Udržet oddané u Kršny

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání 44, léto 2014 Úvodník


V
ítej ve 44 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Oddaní chválí IRM při mnoha různých příležitostech (jak je to vidět na mnoha tisících dopisech, které dostáváme). Chválí IRM za mnohé důležité služby, které jak říkají, pro ně IRM dělá. Hlavní z nich je umožnění oddaným spojení s pravým duchovním učitelem, Šrílou Prabhupádou. Jiní nám také říkají, jak díky naší práci byli inspirováni zlepšit své duchovní praktiky s novým elánem, díky tomu, že ožila jejich naděje a oddanost. Zatímco jiní nám jednoduše děkují za záchranu od údělu horšího nežli smrt – zničení jak tohoto života tak i dalšího – ochranou před odevzdáním svých životů podvodníkům, které by pak následovali do pekla:

"[…] kdokoliv, pokud je čistý oddaný, může osvobodit ostatní, může se stát duchovním mistrem. Ale pokud on není na této úrovni neměl by o ni usilovat. Jinak oba půjdou do pekla. Jako když slepý vede slepého."
(Šríla Prabhupád dopis, 14/12/72)

To jsou jen některé z příkladů, které oddaní uvádí ohledně toho, jak jim osobně IRM pomáhá.
Nicméně nyní bych se chtěl věnovat jinému z výsledků práce IRM, který je možná stejně tak důležitý jako ty služby uvedené výše.

V současnosti se jeví jako velice znepokojující paradox ohledně těch o kterých se předpokládá, že praktikují vědomí Kršny. Jestliže si prohlédneme "starší" oddané v ISKCONu, tak někteří říkají, že to vypadá, že čím více člověk praktikuje vědomí Kršny tím menší dělá pokrok. Tudíž ti, o kterých se předpokládá, že "čentují", zúčastňují se programů a provádí službu nejdéle -lídři- jsou také ti kdo vypadají jako že vykazují nejmenší míru pokroku. Tito lídři běžně končí s charakterem, který je horší nežli vidíme u normálních ne-oddaných- pedofilie, útěk s penězi a ženou, lhaní, podvádění a tak podobně. Jak člen GBC a guru ISKCONu JS Šivaráma swámí poznamenal na adresu charakteru staršího lídra ISKCONu Balabhadry dáse:

"Oddaní často trochu poraženecky přemýšlí, "no, jestliže někdo kdo praktikuje vědomí Kršny po tak dlouhou dobu může skončit tak pomýlený, což teprve já?" ".
(Šivaráma swámí článek, 27/9/07)

Tato situace, kdy to vypadá, že čím více člověk následuje tuto cestu, tím horší je výsledek, vede některé k závěru, že to musí znamenat, že to je samotný proces, který vlastně nefunguje. Oni tedy proto ztrácí víru ve vědomí Kršny a zcela jej opouští.

Nicméně, vysvětlováním skutečné cesty vědomí Kršny a toho , že ti kdo jsou považováni za nejvíce pokročilé, jsou ve skutečnosti nejvíce odchýlení, IRM může demonstrovat, že problém není v samotném praktikování vědomí Kršny, jelikož tito lídři především nepraktikovali vědomí Kršny.

Spíše, jak dokazujeme, se oni ve skutečnosti snaží zneužít vědomí Kršny pro osobní sebe-zveličování se. A opravdu, ukazujeme, že tito "lídři" dokonce neznají ani tu nejzákladnější filosofii vědomí Kršny, natož aby ji správně následovali. Viz. například strana 14. a 15. tohoto vydání a samozřejmě také ostatní články z této série "ABC" v předchozích vydáních.

Z tohoto důvodu je v tomto případě poukázání na různé deviace, které vypadá samo o sobě jako "negativní" věc, se ve skutečnosti stává tím nejpositivnějším, jelikož to odděluje perfektní proces vědomí Kršny od odchýlených praktikantů.

Toto postupně znovu-oživuje víru oddaných pro vědomí Kršny a proto oni neztratí veškerou naději a nevzdají se "čentování" a celkové důvěry Kršnovi.

Proto, spíše nežli by byl "negativní", BTP je ve skutečnosti esenciálním čtením pro všechny oddané , jelikož ukazuje, že jakékoliv problémy, které zakouší ti o kterých se předpokládá, že praktikují vědomí Kršny, jsou vždy chybou praktikanta, a že tento proces, Kršna a Šríla Prabhupád jsou ve skutečnosti perfektní.

Děkuji ti a Haré Kršna. Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!