Nemožné porazit

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, Úvodník BTP 42 - zima 2013/14, str.3

Filosofická posice IRM je tak silná, že i pokusy učiněné speciálně za účelem ji porazit, končí s tím, že jsou donuceny nechtěně souhlasit s IRM, že Šríla Prabhupád zůstává ISKCONským dikša guruem. Dva příklady tohoto, byli zveřejněny v posledních vydáních BTP:

V BTP 39 jsme viděli, jak podpora ISKCONského gurua JS Bhakti Vikáše Swámiho dokumentu s názvem "Porážka Ritvik-vády", byla příčinou toho největšího analfabetismu, jelikož tento dokument, zatímco se snažil porazit základní dokument IRM, Poslední pokyn, ve skutečnosti skončil u podporování jeho závěrů! (Prosím viz. www.iskconirm.com/illiteracy).

A v posledním čísle jsme viděli, jak dokument podporovaný GBC (Prohlášení vize), který chtěl podpořit officiální guru podvod GBC, ve skutečnosti končí tak, že přijímá, že Šríla Prabhupád je dikša guru ISKCONu.

Nyní, publikoval ISKCON UK dokument určený specificky k tomu, připravit kandidáty pro zasvěcení jedním z guruů GBC. Ale znovu pouze končí tím, že potvrzuje, že člověk by měl přijmout zasvěcení od Šríly Prabhupády! Tento dokument je nazvaný "Zasvěcující procedůry a standardy ISKCONu v Bhaktivedanta Manoru", a všechny následující citace v barevných rámečcích jsou z tohoto dokumentu.

Žáci Šríly Prabhupády

"Žák znamená disciplína," (originál -"Disciple means Discipline") říká Šríla Prabhupád […] není ti doporučeno pohlížet na nikoho konkrétního, jako na svého budoucího dikša gurua, dokud jsi nedodržoval tento standard šestnácti kol a čtyř regulativních principů po dobu minimálně jednoho roku".
(str. 3 a 9, zvýraznění je v originále)

Šríla Prabhupád také říká, že člověk je "žákem" (disciple) toho, kdo vydává "disciplínu", což jak dokument říká, je zpívání 16 kol a následování 4 regulativních principů – což jsou disciplinární pravidla daná Šrílou Prabhupádou:

Šríla Prabhupád: "Kdo je mým žákem? Ze všeho nejdřív ho nechte striktně následovat pravidla disciplíny."
Žák: "A tak dlouho dokud je člověk následuje, tak on je..."
Šríla Prabhupád: "Tak on je v pořádku."
(ranní procházka, 13/6/76)

Takže skutečně každý, kdo následuje tato pravidla disciplíny, se automaticky stává především zasvěceným žákem Šríly Prabhupády.

Ritvik systém

"Ohledně Šríly Prabhupády jako tvého gurua, a pečlivého studia jeho knih, můžeš diskutovat jakékoliv otázky, které mohou vyvstat, se svým mentorem. […] V těch dnech, podle pokynů Šríly Prabhupády, každý praktikoval svůj oddaný život pod vedením někoho zkušenějšího. A Šríla Prabhupád také závisel na místních chrámových prezidentech, aby mu řekli, zda je někdo připraven pro zasvěcení. Takže náš tak zvaný "nový systém" je skutečně právě ten, který tu vždy byl, ten který náš zakladatel-áčárja vytvořil."
(str. 8 a 27, zvýraznění je v originále)

Tento dokument navrhuje ten stejný systém zasvěcení, který založil Šríla Prabhupád:

a) Šríla Prabhupád byl žákem člověka, jeho knihy byly studovány, a jakékoliv otázky mohli být diskutovány se staršími oddanými, jelikož většina žáků Šríly Prabhupády ho dokonce ani nikdy neviděla.

b) Proto také, Šríla Prabhupád nekontroloval připravenost kandidátů pro zasvěcení osobně, ale závisel na doporučení chrámového presidenta. (A po 9. červenci 1977, byla tato doporučení chrámových presidentů zasílána oblastnímu ritvik knězi – viz. "Dopis všem GBC a chrámovým presidentům 9/7/1977").

Podle tohoto systému, se Šríla Prabhupád automaticky stal zasvěcujícím guruem člověka. A jelikož dokument říká, že tento systém by měl být nyní, jak bylo přijato v předchozí sekci, tak každý kdo následuje pravidla disciplíny daná Šrílou Prabhupádou pro to stát se jeho žákem – pak Šríla Prabhupád by se měl také znovu stát zasvěcujícím guruem člověka.

Zasvěcen Šrílou Prabhupádou

"Šríla Prabhupád. On psal své knihy ne pouze pro své žáky včerejška, ale pro své dnešní žáky. On není pouze zakladatel hnutí Haré Kršna, ale je áčárja, duchovní učitel na kterém všichni ostatní učitelé zakládají svůj život a učení. […] Tvůj mentor bude pokračovat v povzbuzování tě k tomu poslouchat pravidelně zaznamenané přednášky Šríly Prabhupády, pečlivě číst jeho knihy a všeobecně sám pro sebe odhalit učení vědomí Kršny přímo tak, jak jej učil zakladatel – áčárja. Tento aspekt naslouchání od Šríly Prabhupád je rozhodující, jelikož on je naším perfektním příkladem gurua, a to jak slovy tak také živoucím příkladem."
(str. 8 a 11)

Je zde uvedeno, že člověk bude přímo přijímat transcendentální poznání vědomí Kršny od Šríly Prabhupády jako svého duchovního mistra, tím stejným způsobem jakým jej přijímají jaho žáci. To znamená, že člověk bude takto zasvěcen Šrílou Prabhupádou tím stejným způsobem:

"Dikša ve skutečnosti znamená zasvěcovat žáka do transcendentálního poznání, prostřednictvím kterého se osvobodí od veškerého hmotného znečištění."
(Č.č. Madhya-líla, 4.111)

"Zasvěcení znamená přijímání čistého poznání o duchovním vědomí."
(Č.č. Madhya-líla, 9.61)

ISKCONští guruové jsou neadekvátní

"Tvůj guru si také může zůstat jistý, že dokonce i po zasvěcení bude o jeho žáky postaráno a dostanou adekvátní vedení. Toto je zásadní potřeba, jelikož většina guruů dnešních dnů nemohou toto osobně poskytnout."
(str. 4, zvýraznění je v originále)

Je zde přiznáno, že ISKCONští guru podvodníci nejsou schopni poskytnout osobní vedení. Nicméně, Šríla Prabhupád poskytuje osobní vedení, dokonce i ve své fyzické nepřítomnosti:

"Já tě budu dál osobně vést, fyzicky přítomný nebo nepřítomný, tak jako já dostávám vedení od mého Guru Maharaji."
(Šríla Prabhupád konverzace, 14/7/77)

Závěr

A znovu, dokument založený na popření statusu Šríly Prabhupády jako dikša gurua, ve skutečnosti skončí s jeho úplným potvrzením! Pravda nemůže být poražena. Tudíž vidíme, že nezáleží na tom kdo učiní pokus, nebo jak je udělán, všechny cesty nakonec vždy končí tak, že vedou zpět k posici Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu! Proto by to ušetřilo čas těmto osobám a potíže, pokud by se vzdaly těchto marných pokusů porazit dikša guru posici Šríly Prabhupády, a místo toho se mu pouze odevzdali.

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!