Cesta IRM

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 41 - podzim 2013

Vítej ve 41 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Následující obvinění bylo uděláno proti BTP:

"Oni si mohou změnit název na Urážení ISKCONu. Vše to bylo, to bylo kritizování oddaných z ISKCONu. Urážení jeho oddaných je vede k tomu, že jdou zpět k Prabhupádovi? Já říkám, že si to nemyslím!"

Povaha tohoto obvinění, a odpověď IRM na něj, velice ostře zobrazuje dva zcela odlišné přístupy k pravdě. Toto obvinění bylo uděláno anonymě na internetu, s nulovou evidencí toho, že obvinění je pravdivé. Spíše je to emocionální odpověď založená na tom, co by tato osoba chtěla, aby byla pravda. Je to typické pro to, co se dnes prezentuje, jako "duchovní projev" mezi "oddanými". Absolutně cokoliv může být a bude obviňováno, s nulovou evidencí, která by tvrzení podpořila; místo toho, pouhý fakt, že tvrzení je uděláno, je prezentováno jako evidence, že to musí být pravda!
Tudíž tyto osoby dělající tato obviňování bez podepírání evidencí jednají jako by byli áčárja - myslí si, že pouze tím, že pronesou nějaký výrok, výrok se stane autoritativní a podložený fakty!

Nyní porovnejme toto s tím, jak IRM přistupuje k těmto obviněním.

1) Mi nejdříve ustanovíme co přesně urážení je, prezentací evidence zaznamenaných výroků Šríly Prabhupády.
2) Potom bychom testovali zda výroky v BTP naplňují definici urážení, tak jak ji podává Šríla Prabhupád.
3) A poté bychom rozhodli, znovu na základě učení Šríly Prabhupády, zda výroky v BTP potěší či nepotěší Šrílu Prabhupádu.

A opravdu jsme přesně tuto zkoušku udělali v článku v BTP 32, "Skutečný význam Vaišnava aparádhy".
Toto nás vede k jednoduchému vzorci:

Tvrzení – Evidence = Tvrzení.
Tvrzení + Evidence = Fakt.

Klasickým příkladem toho jak funguje tento vzorec v praxi bylo následující. V roce 1978 GBC vydalo následující tvrzení: "Šríla Prabhupáda autorizoval 11 guru "nástupců". Nicméně nebyla prezentována žádná evidence, přímo od Šríly Prabhupády, která by toto ustanovovala. Místo toho se od oddaných jednoduše očekávalo, že příjmou slova GBC jako pravdu. A tak se tedy guru podvod zrodil. A dnes, díky rozšíření internetu, je jednoduše umožněno dokonce ještě více lidem vysílat ještě více nepodložená tvrzení (často anonymě), mnohem rychleji, k mnohem více lidem! Někdy je ta nechvalně známá proklamce "Prabhpáda říkal", bez jakékoliv zaznamenané evidence pro tu věc o které se jedná, přidána k tvrzení aby zajistila legitimitu pro tvrzení samotné.

Je to z tohoto důvodu, že webové stránky IRM mají stovky článků o tom, jak jsou všemožná tvrzení a obvinění podrobeny striktnímu přezkoumání a veškeré naše výroky jsou přesně podpořeny evidencí od Šríly Prabhupády. A tak to není jen pouhé prázdné tvrzení, ale realita, jak dokládají fakta- dokumentovaná na našich webových stránkách, že kdykoliv byla učiněna nějaká výzva k jakémukoliv našemu spisu, naše vyvrácení vždy úspěšně ubránilo naše dokumenty proti těmto výzvám.

Tento hmotný svět je světem duality, a tak je plný tvrzení a proti- tvrzení. Materialisté, neoddaní se dívají na nás oddané a myslí si, že jsme kompletně v iluzi, díky tomu, že máme "vymytý mozek". Mi se díváme na neoddané a vidíme, že oni jsou sami v iluzi (máya). Zatímco mezi "oddanými", si každá skupina myslí o každé jiné skupině, že je v iluzi - ať už je to ISKCON, Gaudija Math, IRM, atd. Jediná cesta jak rozlišovat mezi všemi těmito rozporuplnými tvrzeními, je povýšit tvrzení na fakta, skrze použití evidence – což je to co se rozhodlo dělat IRM. Šríla Prabhupád uvádí, že "falešné argumenty mohou být zdolány faktickými zjištěními." (ŠB, 1.9.27)

A zatímco ostatní pouze proklamují, že to dělají, IRM to skutečně dělá. Další vydání BTP – plné faktů, a nikoliv tvrzení – zde před tebou stojí jako další důkaz této skutečnosti.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!