Záviset na Kršnovi

 

IRM

BTP 45 podzim 2014 Úvodník


V
ítej ve 45 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Ohledně mise IRM odhalit a napravit deviace v ISKCONu, někteří namítají, že místo zaměstnávání se v tomto soupeřícím úsilí, bychom tom měli jednoduše "nechat na Kršnovi", aby spravil tyto věci.

Navíc je argumentováno, že Kršna dává pokyn v Bhagavadgítě:

"Ve všech činnostech buď závislý na mně a jednej pod Mou ochranou. Při konání takové oddané služby si mně buď plně vědom."
(Bg., 18.57)

A proto, proč mi se obáváme záviset na Kršnovi? Kde je naše víra? ISKCON je transcendentální společnost a proto bude Pán Kršna přímo zasahovat aby zajistil, že zůstane na správné cestě. Proč si myslíme, že "jsme konatelé"?

Nicméně, ačkoliv je to fakt, že bychom měli "záviset na Kršnovi", toto je to, co to ve skutečnosti znamená (všechna zvýraznění jsou přidána):

"Takže, takže toto je náš proces, toto zaviset na Kršnovi. Záviset neznamená, že bych mněl zůstat nečinný. Záviset znamená pracovat podle vedení šáster. [...] Záviset neznamená, "Nyní mne nech spát, a Kršna všechno udělá. Závisím na Kršnovi."
Ne, ne takto. Kršna nikdy neradil Ardžunovi, "Ty spi na tomto voze. [smích] Já..." Haré Kršna. On toto nikdy neřekl. On řekl, "Ty musíš bojovat." Yudhyasva mam anusmara [Bg. 8.7]. "Bojování tu je aby jsi ho dělal. Ale vždy na mně mysli." Toto je pokrok. Ne že záviset na Kršnovi znamená, "Já nemám nic, co bych dělal.""

(Šríla Prabhupád přednáška, 14/7/74)

"Ohledně zločinců, proč zde není policejní ochrana? Znamená to, že pokud je někdo ve Sojených Státech ohrožen, on nebude mít státní ochranu a musí se podřídit krutosti zločinců?
Naším bodem by mělo být, že bychom měli učinit všechny nezbytné kroky pro svou ochranu, s vědomím, že výsledek závisí na Kršnovi. My bychom si neměli nečinně sednout jednoduše závisejíce na Kršnovi. Arjuna bojoval na bitevním poli, ale ve stejném čase on naslouchal Bhagavd-gítě. Naše motto by mělo být přesně takovéto. Ani bychom neměli bojovat sami, bez vědomí Kršny, ani bychom se neměli vzdávat všech vhodných možností ve vědomí Kršny."

(dopis Šríly Prabhupády, 9/2/69)

Proto: ano, my musíme záviset na Kršnovi za všech okolností. Ale to neznamená, že musíme zůstat nečinní. Znamemá to, že bychom měli přijmout všechny nezbytné kroky a bojovat jakkoli je to potřeba. Znamená to, že bychom měli záviset na Kršnovi co se výsledku týče, a vždy na Něho myslet při našich činnostech.

Z tohoto důvodu, jsou aktivity IRM správně situovány. Přijímáme nezbytné kroky potřebné pro "svou ochranu" pro sebe i ostatní oddané před "krutostí zločinců", což v současnosti v ISKCONu znamená podvodníci, švindlíři, devianti a lháři, kteří tvrdí, že jednají jménem Šríly Prabhupády. A my bojujeme za pravdu. Ale, což je nejdůležitější, vždy se snažíme ohledně výsledku záviset na Kršnovy, a myslet na Něj při všech aktivitách.

Ovšem používat "nech to na Kršnovy" jako výmluvu k zastavení aktivit IRM, je masivně pokrytecké. Jelikož se zdá, že je to používáno pouze ve vztahu k aktivitám IRM. Pokud ti kdo věří že "nech to na Kršnovy" znamená dělat nic, když jsou v ISKCONu problémy, proč potom neaplikují tuto víru na samotné IRM, které , jak věří, způsobuje v ISKCONu problém?

Proč zakazují a vyhání IRM? Proč přijímají jakékoliv akce proti IRM? Jako například, že se velice snaží vysbírat BTP časopisy od oddaných, kteří je již přijali na festivalech ISKCONu.

Proč jen nezávisí na Kršnovi, že je vysbírá!? Proč nás nenechají dělat to co chceme, bez jakéhokoliv omezení, a nenechají to jen na Kršnovi aby nás zastavil"!?

Tudíž, závěrem, my necháváme vše na Kršnovi. Pouze to znamená, aktivně pracovat pro Kršnu a záviset na Něm, spíše nežli nedělat nic jak bylo citováno výše. Tudíž my každého žádáme bojovat pro Kršnu a pro Šrílu Prabhupádu na vzkříšení a záchraně jeho hnutí.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant​Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!