Pomáhání oddaným je naše mise

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 42 - zima 2013/14

Vítej ve 42 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Na straně 12 tohoto vydání, v interaktivní sekci, je dopis kritizující IRM za to, že káže členům ISKCONu spíše nežli "novým" lidem tj. všeobecně veřejnosti. Toto je běžná stížnost, a je založena na předpokladu, že kázání těm, kdo zatím neví nic o vědomí Kršny, musí být důležitější, nežli kázání členům ISKCONu, kteří jsou již situováni v Kršna vědomí. Nicméně, podívejme se na fakta:

1) Když bylo nutné pro členy ISKCONu, aby se duchovně umístili "ve filozofii a aktivitách Kršny si vědomého způsobu života", Šríla Prabhupád chtěl, aby kázání jim mělo přednost před kázáním těm, kdo byli ne-oddaní:

"ano, máš správnou myšlenku když říkáš, že tvoje kazatelská práce by měla být nasměrována k dětem a oddaným a ne tak moc k veřejnosti v Dalasu [ …] takže nyní máme dostatek oddaných, pojďme je dokonale trénovat ve filozofii a aktivitách Kršny si vědomého způsobu života. Jestliže se všichni mí studenti nestanou velice fixovaní na svůj duchovní pokrok, jaký je užitek z tolika mnoha programů pro expanzi?"
(dopis Šríly Prabhupády, 20/6/72)

A členové ISKCONu jsou nyní zapletení v dvojité úrovni odchýlení se:

a) Šríla Prabhupád byl odstraněn z pozice dikša gurua ISKCONu hrubým neuposlechnutím jeho pokynů;

b) I v každé další významnější oblasti, se ISKCON také odchýlil od pokynů Šríly Prabhupády a tak prakticky započal novou misi, jak bylo doloženo v BTP 30 -"Nová mise ISKCONu" (k dispozici pro čtení online zde: www.iskconirm.com/mission).

Proto je jasné, že to co máme nyní v ISKCONu, nejsou žádným způsobem vytrénovaní oddaní "dokonale ve filozofii a aktivitách Kršny si vědomého způsobu života". Namísto toho, začít se fixovat na jejich"duchovní pokrok", "pokrok" je dělán jen na úrovni odchýlení se. Proto je v současné situaci nasměrování Šríly Prabhupády k tomu, soustředit se v první řadě na kázání členům ISKCONu zcela jasně aplikovatelné.

2) Ve skutečnosti, členové ISKCONu čelí trojité úrovni neštěstí:

a) Už jen to, že nejsou umístěni ve vědomí Kršny, je samo o sobě dost špatné.

b) Ale ne tím způsobem, jako ti, kteří neví o vědomí Kršny nic, členové ISKCONu již pravděpodobně mají toto:

i) Rozhodli se, že oni ve skutečnosti chtějí duchovní život;

ii) Dávají do toho úsilí a odříkání, aby jej dosáhli: následují 4 regulativní principy, zpívají 16 kol každý den, a dávají všechen svůj čas tomu, co oni cítí že je služba, která potěší Šrílu Prabhupádu.

Takže, na rozdíl od ostatních, jejich nedostatek duchovních výsledků je doprovázen marným úsilím.

c) Protože si myslí že oni již našli absolutní pravdu, oni ani nepomyslí na hledání pravého duchovního života a jeho dosažení v budoucnu, což nováček může dělat.

Jsou již v zajetí klamu, že jejich hledání skončilo, a že oni jsou "zachráněni".

3) Tudíž, v této trojité úrovni neštěstí, jestliže by IRM zanedbal vzdělávání těch, kteří dychtí po tom, stát se oddanými, ve prospěch nováčků, my bychom je ve skutečnosti odsoudili k jejich sebe klamným údělům, tak jak jsou, že nic není špatně.

Navíc, pomáhat těm, kteří se snaží být oddanými, je nejvyšší dobro, jak Pán Kršna samotný říká:

"Pro toho kdo vysvětluje toto nejvyšší tajemství oddaným, je oddaná služba zaručena, a na konci přijde zpět ke Mně. V tomto světě mi není žádný služebník dražší nežli on, a nikdy mi nikdo dražší nebude."
(Bg., 18.68-69)

Proto, pomáhání těm kteří již zkoušejí býti oddaní, není o nic méně důležité nežli kázání ostatní, a my se nemusíme nijak bránit tomu, dělat tuto naší misi.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!