Porozumnění skrze inteligenci

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání 43, jaro 2014 Úvodník

Vítej ve 43 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Společně s tímto vydáním, dostanou všichni naši odběratelé BTP také kopii naší publikace Šríla Prabhupáda: Zakladatel–Áčárja ISKCONu. Tato kniha prezentuje závěry Zakládajícího dokumentu GBC, na kterých demonstrujeme, že to, že GBC dochází k závěru, že Šríla Prabhupád má permanentní a exklusivní posici jako Zakladatel-Áčárja ISKCONu, že to také znamená, že on je také permanentním dikša (zasvěcujícím) guruem ISKCONu.

Tudíž je tento GBC Zakládající dokument v souladu se základním dokumentem IRM, což je kniha Poslední pokyn. Náš úvodní článek na následující straně to vysvětluje více.

Samozřejmě, jako obyčejně, dochází GBC k těmto závěrům nechtěně, a tento vývoj ilustruje opakující se patern popisovaný v BTP, který je o tom, že demonstrujeme to, jak lídři ISKCONu alternují mezi tím, že říkají očividné nesmysly, nebo jsou nuceni nechtěně začít souhlasit s IRM. Tudíž oni nemají představu o tom co zrovna přichází či odchází, a místo toho vládne zmatení a kontradikce.

Důvod tohoto fenoménu je ten, že se GBC snaží dosáhnout nemožné. Oni se snaží nějakým způsobem dosáhnout toho, aby šlo z jasných pokynů Šríly Prabhupády dojít k závěru, který je opačný, nežli je to, co tyto pokyny skutečně říkají.

Tudíž výsledkem je jeden z následujících dvou scénářů: buď tvrdí, že Šríla Prabhupád řekl něco co neřekl, nebo nabízí závěr který se nerovná tomu co Šríla Prabhupád řekl. A díky tomuto můžeme vždy poukázat na zjevné nesmysly, které GBC říká.

A nebo oni správně presentují pokyny Šríly Prabhupády a nechají je mluvit tak jak jsou. A v tomto případě je GBC "donuceno" souhlasit s IRM. Což je to, co se stalo v případě Zakládajícího dokumentu GBC. A to je také to, co se děje v mnoha dalších případech-o čemž svědčí každé další vydání BTP ve kterém osvětlujeme další hlavní ústupky a přiznání GBC!

V Bhagavadgítě je vysvětleno:

"Inteligence, poznání, osvobození se od pochybností a klamu, odpouštění, pravdomluvnost, ovládání smyslů, ovládání mysly, štěstí a neštěstí, zrození, smrt, strach a odvaha, nenásilí, vyrovnanost, spokojenost, odříkání, dobročinnost, sláva a pohana-všechny tyto různé kvality živých bytosti jsou stvořeny pouze mnou. Výklad Tyto různé kvality živých bytostí, ať už jsou dobré nebo špatné, jsou všechny stvořeny Kršnou, a jsou zde popsány. Inteligence odkazuje na schopnost analyzovat věci v jejich pravé perspektivě".
(Bg., 10.4-5)

A Šríla Prabhupád vysvětluje:

"Cokoliv je pochopeno prostřednictvím inteligence je navždy pevně spojeno a nemůže se změnit, a je to téměř duchovní."
(Dopis Šríly Prabhupády, 8.7.72)

Tudíž inteligence je definována jako schopnost "analyzovat věci v jejich pravé perspektivě", což povede k tomu, že to člověku umožní aby jeho pochopení bylo stálé. Je jasné, že skutečnost, že GBC není schopné konzistentně souhlasit ani samo se sebou, znamená, že selhávají v obou oblastech. V oblasti inteligence i v oblasti duchovní. Šríla Prabhupád vysvětluje výše, že vyvinutí inteligence není dokonce ani nezbytně duchovní ("téměř duchovní"). Ale jelikož to člověku umožňuje "analyzovat věci v jejich pravé perspektivě", umožní to člověku získat správné porozumnění.

Tudíž pokud vedení ISKCONu rozvine tuto inteligenci, budou schopni analyzovat a pochopit pokyny Šríly Prabhupády v jejich pravé perspektivě. Místo toho aby analysovali tyto pokyny z perspektivy osobních motivací, což je vede ke snaze získávat závěry, z kterých mají osobní prospěch, spíše nežli k porozumnění a následování toho co Šríla Prabhupád skutečně nařídil.

A proto, dokud nevyvinou alespoň inteligenci, bude pokračovat toto přelétávání mezi říkáním nesmyslů a tím být donucen souhlasit s IRM. Děkuji ti a Haré Kršna. Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!