může to tak být, vypadat tak. Můžeš to však takto říci i o Prabhupádovy. Prabhupád někdy řekl jednu věc a někdy řekl zase něco jiného."
(BVKS, 9/2/2009)

4) Šríla Prabhupád může být zavržen pokud nemluví o "důležitých duchovních námětech":

"Takže v důležitých duchovních námětech, Prabhupád je můj věčný duchovní mistr."
(guru podvodník Hridayánanda Dása Goswami ("HD"), www.ustream.tv/záznam/622063)

5) Knihy Šríly Prabhupády jsou plné chyb:

"v Prabhupádových knihách jsou chyby udělané jeho editory, zvláště v Čeitanja Čaritámritě, což byla práce ve spěchu."
(BVKS, 9/2/2009)

6) HD také říká, že učení Šríly Prabhupády může být také zavrženo v oblasti duchovních námětů jako jsou Kršnovy zábavy, které Šríla Prabhupád popisuje ve svých knihách (prosím viz. strany 4 a 5 tohoto vydání).

Tudíž, navíc k tomu, že je Šríla Prabhupád osobně podkopáván, je jeho učení prezentováno tak, jako že je nejasné a plné chyb, v důsledku čehož není jasné, co z tohoto učení by mělo být následováno. BVKS vysvětluje tuto výhodu pro guru podvodníky, podkopávající učení Šríly Prabhupády, tímo způsobem:

"Když máš otázky, když najdete nějaké kontradikce, zdánlivé kontradikce v učení Šríly Prabhupády […] Tak to je to, proč jsou guruové potřební, aby vysvětlili všechny tyto věci."

(BVKS, 4.2.2013)

Tudíž, guru podvodníci vytváří neexistující problémy v učení Šríly Prabhupády, aby mohli tvrdit, že jsou potřební k "vysvětlení" těch stejných imaginárních problémů, které oni sami vymýšlejí. Takže, oni si přejí podkopávat víru, kterou mají oddaní ve Šrílu Prabhupádu a jeho učení, právě proto, aby mohli ospravedlňovat své vlastní posice nástupnických guruů, kteří jsou "stejně dobří jako Bůh".

Ale, jak BTP ukázalo a stále ukazuje, problémy existují ne v učení Šríly Prabhupády, ale u těch, kdo se snaží toto učení podkopat. A odhalováním těchto neopodstatněných tvrzení proti učení Šríly Prabhupády, BTP pomáhá oddaným si udržet svou víru ve Šrílu Prabhupádu a jeho učení.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující e-mailovou adresu:

irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!