Systém Šríly Prabhupády vs. Nový systém

 

IRM

BTP 46 zima 2014/15 str.3


N
ařízení Šríly Prabhupády z 9.července 1977, dovoluje Šrílovi Prabhupádovi zůstat ISKCONským dikša guruem, dokonce i v jeho fyzické nepřítomnosti, prostřednictvím representantů, které autorizoval, aby vykonávali zasvěcení v jeho zastoupení.

GBC argumentovalo, že tento systém ve kterém Šríla Prabhupád zůstává ISKCONským dikša guruem, není možný, jelikož by to znamenalo převrácení všeho co Šríla Prabhupád řekl ve svých knihách (následující citace se vztahuje k tomuto ritvik systému):

"Takže v souhrnu, je velice těžké, pro ty kdo znali Prabhupádu a konsistenci jeho učení, nebo v tomto ohledu pro kohokoliv kdo důkladně prostudoval jeho knihy, přijmout, že Šríla Prabhupád plánoval pro své následovníky zcela převrátit jeho obsáhlé učení."
(Prabhupádův pokyn, GBC, 1998)

Tudíž je argumentováno, že Šríla Prabhupád nevytvořil nějaký "nový" systém zasvěcování v ISKCONu pouze krátce před svým odchodem. Níže zkoumáme evidenci vztahující se k tomu, co Šríla Prabhupád říká v jeho knihách, a kdo ve skutečnosti zavádí nový systém zasvěcování.

Normální systém

Ve svých knihách Šríla Prabhupád dává systém, který obvykle rozhoduje o tom, kdo se stává dikša guruem:

"Obvykle se duchovní učitel, který konstantně instruuje žáka v duchovní vědě, stává později jeho zasvěcujícím duchovním mistrem." (Čč. Adi-lila, 1.35) "[…] obvykle se šikša-guru později stává dikša-guruem."
(ŠB, 4.1232)

Tudíž, normálně se osoba, která instruuje žáka jako šikša guru stává také jeho dikša guruem. Nicméně Šríla Prabhupád specificky uvádí jednu vyjímku z následování tohoto obvyklého systému:

"Jelikož však byla Suniti žena a specificky jeho matka, nemohla se stát dikša-guruem Dhruvy Maharádže."
(ŠB, 4.12.32)

Ale Šríla Prabhupád nejde dál a neříká nikde ve svém učení následující "odchodovou vyjímku" z tohoto systému: "Nicméně šikša-guru, který není fyzicky přítomný, se nemůže stát dikša-guruem."

Systém Šríly Prabhupády pro ISKCON

Ve svých knihách uvádí Šríla Prabhupád tento systém zasvěcování, který by měl být následovaný v ISKCONu:

"vzhledem k nevyhnutelným reakcím z těchto aktivit, my ihned nezasvěcujeme stoupence v Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny. Po šest měsíců, kdy kandidát na zasvěcení musí především navštěvovat árati a přednášky z šáster, praktikovat regulativní principy a stýkat se s dalšími oddanými.
Když je skutečně pokročilý v purasčarya-vidhi, on je doporučen místním chrámovým prezidentem pro zasvěcení."

(Čč., Madhya-lila 15:108)

Šríla Prabhupad vysvětluje, že jakmile se lidé přidají k ISKCONu, navštěvují přednášky z šáster (písem), a po 6 měsících jsou zasvěceni na základě doporučení chrámového prezidenta. V průběhu fyzické přítomnosti Šríly Prabhupády, byly všechny tyto přednášky založeny výhradně na učení Šríly Prabhupády, a přednášky se skládaly ze čtení a diskutování pouze knih Šríly Prabhupády.

A poté následné zasvěcení vždy mělo za následek přijetí kandidáta Šrílou Prabhupádou jako dikša guruem kandidáta. A proto také ta osoba od které se člověk původně dozvídal o učení vědomí Kršny – Šríla Prabhupád – pokračovala v tom, že se stala dikša guruem onoho člověka.

Tímto způsobem je tento systém v souladu s normálním guru systémem, který je popsan v knihách Šríly Prabhupády, jak je citován v předchozí sekci.

A jelikož zde Šríla Prabhupád popisuje ve svých knihách ten zasvěcovací systém, který má být následován v ISKCONu, musí být tento systém následován v ISKCONu vždy, jelikož jeho knihy jsou také platné po celou dobu existence ISKCONu.

A výsledek tohoto systému, tj. že se doporučený kandidát stal po 6 měsících automaticky žákem Šríly Prabhupády, ten stejný výsledek musí také nastat po celou dobu existence ISKCONu.

Rozhodně nemůže být výsledkem tohoto výše popsaného systému, že bude člověk zasvěcen kýmkoliv jiným než Šrílou Prabhupádou. Jelikož tento systém nedává kandidátovi oprávnění k tomu, aby se po dovršení té úvodní periody 6 měsíců tréninku pod učením Šríly Prabhupády, začal sdružovat a hledat nějakého jiného dikša gurua, tak jak se tomu děje podle současného systému GBC.

Z tohoto důvodu může být Šríla Prabhupád tou jedinou možnou osobou kterou může být člověk zasvěcen podle systému popsaného v knihách Šríly Prabhupády který je zde popsán jako zasvěcovací systém pro ISKCON.

A jak jsme poznamenali v předchozí sekci, Šríla Prabhupád nedal žádnou "odchodovou" vyjímku, která by znemožňovala tomuto systému, aby pokačoval ve fungování v ISKCONu po celou dobu jeho existence.

Nový systém GBC

Nicméně, místo následování systému daného Šrílou Prabhupádou v jeho knihách, GBC vymyslelo systém, ve kterém organizační komise volí tucty dikša guruů, které jsou jim podřízeny.
GBC říká, že tento systém je nový, jelikož:

1) Není založen na guruovy, sádhuovy a šástře:

"Náš současný systém je institualizovaný proces ve kterém starší oddaní volí nebo nabízí ne-námitky potencionálním guruům. Ale mi nenacházíme to že by byl tento institualizovaný proces hledání požehnání někde zmiňován guruem, sádhuem nebo šástrou jako způsob, kterým je člověk autorizován k tomu stát se guruem."

(Balancování rolí GBC a žáka při vybírání Gurua, "Poradní výbor GBC pro Šástry")

2) Nemá to základ ve vaišnavské tradici:

"[...] tato myšlenka GBC není vlastně tradiční […] když máš jednu instituci s mnoha různými duchovními mistry a ti mají mnoho různých žáků, kteří mají pracovat společně spolupracujícím a jednotným způsobem. Takto se to prostě nikdy dřív nedělalo."

(JM Ravindra Svarůpa Dás, člen GBC, přednáška, 29/6-3/7/99)

3) A můžeme poznamenat, že můžeme snadno zjistit, že to nebylo nikdy nařízeno Šrílou Prabhupádou ať už v jeho knihách, nebo kdekoliv jinde.

Závěr

Máme tedy výběr mezi:

1) Následváním zasvěcovacího systému Šríly Prabhupády.

2) Vyráběním nového zasvěcovacího systému, který nebyl dán Šrílou Prabhupádou.
Následovníci Šríly Prabhupády si vyberou jeho systém. Nicméně GBC se rozhodlo vytvořit jejich vlastní nový systém.

Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!