Válka GBC proti
Šrílovi Prabhupádovi pokračuje

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, léto 2014, str.6


V
ISKCONu se objevují ledabylé diskuse o povaze duchovního učitele:

a)
Od roku 1978 ISKCON tvrdil, že duchovní učitel musí být fyzicky přítomen a proto Šríla Prabhupád nemůže naplňovat tuto roli, místo toho musí člověk hledat "žijící" (fyzicky přítomné) guruy, které nabízí ISKCON.

b) V kontrastu s tím IRM říká, že Šríla Prabhupád je "žijící", bez ohledu na to, zda je fyzicky přítomný, a proto on pokračuje v naplňování té stejné role jako duchovní učitel ISKCONu, kterou on vykonával když byl fyzicky přítomný.

Nicméně, tato diskuse se může skutečně objevit, pouze pokud ISKCON skutečně věří ve filosofii "fyzicky přítomného" gurua o které tvrdí, že ji prezentuje. Ale, jak budeme nyní demonstrovat, ISKCON ve skutečnosti sám nenásleduje a nevěří v tuto filosofii! Spíše ji zavedly pouze proto, aby ji aplikovali jen v případě Šríly Prabhupády. Kvůli své touze okupovat jeho posici dikša gurua ISKCONu. Tudíž ve skutečnosti nejde o to, že lídři ISKCONu zastávají opačnou filosofickou posici nežli IRM – jde o to, že oni jednoduše zastávají rozporuplné osobní touhy, jsouce motivováni potřebou pro PAD (Profit, Adoration and Distinction) – PUR (Profit, Uctívání a Rozpoznání) .

Bezučitelový učitel


Jako odpověď na otázku ohledně jeho postavení jako "zasvěcujícího učitele", ISKCONský guru a člen GBC, JS Bhakti Čaru Swami ("BCS") řekl:

"Dobrá, podívej, zasvěcení je proces prostřednictvím kterého my předáváme informace, duchovní poznání kandidátovy nebo žákovy. Je to proces, víš, učení, vzdělávání. […] Takže toto je základem zasvěcení. […] zasvěcení je podmínkou, primárním zvažováním pro získání přijetí do instituce. Podobně jako ty říkáš, že poznání je dostupné, proč my ho nemůžeme získat z knih nebo z internetu a tak podobně? […] Ne, knihy nejsou dostatečné. Pro porozumnění knihám my potřebujeme učitele. Takže tu jsou dvě věci, rozumíš, musí jít ruku v ruce. Jako ty knihy tu musí být a ti učitelé tu také musí být, aby vyjevili ty knihy."
(BCS, setkání otázek a odpovědí, zveřejněno 27/3/14)

Tudíž, BCS tvrdí, že fyzicky přítomný zasvěcující učitel, takový jakým je on sám, je potřebný za účelem vysvětlení knih. Nicméně, BCS sám nenásleduje nebo nepřijímá tuto myšlenku, že člověk potřebuje fyzicky přítomného dikša gurua, aby jednal jako učitel. Jelikož, on sám nemá takovéhoto učitele, který by ho učil knihy po uplynulých 37 let. A ani jeho dikša guru Šríla Prabhupád ho osobně neučil všechny tyto knihy po dobu menší nežli jeden rok, což byla doba, kdy byl Šríla Prabhupád fyzicky přítomný poté co ho BCS potkal. Tudíž podle BCS:

1. Ty musíš mít fyzicky přítomného dikša guru učitele za účelem porozumnění knihám.
2. Tento učitel je někdo kdo nemá fyzicky přítomného dikša guru učitele od kterého by porozumněl knihám.
3. Takže ty musíš porozumnět knihám od fyzického učitele, který sám nezískává porozumnění knihám od takovéhoto učitele! Co dělá tuto posici dokonce ještě více kontradikční, je to, že BCS také tvrdí, že Šríla Prabhupád je tou osobou , která "trénuje" každého: "Ano, Prabhupád je guru jako šikša guru. […] Ale šikša guru je tou osobou, která nás trénuje v duchovním životě." (BCS přednáška, 7/4/14)

Tudíž, BCS propaguje následující sebe-porážející pozici:

1. On, a ne Šríla Prabhupád, je třeba, jelikož ty musíš mít fyzicky přítomného dikša guru učitele proto, aby jsi porozuměl knihám.
2. Nicméně, on sám nepotřebuje takovéhoto fyzicky přítomného učitele.
3. Šríla Prabhupád je učitel (trenér) pro každého.

A to vše pouze proto, že BCS zoufale potřebuje nějak ospravedlnit svou posici jako dikša guru nástupce Šríly Prabhupády.

Osobní mistr

Ve vydání březen/duben 2014 Back To Godhead, což je oficiální časopis ISKCONu, byl uveřejněn následující dopis čtenáře: "Jsem oddaný začínající v ISKCONu, a chtěl bych vědět od nějakého zkušeného oddaného Šrí Kršny, jak získat speciálního osobního Haré Kršna mistra, jelikož Jeho Božská Milost A.Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupád již odešel." Back To Godhead nejdříve odpovídá: "Na začátku vědomí Kršny v ISKCONu, je nejlepší vyvinout vztah se Šrílou Prabhupádou. Přestože není fyzicky přítomen, je dostupný ve svém učení, knihách, zaznamenaných přednáškách, na videu, atd. […] Začít praktikovat vědomí Kršny podle pokynů Šríly Prabhupády […]. Čtením, nasloucháním, sdružováním se a následováním jeho pokynů, vyvineš vztah se Šrílou Prabhupádou." Nicméně poté oni říkají: "Jakmile je toto jasné a pevné, potom můžeš zvážit koho budeš mít jako svého osobního mistra Je mnoho kvalifikovaných oddaných, kteří mohou asistovat tímto způsobem. Můžeš začít nasloucháním jejich přednášek […] a vždy, když je to možné, setkat se s nimi osobně Eventuelně můžeš najít někoho jehož slova a příklad tě oživují a posilují ve tvých duchovních praktikách. Je nejlepší být trpělivý a dát čas pečlivému hledání této osoby."

Nicméně, mnoho z editorů Back to Godhead jsou sami žáky Šríly Prabhupády, a necítí potřebu hledání "speciálního osobního mistra" pouze proto, že "Jeho Božská Milost AČ. Bhaktivedanta Swami Prabhupada již odešel." Spíše, jak oni říkají v první části své odpovědi výše, Šríla Prabhupada je stále "dostupný", a člověk se může tedy proto jak "sdružovat", tak také vyvinout "jasný a silný vztah" s ním, což je pro ně dostačující.

Tudíž, oni ve skutečnosti věří a praktikují, že Šríla Prabhupada sám je schopen vždy být tímto "speciálním osobním Haré Kršna mistrem", bez ohledu na jeho fyzickou přítomnost. Ale za účelem podpoření správnosti uzurpace pozice Šríly Prabhupády guru nástupci, oni budou propagovat pro ostatní tuto filosofii fyzicky přítomného "speciálního osobního Haré Kršna mistra".

Závěr

V minulém vydání, jsme naléhali, aby se GBC vzdalo "války" proti přijetí Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu ( Válka proti Šrílovi Prabhupádovi není třeba"). Částí této války je vytváření absurdních filosofií, kterým ani sami nevěří natož aby je následovali. Pouze jimi chtějí ospravedlnit uzurpování posice Šríly Prabhupády.

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!