Poražení odchodového klamu

 

IRM

BTP 46 zima 2014/15 Úvodník


V
ítej ve 46 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Obsah tohoto vydání je věnován destrukci klamu, který je používán k potlačení všech možností k tomu aby Šríla Prabhupád zůstal dikša guruem ISKCONu.

Tento klam říká, že fyzický odchod duchovního učitele z nějaké instituce má automaticky za výsledek to, že tento duchovní učitel zastavuje zasvěcování. Bez tohoto klamu se stává realitou tento scénář a "noční můra" pro GBC:

1) Pokud duchovní učitel nezastavuje zasvěcování okamžitě po svém odchodu, potom by to znamenalo, že tento duchovní učitel zůstává na svém místě. A zasvěcení ritviků v zastoupení Šríly Prabhupády, která pro ISKCON nařídil Šríla Prabhupád bez odpovídajícího pokynu, který by říkal, že mají tato zasvěcení skončit společně s jeho odchodem, mohou pokračovat v jeho fyzické nepřítomnosti.

2) Pokud duchovní učitel tedy zůstává na svém místě po svém odchodu, tak to znamená, že v principu on může pokračvat v tom, být dostupný jako dikša guru pro všechny budoucí oddané, kteří se přidají k ISKCONu.

3) Jakmile se toto stane, oddaní by již nebyli donucováni okamžitě si vybrat jakékoliv duchovní mistry, které GBC zvolí, jako náhradu za Šrílu Prabhupádu, jelikož se o Šrílovi Prabhupádovi předpkládá, že není dostupný.

Spíše, se Šrílou Prabhupádou, který zůstává dikša guruem ISKCONu, neautorisovaní, prostřednictvím GBC volení "nástupci" by již nebyli potřební jako náhražky za Šrílu Prabhupády.

A tudíž s koncem Odchodového Klamu, bychom dospěli k posici IRM, která říká, že Šríla Prabhupád je jediným dikša guruem ISKCONu, po celou periodu ISKCONu! Po celou dobu jeho existence.

A právě pro to, aby se vyhli možnosti naplnění tohoto scénáře a jejich "noční můry", která by nadobro ukončila tento "guru byznys", a také aby zabránili i jen možnosti toho, tento odchodový klam přezkoumávat a odhalit, proto je toto GBC nuceno stále zoufale lpět na jisté zdiskreditované teorii.

Tato teorie je tvrzení, že Šríla Prabhupád byl, v každém případě, v okamžiku svého odchodu nahrazen nástupci, tedy 11 ritviky, kteří se přemněnili na dikša guruy Říkáme "zdiskreditovaná teorie", z důvodu těchto faktů:

a) V roce 1978 bylo nejdříve tvrzeno, že Šríla Prabhupád "vybral" těchto 11 ritviků, jako "duchovní nistry" (GBC rezoluce 16, ranní setkání, 19/3/78).

b) Roku 1990 realizovali, že tu je nulová evidence toho, že těchto 11 ritviků bylo vybráno k tomu aby byli cokoliv jiného nežli ritvici. Máme v tomto ohledu citát člena GBC Ravindra Svarůpy Dáse, který říká, že to co se ve skutečnosti stalo, bylo toto:

"[…] toto je výběr, který se nikdy nestal. […] on udělal obojí vybral a nevybral, velice chytře nebo nepřímo, a s čistýma rukama. Bylo to přikývnutí jejich směrem."
( Ravindra Svarůpa dása, San Diego Ritvik debata, 1990)

c) Poté, v roce 2004 zašlo toto GBC ještě dál. Stáhli svůj poziční dokument, který říkal, že Šríla Prabhupád dal "pokyn" 11 ritvikům aby se stali dikša guruy jakmile Šríla Prabhupád odejde. Toto stažení následovalo po analýzách, které dělal JS Jayadvaita Swami, a které dochází k závěru, že můžeme při nejlepším pouze říci, že Šríla Prabhupád "nepřímo zamýšlel" pro těchto 11 ritviků stát se dikša guruy (prosím viz. BTP 17, "Hraní her s pravdou").

A jestliže docházíme k závěru na základě toho, co někdo "zamýšlel" spíše nežli řekl. A to dokonce pouze "nepřímo", nacházíme se v oblasti nikoliv faktů, ale čtení z mysli.

d) Postupně bylo zjištěno, že nejméně 8 z těchto 11 "dikša guruů" nenásleduje oddané standardy, které jsou očekávány i u nového bhakty, že je následuje

Tudíž, tato teorie je tak zdiskreditovaná, že dokonce i GBC uznává, že se musí posouvat od slov "vybral" k frázovité hatmatilce "přikývnutí nevýběru s čistýma rukama" až ke čtení z mysli a slovům "nepřímé zamýšlení".

A to je kombinováno s tvrzením, že Šríla Prabhupád zcela specificky vybral ty, kteří zdaleka nebyli na takové úrovni, aby se stali dikša guruy.

Ale o tom to právě je. GBC je nuceno podpírat tyto směšné a nesmyslné teorie jednoduše proto, že bez nich je jejich základní odchodový klam otevřen tomu, aby byl zkoumán a poražen – a to je přesně to co toto vydání BTP dělá.

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

Kršnakant​Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!