Techniky masového podvádění (TMP)

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 40, léto 2013

Jestliže nemáš evidenci ve formě dokumentovaných pokynů Šríly Prabhupády na podpoření deviací, které chceš dělat, co uděláš?

Odpovědí vedení ISKCONu bylo, použít různé techniky zkonstruované konkrétně za účelem oklamat oddané aby přijali falešné závěry ohledně učení Šríly Prabhupády.

V předchozích vydáních jsme prezentovali příklady některých těchto Technik masového podvádění (TMP), jak fungují v praxi. Zde třídíme, podle stoupajícího klamavého vlivu, některé z těchto hlavních TMP, s kterými se oddaní mohou setkat, takže je budou možná schopni rozpoznat a vzdorovat jim.

TMP1: Starší vaišnavové

Jedna technika je prezentovat "porozumění" "starších vaišnavů". Například:

"28 května bylo těm lídrům ISKCONu, kteří byli se Šrílou Prabhupádou, jasné, že Šríla Prabhupád dal instrukci, že po jeho fyzickém odchodu ti kdo budou zasvěcovat budou "regulérními guruy"..."
(dopis GBC oddaným v Bangalore, 9/3/2013)

Tímto způsobem je nám prezentováno s autoritou to, čemu "všichni starší vaišnavové" rouzuměli, jako důvod také příjmout toto porozumění. Ale pouze to porozumění na kterém záleží, je porozumění Šríly Prabhupády, tak jak je dáno v jeho přímých výrocích, a ne to porozumění ostatních.

TMP2: Tradice

Další technikou je tvrdit, že následujeme tradici, nebo to co se již historicky stalo. Například, GBC-zvolený guru podvodník Bhakti Čaru Swámi ("BČS") říká:

"Rozdíl je v tom, že ritvici říkají, že Prabhupáda bude pokračovat v udílení dikši. To je ten bod, který nemůžeme příjmout, jelikož není v historii takový precedent."
(BČS přednáška, 14/8/2004)

Stejně jako v předchozí TMP je toto pouze jiný způsob jak říci:

"Mi nemůžeme prezentovat žádnou evidenci přímo od Šríly Prabhupády, která by říkala to co mi chceme."

Jelikož, pokud by skutečně Šríla Prabhupád nařídil, že v ISKCONu mi následuje tradici podle historie, pak by tato evidence byla prezentována!

TMP3: Guru, sádhu a šástra

Stejně jako "tradice" v předchozím bodě, je "guru, sádhu a šástra" zneužíváno k navrhování nebo zamítání závěrů, se současným skrýváním neschopnosti prezentovat pro danou věc učení Šríly Prabhupády, které daný bod takto ustanovuje. Toto je detailně rozkryto v následujícím článku na str. 4 a 5 tohoto vydání.

TMP4: Přízrak citátu

Další technikou je jednoduše falešně tvrdit, že člověk se odkazuje na konkrétní citát od Šríly Prabhupády, a poté pouze doufat, že si oddaní nepůjdou zkontrolovat citaci podle Vedabase!

Variace této techniky je tvrdit, že Šríla Prabhupád něco "řekl" pouze na základě autority někoho, kdo tvrdí, že mu toto něco bylo řečeno Šrílou Prabhupádou. Nicméně, cokoliv může být tvrzeno, ale:

"Pokud to není ode mne písemně, tak je tu tolik mnoho věcí, jako že "Prabhupáda řekl".
(dopis Šríly Prabhupády, 2/9/1975)

Takže, kdykoliv kdokoliv tvrdí, že Šríla Prabhupád něco pravděpodobně "řekl", pokud není prezentována zaznamenaná evidence od Šríly Prabhupády, potom je to znovu jen jiný způsob jak říci -

"Mi nemůžeme prezentovat žádnou evidenci přímo od Šríly Prabhupády, která by říkala to co mi chceme."

- a proto prostě příjmi za tímto účelem naše slova!

Prezentujeme mnoho příkladů této techniky na stranách 6 a 7 tohoto vydání.

TMP5: Půl-citát

Když je prezentována citace, je běžnou praxí pro zestručnění vynechat ty části, které jsou bezvýznamné vzhledem k předkládanému argumentu. Ale jestliže schválně vynecháš ty části citace, které významné jsou, tak to je jednoduše podvádění. Například v citaci, kterou GBC dříve prezentovalo jde o toto tvrzení:

"Šríla Prabhupád vydal instrukci, že po jeho fyzickém odhodu budou ti kdo budou zasvěcovat, "regulérní guruové" a že ti zasvěcovaní budou, přesně slovy Šríly Prabhupády, "On je žák vnuk... žák mého žáka". (dopis GBC oddaným ISKCONu v Bangalore, 9/3/2013)

Ale skutečná slova vyřčená Šrílou Prabhupádou, jsou tato:

"Jeho žák vnuk... jestliže ti nařídím stát se guruem, on by se stal regulérním guruem. To je vše. On by se stal žákem mého žáka."

V tomto případě vynechání části citace, která říká "jestliže ti nařídím stát se guruem" je velice významné, jelikož pak bychom musely vidět, zda bylo toto nařízení skutečně vydáno!

Tudíž, všechny relevantní části výroku Šríly Prabhupády musí být prezentovány.

TMP6: Nepravdivý závěr

Nakonec, přicházíme k TMP, která je nejvíce nebezpečná, jelikož se spoléhá na používání celých plně dokumentovaných citací, a tudíž vypadá jako, že má přímou podporu Šríly Prabhupády. Což dává této Technice Masového Podvádění tu největší sílu k podvádění.

V tomto případě bude skutečná citace od Šríly Prabhupád používána k tvrzení že v citaci se ve skutečnosti říká něco jiného! Například, GBC zvolený guru podvodník Sankaršan Dás ("SAD") prezentuje následující citaci:

"Potom, v budoucnosti... Dejme tomu že nyní máte deset tisíc. Mi budeme expandovat na sto tisíc. To je potřeba. A potom ze sta tisíc na milion, a z milionu na deset milionů."
(přednáška Šríly Prabhupády, 6/4/1975)

A SAD tvrdí, že tato citace říká že:

"Šríla Prabhupád předpovídá že ISKCON by měl mít deset milionů zasvěcujících guruů (áčárjů)." (Sankaršan Dás, 11/8/2005)

Ale citace říká:

"dejme tomu že nyní máte deset tisíc. Mi budeme expandovat na sto tisíc. To je potřeba. A potom ze sta tisíc na milion, a z milionu na deset milionů." (zvýraznění přidáno)

Takže, těchto 10 milionů by měla být expanze něčeho co již existovalo v počtu 10.000 v roce 1975, když citace vznikla. SAD tvrdí, že citace se odkazuje na "zasvěcující guruy". Ale, mi z faktů víme, že v roce 1975 zde nebylo žádných 10.000, nebo dokonce ani 100 "zasvěcujícíh guruů". Byl zde pouze jeden, a to byl Šríla Prabhupád. Takže je jasné, že expanze na 10 milionů z 10.000, neodkazuje na "zasvěcující guruy" jak SAD tvrdí.

Závěr

1. Jakmile slyšíš nebo čteš tvrzení ohledně toho co by se v ISKCONu mělo dělat, nebo o tom co Šríla Prabhupád řekl, podívej se zda existuje nějaká přímá, dokumentovaná citace od Šríly Prabhupády, která podporuje toto tvrzení. Pokud ne, ptej se po takovéto citaci.

2. Pokud je takováto citace předložena, ověř si zda je to přesná a plná citace, a poté zkontroluj zda to co je o citaci tvrzeno odpovídá tomu co citace skutečně říká.

Tímto způsobem, všech šest TMP může být překonáno!

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!