Zakladatel-Áčárja znamená zakladatel a áčárja

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání 44, léto 2014, str.3


P
ředchozí vydání BTP přišlo společně s historickou knihou, která popisuje jak GBC vydalo svůj Ustavující dokument, který končí tím, že Šríla Prabhupád zůstane sám Áčárjou a dikša guruem pro ISKCON, díky své exlusivní posici jako Zakladatel-Áčárja ISKCONu. Nicméně jeden z členů komise, která vydala tento Ustavující dokument GBC, JS Hridayánanda Dása Gosvámí ("HD"), se snžil argumentovat, že toto ho stejně nemůže odradit od používání titulu Áčárja v ISKCONu! V tomto článku popisujeme konstrukci tohoto pošetilého argumentu. Citace v podbarvených rámečcích jsou převzaty z článku HD z jeho osobních "ištigosthi" webových stránek s datem 19/4/14.

Zakladatel-Áčárja titul

HD správně uvádí, že pouze Šríla Prabhupád sám měl posici Zakladatele-Áčárji v ISKCONu:

"Kromě toho, Prabhupád sám preferoval exklusivní titul Zakladatel-Áčárja. Ve své právě vyšlé knize o Šrílovi Prabhupádovy, kterou GBC autorizovalo, pro to poskytuje Ravindra Svarůp Prabhu propracovanou historickou evidenci. V jednom z mnoha příkladů, Šríla Prabhupád píše oficiální dopis indické vládě, 20/4/71: "Dovolte mi abych se představil jako Zakladatel-Áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny.""

Nicméně, jak jsme již prokázali, titul Zakladatel-Áčárja je jednoduše jen zkrácená verze titulu "Zakladatel a Áčárja":

"A.Č. Bhaktivédanta swámi zakladatel a áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny."
(dopis Šríly Prabhupády, 21/4/74)

"Tudíž účet by měl být otevřen a šeky by měli být stvrzovány dvěma podpisy. Jeden z podpisů musí být můj a další tato ostatní jména by měla být také registrována: Jayapataka swami, Ačjutánanda swami a Madhudvisa swami (Zakladatel a Áčárja, president, sekretář a pokladník v tomto pořadí.) Tato čtyři jména by měla být registrována"
(dopis Šríly prabhupády, 27/11/70)

"[...] což je země kde jsem registrovaným imigrantem jako Zakladatel a Áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny, která je zde oficiálně zapsána."
(A.Č.Bhaktivedanta Swami zakládající dokument Mayápur Vrindávan Trust Fund, MVTF zakládající dokument červenec, 1971)

A pouze abychom ustanovili tento fakt mimo jakoukoliv pochybnost, je možno uvést, že v době fyzické přítomnosti Šríly Prabhupády, byl Šríla Prabhupád označován jako "Zakladatel a Áčárja" ISKCONu opakovaně v oficiálním ISKCONském časopise Návrat k Bohu (čísla vydání 32, 42, 68 a 12-07). Dokonce i předmluva správní rady BBT k současné "revidované" edici Šrí Čeitanja-čaritámrity, uvádí, že Šríla Prabhupád je "Zakladatel a Áčárja". Tudíž, přinejmenším o námětu titulu "Zakladatel-Áčárja", by nemělo být pochyby o tom, že tento titul "Zakladatel-Áčárja" znamená, a je to zkrácená verze ze "Zakladatel a Áčárja".

Áčárja znamená dikša guru

HD také správně přijímá, že "Áčárja" znamená dikša guru, nejdříve tím, že předkládá ten stejný citát ze Zakládajícího dokumentu GBC, který jsme také uvedli v naší knize, která tento Zakládající dokument vysvětluje:

"ČČ Adi 1.46. Prabhupáda zde říká ve svém výkladu, "Duchovní mistr je také nazýván áčárja, neboli transcendentální profesor duchovní vědy. Manu-samhita (2.140) vysvětluje povinnosti áčárji, popisuje, že pravý duchovní mistr přijímá péči o žáky, učí je védskému poznání se všemi jeho spletitostmi, a udílí jim jejich druhé zrození...Pravý duchovní mistr se vždy zaměstnává v čisté oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Díky tomuto testu je on znám jako přímá manifestace Pána a ryzím representantem Šrí Nitjánandy Prabhua. Tento duchovní mistr je znám jako ačárjadeva. (ČČ, Adi 1:46)".

a poté se HD odkazuje na tento citát když říká, že Áčárja znamená dikša guru a tvrdí, že jelikož je dikša guru, proto může být nazýván "Áčárjadeva":

"[...] jelikož GBC hlasovalo, že mohu sloužit Prabhupádovy jako pravý guru. Přijímám výroky Prabhupády uvedené výše, jako jasný pokyn a tudíž jsem začal používat jméno "Áčárjadéva".

HD poráží sám sebe

Tudíž HD uvažuje takto:

1. Šríla Prabhupád je exklusivním Zakladatelem-Áčárjou ISKCONu.

2. Dikša guru je nazýván Áčárja.

3. Já jsem dikša guru, proto mohu být nazýván Áčárjadéva.

Nicméně, HD je snadno poražen svým vlastním způsobem uvažování, které je uvedeno výše. Jestliže jednoduše rozepíšeme význam titulu "Zakladatel-Áčárja":

1. Šríla Prabhupád je exklusivním Zakladatelem -Áčárjou ISKCONu.

2. Dikša guru je nazýván Áčárja.

3. Proto je Šríla Prabhupád exklusivním dikša guruem ISKCONu.

4. Proto nikdo jiný nemůže být dikša guruem nebo Áčárjou v ISKCONu.

Přiznání Guru podvodu

Na závěr se ještě můžeme věnovat tomu, že se HD přiznal, že jeho dikša guru posice v ISKCONu pochází pouze z volby GBC, a nikoliv z jakéhokoliv pokynu Šríly Prabhupády:

"V roce 1978 na GBC setkání v Mayápuru, GBC autorizovalo 11 lídrů, včetně mne, aby začali zasvěcovat žáky v ISKCONu […] jelikož GBC hlasovalo, že mohu sloužit Prabhupádovy jako pravý guru."

Toto přiznání zcela potvrzuje posici IRM ohledně Obrovského Guru podvodu část 1 - , že Šríla Prabhupád nikdy neautorisoval 11 ritviků, které vybral, aby dělali cokoliv jiného nežli zůstali rytviky. Naopak bylo to GBC, které rozhodlo, z vlastní iniciativy, změnit je na dikša guruy, jak je přiznáno výše. Navíc, toto přiznání také odhaluje jako lživou, následující GBC rezoluci, která zůstává do dnešního dne nezměněna:

"[...] pro rok 1978 nebudou jmenováni žádní noví duchovní mistři, kromě těch 11, které vybral Šríla Prabhupád."
(Rezoluce GBC č.16, 19/3/78)

Toto je lež, která je neustále opakovaná lídry ISKCONu, tak jako například členem GBC a guruem JS Šivarámou swámím zde:

"Sám Šríla Prabhupád vybral 11 oddaných aby jednali jako duchovní mistři, a poté on řekl přítomným oddaným, že GBC může později rozhodnout, koho dalšího přidat, aby také jednal tímto způsobem.
(Šivaráma swámi komentář, 6/6/13)

Závěr

Jasné přijetí exklusivního postavení Šríly Prabhupády jako Zakladatele-Áčárji ISKCONu, které učinilo vedení ISKCONu, a jejich vysvětlení významu tohoto termínu, pokračuje v tom být "darem, který pokračuje v dávání"! Vzhledem k tomu, že nám umožňuje pokračovat ve vyvracení všech a jakýchkoli pokusů od těch stejných osob, které tvrdí, že jsou zároveň dikša guru nástupci Šríly Prabhupády.

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!