Nejl​epší přítel GBC

 

IRM

BTP 48 léto 2015 Úvodník


V
ítej ve 48 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

Podporovatelé GBC argumentují, že bez ohledu na deviace, o kterých si myslí IRM, že je GBC možná dělá, přesto bychom měli rozpoznat to "dobré" co GBC dělá.

Je zmiňováno, že GBC přinejmenším dává některé správné "základy", jako je propagovat Kršnu jako Nejvyšší osobnost božství, a rozšiřovat zpívání Haré Kršna mahá-mantry.

A pokud jsou lidé zaměstnáni zpíváním Haré Kršna a uctíváním Pána Kršny, je to velice příznivé. Takže, proč "nepochválit" toto GBC za všechny tyto činnosti společně s tím, že je kritizujeme?

Nicméně, mělo by být zmíněno, že i jiná hnutí, jako je třeba sahajiya hnutí, také dávají tyto správné "základy". A že samotné GBC "nechválí" sahajiya hnutí, ale spíše souhlasí s distribucí knih Šríly Prabhupády, které kritizují toto hnutí.

Proto, vyzývat ostatní k chválení GBC za to, že dělá jen to stejné co dělá sahajiya hnutí, je pokrytecký dvojitý standard.

Ale je tu ještě více základnější zvažování, které řídí směřování IRM.

Zvažme další z aktivit, kterou na první pohled, dělá GBC "správně": distribuce knih Šríly Prabhupády. Nicméně, my musíme také zohlednit:

a) Ano, Šríla Prabhupád velice hodně chtěl aby byly jeho knihy distribuovány, ale to byly jeho knihy.

Ony by neměli být zbytečně měněny. A proto je nezbytný důkladný audit poskytující evidenci pro každou změnu udělanou v knihách Šríly Prabhupády, jelikož "editovat" je, musí být činěno tak, aby bylo zajištěno, že nebudou udělány žádné zbytečné změny – pro více informací prosím viz. článek na následující straně.

b) Tyto knihy jsou určeny k tomu aby se četli. Nicméně, jak citujeme na straně 10 tohoto vydání, ISKCONský guru JS Bhakti Vikáš Swámí ("BVKS") uznává, že "mnozí" oddaní nečetli všechny knihy Šríly Prabhupády, A dokonce si ani nemyslí, že by to měli dělat. A že hlavním důvodem pro tento stav je, že "mrhají svým životem na čtení jiných knih kromě těch od Šríly Prabhupády". Jako je například to množství knih které napsal BVKS!

c) Důvodem pro to číst tyto knihy je to, že je člověk bude následovat a žít podle nich. Ale, jak ukazujeme na stranách 7 a 15, spíše nežli následování těchto knih, lídři ISKCONu tyto knihy zneužívají pro kázání opaku toho co knihy říkají.

d) Navíc, jak ukazujeme na straně 4 tohoto vydání, knihy Šríly Prabhupády jsou distribuovány jednoduše pro to "zapálit" nové oddané, aby je bylo možné přihrát do rukou jednoho z mnoha tuctů dikša guru "nástupců" Šríly Prabhupády, které GBC autorizovalo.

V souvislosti s těmito body, Šríla Prabhupád říká:

"Já vím, že Hansadutta je velký expert v prodávání knih, ale knihy nejsou jen pro prodávání, ale také pro čtení. Nyní se GBC stalo více než Guru Maharaja? Jakoby bylo GBC určeno pouze na dohled nad librami, šilinky, pencemi. Toto GBC nemá na zřeteli duchovní život. A to je chyba."
(dopis Šríly Prabhupády, 10/11/75)

Šríla Prabhupád zde dává velice důrazné varování. Dokonce i když jsou knihy úspěšně distribuovány, GBC radě přesto hrozí to riziko "stát se více nežli guru", pokud knihy nejsou čteny a GBC nemá na zřeteli "duchovní život". A snaha stát se "více nežli guru" vede k selhání, tudíž ničí vše:

"Proč tento Gaudija Math selhal? Jelikož oni se snažili být více nežli guru."
(Šríla Prabhupád, konverzace, 16/8/76)

Tudíž všechno toto "správné" co možná GBC dělá, může přijít vniveč pokud se GBC odchyluje. A IRM chce zajistit, aby se toto nedělo. Tudíž, my ve skutečnosti chceme dělat mnohem více nežli jen poskytovat neupřímnou službu GBC ve formě "chválení".

My chceme pomoci GBC tím, že učiníme jistým, že GBC dělá pouze správné věci, spíše než aby je nedělalo, a tímto způsobem ve skutečnosti potěší Šrílu Prabhupádu, spíše nežli aby ho neposlouchali.

Proto, ačkoliv to oni možná ani nemusí vědět, IRM je ve skutečnosti pro GBC tím nejlepším přítelem!

Děkuji ti a Haré Kršna.

Ve službě Šrílovi Prabhupádovi,

KršnakantNávrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!