Historická událost, GBC přijalo závěry IRM

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 43, jaro 2014, str. 3


T
itulní článek 41 vydání BTP obsahuje následující ohlášení: „GBC si osvojuje posici IRM!“. V tomto článku ukazujeme, jak dokument „Prohlášení vize“ ISKCONu v UK, který byl oficiálně schválen zástupcem GBC rady Praghóšou dásem, prezentuje evidenci toho, jak GBC akceptuje posici IRM – že Šríla Prabhupád je jediným dikša (zasvěcujícím) guruem ISKCONu. Celý článek v češtině zde: http://www.iskconirm.com/cz/btp41_p3.html

GBC nyní šlo mnohem dál. Oni publikovali a široce distribuují, „Základní dokument“ věnovaný exkluzivně pozici Šríly Prabhupády. Tento dukement je nazvaný, Šríla Prabhupád – zakladatel-áčárya ISKCONu: základní dokument GBC.

V letošních rezolucích GBC, rezoluce 323 označuje tento dokument jako „historický text pro ISKCON“. A GBC rezoluce 310 vyzývá k tomu, aby byl tento dokument široce dostupný v celém ISKCONu.

Tento GBC dokument je vskutku historický z toho důvodu, že jeho závěry jsou ve skutečnosti v souladu se závěry knihy Poslední pokyn, která je základním dokumentem IRM. Tato kniha byla publikována a prezentována GBC v roce 1996. Abychom demonstrovali tento fakt historického souladu, IRM publikovalo speciální tištěnou knihu nazvanou Šríla Prabhupáda – Zakladatel-áčárya ISKCONu: prezentuje závěry Základního dokumentu GBC, která byla distribuována každému odběrateli BTP společně s tímto vydáním BTP (prosím viz. obrázek titulní strany níže).

(Knihu lze kdykoliv objednat na naší e-mailové adrese irm@iskconirm.com . Knihy rozesíláme zdarma.)

Zakladatel-áčárya znamená dikša-guru

Naše kniha demonstruje, že závěry nabízené v Základním dokumentu GBC potvrzují posici IRM, že i po jeho fyzickém odchodu zůstává pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu nezměněna.

Tyto závěry vyplývají z toho, že GBC akceptuje, že pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu je označována jeho titulem Zakladatel-áčárya; a že tento titul obsahuje jednání jako dikša-guru; a že se tato pozice Šríly Prabhupády v ISKCONu nikdy nezmění. Což tedy znamená, že Šríla Prabhupád je obojí Zakladatel-áčárya a dikša-guru ISKCONu po celou dobu existence ISKCONu.

Diagram níže sumarizuje důkazy nabízené v dokumentu GBC – prosím viz. kniha dodaná společně s tímto vydáním BTP pro podpůrnou evidenci.

Tyto závěry jsou zdůvodněny přímo pokyny Šríly Prabhupády, které GBC cituje a také z toho, jak GBC vysvětluje, co tyto pokyny od Šríly Prabhupády znamenají; a proto je to definitivní.

Toto je tedy mezník, významná situace, kdy GBC vydalo definitivní „historický“, „Základní dokument“ pro ISKCON, který dochází k závěru, že by Šríla Prabhupád měl pokračovat v tom zaujímat permanentní pozici v ISKCONu jako jeho jediný dikša-guru.

V průběhu let bývalo IRM nařčeno z toho, že má nepřátelskou pozici k současnému GBC. Bylo nám doporučováno, abychom místo toho spolupracovali s GBC. V duchu této spolupráce nabízí naše kniha závěry přímo z vlastního základního dokumentu GBC – z dokumentu, který byl doporučen k tomu, aby byl široce čten každým v ISKCONu.

Dejme tomu, že jako obyčejně dosáhlo GBC těchto závěrů nevědomky, ale přesto by měli být přijaty jako kršnova vůle, jako vedení Nadduše, která přivedla GBC k tomu, aby dosáhli těchto závěrů. Jak jinat můžeme vysvětlit tento mystický výsledek, že dokument, který byl sestaven pro to aby potvrdil současný ISKCONský guru sytém, ve skutečnosti končí tak, že dokazuje pravý opak!

                         

IRM vítězí

Předmluvu k GBC základnímu dokumentu napsal JS Bhaktičaru Čaru swámí a on již dávno rozpoznal, že akceptace faktu, že Šríla Prabhupád je Zakladatel-Áčárya ISKCONu, znamená přijímání závěrů IRM ( GBC označuje IRM jako „ritviky“):

„Guru Maharáj (BCS) nám četl nahlas závěrečnou verzi jeho známé práce Zakladatel áčárya. […] On zavtipkoval, „ve skutečnosti by nade mnou ritvici mohli zvítězit tak snadno! Toto je všechno jejich filosofie.“
(BCS ištagosthi, 15/1/2001)

Nyní GBC tedy formalizovalo toto porozumění, i když nechtěně, že přijímání pozice Šríly Prabhupády jako neměnného Zakladatele-áčárji ISKCONu, také znamená, že také pozice Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu, také zůstává nezměněna.

Tudíž znovu vidíme, že nezáleží na tom jak silně se snaží GBC vzdorovat kazatelské práci IRM, ať tak či onak oni končí s tím, že jsou nuceni závěry IRM přijmout!

Závěr

Dokumet GBC začíná poznámkou od Výkonného výboru GBC, tato poznámka končí tímto prohlášením:

„Jak Bhakti Čaru Swami píše v ůvodu, „tato kniha není určena pro příležitostné čtení, ale pro implementaci“.“

Takže, pokud má GBC nějakou integritu, měli by následovat své vlastní doporučení a implementovat své vlastní závěry tím, že okamžitě deklarují Šrílu Prabhupád jako jediného dikša gurua ISKCONu.

Oni možná nechtějí naslouchat Šrílovi Prabhupádovi nebo IRM, ale jistě mohou naslouchat alespoň sami sobě?!


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!